06-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200000สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200001กองตรวจสอบภายในDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200002กองพัฒนาระบบบริหารDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200003สำนักบริหารกลางDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200004ส่วนการคลังDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200005กองบริหารกองทุนDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200006ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200007กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200008กองกฎหมายDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200009กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200010กองตรวจและประเมินผลDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200011กองวิชาการDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200012สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200013สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200014สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200015สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200016สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200017สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200018สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200019สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200020สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200021สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200022สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200023สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200024สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200025สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200026สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200027สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200028สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200029สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200030สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200031สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200032สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200033สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200034สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200035สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200036สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200037สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200038สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200039สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200040สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200041สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200042สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200043สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200044สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200045สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200046สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200047สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200048สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200049สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200050สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200051สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200052สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200053สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200054สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200055สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200056สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200057สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200058สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200059สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200060สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200061สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200062สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200063สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200064สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200065สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200066สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200067สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200068สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200069สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200070สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200071สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200072สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200073สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200074สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200075สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200076สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200077สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200078สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200079สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200080สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200081สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200082สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200083สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200084สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200085สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200086สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200087สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200088สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200089สำนักงานรัฐมนตรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200090ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200091ศูนย์การป้องกันและลดความรุนแรงDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200092ศูนย์ประชาบดีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200093สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200094สำนักกิจการชาติพันธุ์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200095สำนักส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200096กองต่อต้านการค้ามนุษย์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200097สถาบันพระประชาบดีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200098สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200099ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200100สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200101ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200102ศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200103ศูนย์ช่วยเหลือสังคมDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200104กองแบบแผนและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200105สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200106สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงรายDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200107สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนองDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200108สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลาDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200109สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200111สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200112สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200113สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200114สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200115สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200116สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200117สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200118สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200119สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200120สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12Download
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200121สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200122สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมาDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200123สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200124สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600200125กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคมDownload
06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์0600299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300000กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300002กลุ่มบริหารการคลังDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300003กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300025สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300026สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300027สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300028สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300029สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300030สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300031สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300032สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300033สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300034สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300035สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300085กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300086กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300087กลุ่มประสานการต่างประเทศDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300090สำนักพัฒนาสังคม (ชาวเขา)Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300091ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300092ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชรDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300093ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300094ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300095ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตากDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300096ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300097ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300098ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลกDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300099ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300100ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300101ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นทีสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300102ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปางDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300103ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300104ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300105กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300106นิคมสร้างตนเองกระเสียวDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300107นิคมสร้างตนเองกิ่วลมDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300108นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300109นิคมสร้างตนเองขุนทะเลDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300110นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300111นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300112นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300113นิคมสร้างตนเองควนขนุนDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300114นิคมสร้างตนเองคำสร้อยDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300115นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300116นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300117นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300118นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300119นิคมสร้างตนเองเชียงพิณDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300120นิคมสร้างตนเองตากฟ้าDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300121นิคมสร้างตนเองท้ายเหมืองDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300122นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเลDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300123นิคมสร้างตนเองทุ่งสานDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300124นิคมสร้างตนเองเทพาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300125นิคมสร้างตนเองธารโตDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300126นิคมสร้างตนเองโนนสังDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300127นิคมสร้างตนเองบางระกำDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300128นิคมสร้างตนเองบ้านกรวดDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300129นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา (เบตง)Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300130นิคมสร้างตนเองปราสาทDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300131นิคมสร้างตนเองปากจั่นDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300132นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300133นิคมสร้างตนเองพระแสงDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300134นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300135นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูลDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300136นิคมสร้างตนเองพิมายDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300137นิคมสร้างตนเองโพนพิสัยDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300138นิคมสร้างตนเองรัตภูมิDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300139นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300140นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300141นิคมสร้างตนเองลำตะคองDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300142นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300143นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูนDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300144นิคมสร้างตนเองลำปาวDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300145นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300146นิคมสร้างตนเองศรีสาครDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300147นิคมสร้างตนเองสุคิรินDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300148นิคมสร้างตนเองห้วยหลวงDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300177บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตากDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300190ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300191กลุ่มประชาสัมพันธ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300314กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300315กลุ่มอำนวยการDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300316กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300317กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300318กลุ่มกฎหมายDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300319กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สินDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300323ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแคจังหวัดสระบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300354ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300355ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300362ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300418สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300419กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300420ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรังDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300421ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300422ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพรDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300423ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัยDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300424ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300425ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300426ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300427ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ตDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300428ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคามDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300429ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300430ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300431ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300432ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300433ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300434ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300435ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาทDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300436ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราดDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300437ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายกDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300438ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300439ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตรDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300440ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300441ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลยDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300442ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300443ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทองDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300444ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300445ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300446ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐมDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300447ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300448ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300449ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงครามDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300450ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาครDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300451ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300452ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300453ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300454ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300455ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300456ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300457ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300459ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง หุบกระพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300460สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300461ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ ตามพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300463ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงรายDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300464ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300465ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่านDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300466ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตากDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300467ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300468ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุงDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300470ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300471ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหารDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300472ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300473ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300474ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300475ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300476ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300477ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300478ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300479กองหนึ่งใจ..เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300480ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300481ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลพบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300482ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสระแก้วDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300483ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300484ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองบัวDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300485ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองคายDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300486ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300487ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสกลนครDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300488ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลำพูนDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300489ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแพร่Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300490ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพะเยาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300491ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300492ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดราชบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300493ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาญจนบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300494ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุพรรณบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300495ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเพชรบุรีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300496ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300497ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพังงาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300498ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระนองDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300499ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสตูลDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300500ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนราธิวาสDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300501ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลกDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300502ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมาDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300503ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชรDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300504ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานีDownload
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600300505ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์Download
06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ0600399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400000กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400002กลุ่มการคลังและพัสดุDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400003กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400004กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400005กองส่งเสริมสถาบันครอบครัวDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400006กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400007กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400008กองคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400009กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400010ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400011ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400012ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400013ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้Download
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400014ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400015ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400016ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษาDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400017ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400018สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการจังหวัดนนทบุรีDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400019สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์Download
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400020สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลกDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400021สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400022กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดไม่เป็นธรรมระหว่างเพศDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400023กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400024ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400025ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลกDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400026ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมาDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400027ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400028สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์Download
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400029สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลกDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400030สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600400031สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานครDownload
06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว0600499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500000กรมกิจการเด็กและเยาวชนDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500004กลุ่มการคลังDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500005สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500006สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500007สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชนDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500008สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500009สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500010กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500011กองคุ้มครองเด็กและเยาวชนDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500012กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัวDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500013กองสวัสดิการเด็กและครอบครัวDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500014ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500015กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500016สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500017สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500018บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500019สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500020สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500021สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่นDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500022สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500023สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500024สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500025สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500026สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500027สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500028สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500029สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500030สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500031สถานเยาวชนมูลนิธิมหาราชDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500032สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500033สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลาDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500034สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500035บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500036สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500037บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500038ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน ศรีสะเกษDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500039สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500040สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500041สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคายDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500042สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500043บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500044บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500045สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500046บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500047บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500048บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500049บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500050สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500051สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500052บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500053บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500054บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500055บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500056บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500057สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคายDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500058บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500059สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500060บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500061สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500062บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500063บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500064บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500065บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500066บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500067บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐมDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500068บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500069บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500070บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคายDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500071บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลาDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500072บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500073บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500074สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500075บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาทDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500076บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500077บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500078บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500079บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราดDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500080บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500081บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500082บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลยDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500083บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500084บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500085บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500086บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธรDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500087บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500088บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500089บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500090บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500091บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500092บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500093บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500094บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500095บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500096บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500097บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500098บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500099บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500100บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500101บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500102บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500103บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500104บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500105บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500106บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500107บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500108บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500109บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500110บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500111บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500112บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500113บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500114บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500115บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500116บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500117บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500118บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500119บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตากDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500120บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500121บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500122บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500123บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500124บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500125สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลกDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500126สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดลำพูนDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600500127สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดนราธิวาสDownload
06005กรมกิจการเด็กและเยาวชน0600599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
06006สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน0600600000สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)Download
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700000กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700002กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700003กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700004กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700005กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700006กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700007กลุ่มพัฒนาระบบราชการDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700008สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700009สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700010สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700011สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700012สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700013ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700014สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศน์Download
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700015สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700016ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700017ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่นDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700018ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคายDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700019ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่Download
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700020สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700021ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700022ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700023ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)Download
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700025ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700026สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700027สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700028ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานีDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700029ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่นDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600700030สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิDownload
06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ0600799998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800000กรมกิจการผู้สูงอายุDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800004กลุ่มการคลังและพัสดุDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800005กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800006กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800007กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800008ศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800009ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุงDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800010ศ.ผู้สุงอายุวาสนะเวศม์Download
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800011ศ.ผู้สุงอายุขอนแก่นDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800012ศ.ผู้สุงอายุ จ.นครพนมDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800013ศ.ผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์Download
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800014ศ.ผู้สุงอายุบ้านธรรมปกรณ์Download
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800015ศ.ผู้สุงอายุภูเก็ตDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800016ศ.ผู้สุงอายุบ้านทักษิณDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800017ศ.ผู้สุงอายุปทุมธานีDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800018ศ.ผู้สุงอายุลำปางDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800019ศ.ผู้สุงอายุสงขลาDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800020ศ.เรียนรู้และฝึกอบรมผู้สูงอายุ จ.ชลบุรีDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800021ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลาDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800022ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800023ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานีDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600800024ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางDownload
06008กรมกิจการผู้สูงอายุ0600899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
ปิดเมนู