11-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200000สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200001กองกลางDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200002กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200003สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200004กองการต่างประเทศDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200005สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
Download
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200006สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเลคทรอนิกส์Download
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200007สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
Download
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200008สำนักงานรัฐมนตรีDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200009กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200010กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200011ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200013สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200014สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์Download
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200015กองสื่อสารโทรคมนาคมDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200016ศูนย์เตือนภัยภิบัติแห่งชาติDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200017กองกฎหมายDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200018สำนักตรวจราชการDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200019กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200021ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200022ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100200023กลุ่มขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองDownload
11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400000กรมอุตุนิยมวิทยาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400002กองสื่อสารDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400003กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400004กองอุตุนิยมวิทยาการบินDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400005กองพยากรณ์อากาศDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400006กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400007กองตรวจและเฝ้่าระวังสภาวะอากาศDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400008สถานีอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพ ฯDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400009สถานีอุตุนิยมวิทยา จันทบุรีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400010สถานีอุตุนิยมวิทยา นครสวรรค์Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400011สถานีอุตุนิยมวิทยา สุพรรณบุรีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400012สถานีอุตุนิยมวิทยา ลพบุรีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400013สถานีอุตุนิยมวิทยา ปราจีนบุรีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400014สถานีอุตุนิยมวิทยา กาญจนบุรีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400015สถานีอุตุนิยมวิทยา ชลบุรีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400016สถานีอุตุนิยมวิทยา สระแก้วDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400017สถานีอุตุนิยมวิทยา ตราดDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400018สถานีอุตุนิยมวิทยา ระยองDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400019สถานีอุตุนิยมวิทยา ชัยนาทDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400020สถานีอุตุนิยมวิทยา ฉะเชิงเทราDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400021สถานีอุตุนิยมวิทยา พระนครศรีอยุธยาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400022สถานีอุตุนิยมวิทยา ราชบุรีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400023สถานีอุตุนิยมวิทยา นครปฐมDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400024สถานีอุตุนิยมวิทยา ปทุมธานีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400025ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400026สถานีอุตุนิยมวิทยา เชียงใหม่Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400027สถานีอุตุนิยมวิทยา แม่ฮ่องสอนDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400028สถานีอุตุนิยมวิทยา เชียงรายDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400029สถานีอุตุนิยมวิทยา พะเยาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400030สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำปางDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400031สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูนDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400032สถานีอุตุนิยมวิทยา แพร่Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400033สถานีอุตุนิยมวิทยา น่านDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400034สถานีอุตุนิยมวิทยา อุตรดิตถ์Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400035สถานีอุตุนิยมวิทยา ตากDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400036สถานีอุตุนิยมวิทยา เพชรบูรณ์Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400037สถานีอุตุนิยมวิทยา พิษณุโลกDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400038สถานีอุตุนิยมวิทยา กำแพงเพชรDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400039สถานีอุตุนิยมวิทยา สุโขทัยDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400040สถานีอุตุนิยมวิทยา พิจิตรDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400041ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400042สถานีอุตุนิยมวิทยา อุบลราชธานีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400043สถานีอุตุนิยมวิทยา หนองคายDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400044สถานีอุตุนิยมวิทยา เลยDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400045สถานีอุตุนิยมวิทยา อุดรธานีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400046สถานีอุตุนิยมวิทยา สกลนครDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400047สถานีอุตุนิยมวิทยา นครพนมDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400049สถานีอุตุนิยมวิทยา มุกดาหารDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400050สถานีอุตุนิยมวิทยา ชัยภูมิDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400051สถานีอุตุนิยมวิทยา ร้อยเอ็ดDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400052สถานีอุตุนิยมวิทยา นครราชสีมาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400053สถานีอุตุนิยมวิทยา สุรินทร์Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400054สถานีอุตุนิยมวิทยา ศรีสะเกษDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400055สถานีอุตุนิยมวิทยา มหาสารคามDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400056สถานีอุตุนิยมวิทยา บุรีรัมย์Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400057สถานีอุตุนิยมวิทยา กาฬสินธุ์Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400058ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400059สถานีอุตุนิยมวิทยา สงขลาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400060สถานีอุตุนิยมวิทยา เพชรบุรีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400061สถานีอุตุนิยมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400062สถานีอุตุนิยมวิทยา ชุมพรDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400063สถานีอุตุนิยมวิทยา สุราษฎร์ธานีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400064สถานีอุตุนิยมวิทยา นครศรีธรรมราชDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400065สถานีอุตุนิยมวิทยา ปัตตานีDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400066สถานีอุตุนิยมวิทยา นราธิวาสDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400067สถานีอุตุนิยมวิทยา พัทลุงDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400068สถานีอุตุนิยมวิทยา ยะลาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400069ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400070สถานีอุตุนิยมวิทยา ภูเก็ตDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400071สถานีอุตุนิยมวิทยา ระนองDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400072สถานีอุตุนิยมวิทยา พังงาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400073สถานีอุตุนิยมวิทยา กระบี่Download
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400074สถานีอุตุนิยมวิทยา ตรังDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400075สถานีอุตุนิยมวิทยา สตูลDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400076กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400077กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400078สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400079สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภูDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400080กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400081ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400082สถานีอุตุนิยมวิทยา สมุทรปราการDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400083สถานีอุตุนิยมวิทยา ขอนแก่นDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100400084กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยาDownload
