งบประมาณจังหวัด 75 จังหวัด

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
70010กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 17001000000กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1Download
70011งบจังหวัดนนทบุรี7001100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดนนทบุรีDownload
70012งบจังหวัดปทุมธานี7001200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดปทุมธานีDownload
70013งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7001300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
70014งบจังหวัดสระบุรี7001400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสระบุรีDownload
70020กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 27002000000กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2Download
70021งบจังหวัดชัยนาท7002100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดชัยนาทDownload
70022งบจังหวัดลพบุรี7002200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดลพบุรีDownload
70023งบจังหวัดสิงห์บุรี7002300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีDownload
70024งบจังหวัดอ่างทอง7002400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดอ่างทองDownload
70030กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง7003000000กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางDownload
70031งบจังหวัดฉะเชิงเทรา7003100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
70032งบจังหวัดปราจีนบุรี7003200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีDownload
70033งบจังหวัดสระแก้ว7003300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสระแก้วDownload
70034งบจังหวัดนครนายก7003400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดนครนายกDownload
70035งบจังหวัดสมุทรปราการ7003500000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการDownload
70040กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 17004000000กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1Download
70041งบจังหวัดกาญจนบุรี7004100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีDownload
70042งบจังหวัดนครปฐม7004200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดนครปฐมDownload
70043งบจังหวัดราชบุรี7004300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดราชบุรีDownload
70044งบจังหวัดสุพรรณบุรี7004400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
70050กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 27005000000กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2Download
70051งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7005100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
70052งบจังหวัดเพชรบุรี7005200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีDownload
70053งบจังหวัดสมุทรสาคร7005300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครDownload
70054งบจังหวัดสมุทรสงคราม7005400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามDownload
70060กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย7006000000กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยDownload
70061งบจังหวัดชุมพร7006100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดชุมพรDownload
70062งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี7006200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
70063งบจังหวัดนครศรีธรรมราช7006300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
70064งบจังหวัดพัทลุง7006400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดพัทลุงDownload
70070กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน7007000000กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันDownload
70071งบจังหวัดระนอง7007100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดระนองDownload
70072งบจังหวัดพังงา7007200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดพังงาDownload
70073งบจังหวัดภูเก็ต7007300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดภูเก็ตDownload
70074งบจังหวัดกระบี่7007400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดกระบี่Download
70075งบจังหวัดตรัง7007500000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดตรังDownload
70080กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน7008000000กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนDownload
70081งบจังหวัดสงขลา7008100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสงขลาDownload
70082งบจังหวัดสตูล7008200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสตูลDownload
70083งบจังหวัดปัตตานี7008300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดปัตตานีDownload
70084งบจังหวัดยะลา7008400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดยะลาDownload
70085งบจังหวัดนราธิวาส7008500000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดนราธิวาสDownload
70090กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก7009000000กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกDownload
70091งบจังหวัดจันทบุรี7009100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดจันทบุรีDownload
70092งบจังหวัดชลบุรี7009200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดชลบุรีDownload
70093งบจังหวัดระยอง7009300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดระยองDownload
70094งบจังหวัดตราด7009400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดตราดDownload
70100กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 17010000000กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1Download
70101งบจังหวัดหนองคาย7010100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดหนองคายDownload
70102งบจังหวัดเลย7010200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดเลยDownload
70103งบจังหวัดอุดรธานี7010300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดอุดรธานีDownload
70104งบจังหวัดหนองบัวลำภู7010400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
70105งบจังหวัดบึงกาฬ7010500000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดบึงกาฬDownload
70110กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27011000000กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2Download
70111งบจังหวัดนครพนม7011100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดนครพนมDownload
70112งบจังหวัดมุกดาหาร7011200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดมุกดาหารDownload
70113งบจังหวัดสกลนคร7011300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสกลนครDownload
70120กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง7012000000กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางDownload
70121งบจังหวัดร้อยเอ็ด7012100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
70122งบจังหวัดขอนแก่น7012200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดขอนแก่นDownload
70123งบจังหวัดมหาสารคาม7012300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดมหาสารคามDownload
70124งบจังหวัดกาฬสินธู์7012400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์Download
70130กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 27013000000กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 2Download
70131งบจังหวัดอำนาจเจริญ7013100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญDownload
70132งบจังหวัดศรีสะเกษ7013200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษDownload
70133งบจังหวัดยโสธร7013300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดยโสธรDownload
70134งบจังหวัดอุบลราชธานี7013400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีDownload
70140กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 17014000000กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 1Download
70141งบจังหวัดสุรินทร์7014100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสุรินทร์Download
70142งบจังหวัดนครราชสีมา7014200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดนครราชสีมาDownload
70143งบจังหวัดบุรีรัมย์7014300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์Download
70144งบจังหวัดชัยภูมิ7014400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดชัยภูมิDownload
70150กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 17015000000กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1Download
70151งบจังหวัดเชียงใหม่7015100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่Download
70152งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน7015200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
70153งบจังหวัดลำปาง7015300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดลำปางDownload
70154งบจังหวัดลำพูน7015400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดลำพูนDownload
70160กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 27016000000กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2Download
70161งบจังหวัดน่าน7016100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่านDownload
70162งบจังหวัดพะเยา7016200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดพะเยาDownload
70163งบจังหวัดเชียงราย7016300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดเชียงรายDownload
70164งบจังหวัดแพร่7016400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดแพร่Download
70170กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 17017000000กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1Download
70171งบจังหวัดตาก7017100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดตากDownload
70172งบจังหวัดพิษณุโลก7017200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกDownload
70173งบจังหวัดสุโขทัย7017300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสุโขทัยDownload
70174งบจังหวัดเพชรบูรณ์7017400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์Download
70175งบจังหวัดอุตรดิตถ์7017500000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์Download
70180กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 27018000000กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2Download
70181งบจังหวัดกำแพงเพชร7018100000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรDownload
70182งบจังหวัดพิจิตร7018200000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดพิจิตรDownload
70183งบจังหวัดนครสวรรค์7018300000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์Download
70184งบจังหวัดอุทัยธานี7018400000งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดอุทัยธานีDownload
70190กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล7019000000กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลDownload
70200กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน7020000000กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนDownload
70210กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 17021000000กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1Download
70220กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย7022000000กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยDownload
70230กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน7023000000กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันDownload
70240กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน7024000000กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนDownload
70250กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 17025000000กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1Download
70260กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 27026000000กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2Download
ปิดเมนู