ติดต่อ สนง. คลังเขต, สนง.คลังจังหวัด

สามารถค้นหาข้อมูลติดต่อด้วยการพิมพ์ชื่อสนง. คลังเขต, สนง.คลังจังหวัด ที่คุณต้องการที่ ตรงช่อง 'ค้นหา'

สำนักงานคลังE-mailเบอร์ติดต่อที่อยู่
สำนักงานคลังเขต 1zone1@cgd.go.th 0-3524-2949ถนนคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาaya@cgd.go.th 0-3533-6544ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาทcnt@cgd.go.th 0-5641-1209ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือ' จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีnbr@cgd.go.th 0-2580-0708ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานีptt@cgd.go.th 0-2581-6305ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีlri@cgd.go.th 0-3641-1905ศาลากลางจังหวัดลพบุรี(หลังใหม่) ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีsri@cgd.go.th 0-3621-1209ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีsbr@cgd.go.th 0-3650-7138อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองatg@cgd.go.th 0-3561-1213ศาลากลางจังหวัดอ่างทองชั้น 1 ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
สำนักงานคลังเขต 2zone2@cgd.go.th 0-3851-4913ถนนมรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราcco@cgd.go.th 0-3851-1094ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเดิม) ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีcti@cgd.go.th 0-3931-1467ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีcbi@cgd.go.th 0-3828-2348ถนนมนตเสวี อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
สำนักงานคลังจังหวัดตราดtrt@cgd.go.th 0-3952-0248ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายกnyk@cgd.go.th 0-3731-1290ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรีpri@cgd.go.th 0-3745-4054ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   25230
สำนักงานคลังจังหวัดระยองryg@cgd.go.th 0-3869-4060ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการsmp@cgd.go.th 0-2395-0801ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้วskw@cgd.go.th 0-3742-5001ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  27000
สำนักงานคลังเขต 3zone3@cgd.go.th 0-4424-3010เลขที่ 1648/1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาnma@cgd.go.th 0-4424-2215ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิcmp@cgd.go.th 0-4481-1178ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนทักษิณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์brm@cgd.go.th 0-4461-1677ถนน จิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรyst@cgd.go.th 0-4571-1523ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษssk@cgd.go.th 0-4561-1575ศาลางกลางจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศารีสะเกษ 33000
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์srn@cgd.go.th 0-4451-3111ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญacr@cgd.go.th 0-4545-1498ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีubn@cgd.go.th 0-4524-1295ถนนอุปราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานคลังเขต 4zone4@cgd.go.th 0-4224-5787ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีudn@cgd.go.th 0-4224-3171ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ksn@cgd.go.th 0-4381-2281ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นkkn@cgd.go.th 0-4324-6675ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมnpa@cgd.go.th 0-4251-2389ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามmkn@cgd.go.th 0-4377-7083ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารmdh@cgd.go.th 0-4261-1502ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดret@cgd.go.th 0-4351-1186ต่อ10ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานคลังจังหวัดเลยlei@cgd.go.th 0-4281-1662ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนครskn@cgd.go.th 0-4271-1405ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายnki@cgd.go.th 0-4242-1136ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูnbl@cgd.go.th 0-4231-2413ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬbkn@cgd.go.th0-4249-2491-4ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
สำนักงานคลังเขต 5zone5@cgd.go.th 0-5311-2482ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่cmi@cgd.go.th 0-5311-2398ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่(อาคารเดิม) ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายcri@cgd.go.th 0-5371-1613ศาลางกลางจังหวัดเชียงราย ถนนฤทธิประศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานคลังจังหวัดน่านnan@cgd.go.th 0-5471-0063ถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาpyd@cgd.go.th 0-5444-9562ศาลากลางจังหวัดพะเยา(อาคารใหม่) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่pre@cgd.go.th 0-5453-1953ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนmsn@cgd.go.th 0-5361-2098ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเดิม) ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานคลังจังหวัดลำปางlpg@cgd.go.th 0-5426-5031ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนlpn@cgd.go.th 0-5351-2057ถนนอินทยงยศ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สำนักงานคลังเขต 6zone6@cgd.go.th 0-5524-4801ถนนพิษณุโลกวัดโบส ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกplk@cgd.go.th 0-5525-8853ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรkpt@cgd.go.th 0-5570-5012ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สำนักงานคลังจังหวัดตากtak@cgd.go.th 0-5551-1010ศาลากลางจังหวัดตาก ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัด ตาก 63000
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์nsn@cgd.go.th 0-5680-3594ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่ ชั้น1) ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรpct@cgd.go.th 0-5661-1125ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ถนนตะพานหิน-พิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์pbn@cgd.go.th 0-5671-1486สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยsti@cgd.go.th 0-5561-3284ศาลากลางจังหวัด ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีuti@cgd.go.th 0-5651-1592หมู่ที่ 7 คลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยานี 61170
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์utt@cgd.go.th 0-5541-1223ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
สำนักงานคลังเขต 7zone7@cgd.go.th 0-3425-4023
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐมnpt@cgd.go.th 0-3434-0007อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีkri@cgd.go.th 0-3451-1142ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์pkn@cgd.go.th 0-3261-1312ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีpbi@cgd.go.th 0-3242-5486ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีrbr@cgd.go.th 0-3233-7153ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรครามskm@cgd.go.th 0-3471-1030ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครsmk@cgd.go.th 0-3441-2388ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีspb@cgd.go.th 0-3553-5393ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานคลังเขต 8zone8@cgd.go.th 0-7721-9917เลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษร์ธานี 84000
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีsni@cgd.go.th 0-7727-2293ถนนดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชnrt@cgd.go.th 0-7535-6160ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่kbi@cgd.go.th 0-7561-1131ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรcpn@cgd.go.th 0-7751-1207อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
สำนักงานคลังจังหวัดพังงาpna@cgd.go.th 0-7641-2015ศาลากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตpkt@cgd.go.th 0-7621-2215ศาลากลางจังหวัด ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
สำนักงานคลังจังหวัดระนองrng@cgd.go.th 0-7781-1276ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
สำนักงานคลังเขต 9zone9@cgd.go.th 0-7431-1567เลขที่5 ถนนแหล่งพระราม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
สำนักงานคลังจังหวัดตรังtrg@cgd.go.th 0-7521-8022ศาลากลางจังหวัดตรัง (อาคารใหม่)  ถนนพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงplg@cgd.go.th0-7461-2407ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาsnk@cgd.go.th0-7431-1361ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสnwt@cgd.go.th 0-7364-2611ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเตียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานีptn@cgd.go.th 0-7333-3006ศาลากลางจังหวัดปัตตนี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
สำนักงานคลังจังหวัดยะลาyla@cgd.go.th 0-7321-2010อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
สำนักงานคลังจังหวัดสตูลstn@cgd.go.th 0-7471-1064ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง 91000
ปิดเมนู