11004กรมอุตุนิยมวิทยา1100499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500000สำนักงานสถิติแห่งชาติDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500002ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500003กองสถิติเศรษฐกิจDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500004กองนโยบายและวิชาการสถิติDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500005กองสถิติพยากรณ์Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500006กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500007กองสถิติสาธารณมติDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500008กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500009กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500010สำนักงานสถิติจังหวัด สมุทรปราการDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500011สำนักงานสถิติจังหวัด นนทบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500012สำนักงานสถิติจังหวัด ปทุมธานีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500013สำนักงานสถิติจังหวัด พระนครศรีอยุธยาDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500014สำนักงานสถิติจังหวัด อ่างทองDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500015สำนักงานสถิติจังหวัด ลพบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500016สำนักงานสถิติจังหวัด สิงห์บุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500017สำนักงานสถิติจังหวัด ชัยนาทDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500018สำนักงานสถิติจังหวัด สระบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500019สำนักงานสถิติจังหวัด ชลบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500020สำนักงานสถิติจังหวัด ระยองDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500021สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500022สำนักงานสถิติจังหวัด ตราดDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500023สำนักงานสถิติจังหวัด ฉะเชิงเทราDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500024สำนักงานสถิติจังหวัด ปราจีนบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500025สำนักงานสถิติจังหวัด นครนายกDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500026สำนักงานสถิติจังหวัด สระแก้วDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500027สำนักงานสถิติจังหวัด นครราชสีมาDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500028สำนักงานสถิติจังหวัด บุรีรัมย์Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500029สำนักงานสถิติจังหวัด สุรินทร์Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500030สำนักงานสถิติจังหวัด ศรีสะเกษDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500031สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500032สำนักงานสถิติจังหวัด ยโสธรDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500033สำนักงานสถิติจังหวัด ชัยภูมิDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500034สำนักงานสถิติจังหวัด อำนาจเจริญDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500035สำนักงานสถิติจังหวัด หนองบัวลำภูDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500036สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่นDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500037สำนักงานสถิติจังหวัด อุดรธานีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500038สำนักงานสถิติจังหวัด เลยDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500039สำนักงานสถิติจังหวัด หนองคายDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500040สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคามDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500041สำนักงานสถิติจังหวัด ร้อยเอ็ดDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500042สำนักงานสถิติจังหวัด กาฬสินธุ์Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500043สำนักงานสถิติจังหวัด สกลนครDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500044สำนักงานสถิติจังหวัด นครพนมDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500045สำนักงานสถิติจังหวัด มุกดาหารDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500046สำนักงานสถิติจังหวัด เชียงใหม่Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500047สำนักงานสถิติจังหวัด ลำพูนDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500048สำนักงานสถิติจังหวัด ลำปางDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500049สำนักงานสถิติจังหวัด อุตรดิตถ์Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500050สำนักงานสถิติจังหวัด แพร่Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500051สำนักงานสถิติจังหวัด น่านDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500052สำนักงานสถิติจังหวัด พะเยาDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500053สำนักงานสถิติจังหวัด เชียงรายDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500054สำนักงานสถิติจังหวัด แม่ฮ่องสอนDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500055สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500056สำนักงานสถิติจังหวัด อุทัยธานีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500057สำนักงานสถิติจังหวัด กำแพงเพชรDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500058สำนักงานสถิติจังหวัด ตากDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500059สำนักงานสถิติจังหวัด สุโขทัยDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500060สำนักงานสถิติจังหวัด พิษณุโลกDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500061สำนักงานสถิติจังหวัด พิจิตรDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500062สำนักงานสถิติจังหวัด เพชรบูรณ์Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500063สำนักงานสถิติจังหวัด ราชบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500064สำนักงานสถิติจังหวัด กาญจนบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500065สำนักงานสถิติจังหวัด สุพรรณบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500066สำนักงานสถิติจังหวัด นครปฐมDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500067สำนักงานสถิติจังหวัด สมุทรสาครDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500068สำนักงานสถิติจังหวัด สมุทรสงครามDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500069สำนักงานสถิติจังหวัด เพชรบุรีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500070สำนักงานสถิติจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500071สำนักงานสถิติจังหวัด นครศรีธรรมราชDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500072สำนักงานสถิติจังหวัด กระบี่Download
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500073สำนักงานสถิติจังหวัด พังงาDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500074สำนักงานสถิติจังหวัด ภูเก็ตDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500075สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฏร์ธานีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500076สำนักงานสถิติจังหวัด ระนองDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500077สำนักงานสถิติจังหวัด ชุมพรDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500078สำนักงานสถิติจังหวัด สงขลาDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500079สำนักงานสถิติจังหวัด สตูลDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500080สำนักงานสถิติจังหวัด ตรังDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500081สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุงDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500082สำนักงานสถิติจังหวัด ปัตตานีDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500083สำนักงานสถิติจังหวัด ยะลาDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500084สำนักงานสถิติจังหวัด นราธิวาสDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500085ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500086สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100500087กองสถิติสังคมDownload
11005สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
11006สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล1100600000สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลDownload
11007สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์1100700000สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์Download
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900000สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900001สำนักงานเลขาธิการDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900003กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900004กองกฎหมายDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900005กองยุทธศาสตร์และแผนDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900006กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900007กองกิจการอวกาศแห่งชาติDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900008กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคมDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900009กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900010กองมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นเทคโนโลยีดิจิทัลDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900011กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900012ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100900013กลุ่มวิชาการDownload
11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100999998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
11011สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล1101100000สนง.คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลDownload
ปิดเมนู