01-สำนักนายกรัฐมนตรี

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100000สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100001กองกลางDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100002กองการเจ้าหน้าที่Download
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100003กองคลังDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100004ศูนย์บริการประชาชนDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100005สำนักกฎหมายและระเบียบกลางDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100006สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100007สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100008สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100009สำนักตรวจราชการDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100010สำนักแผนงานและกิจการพิเศษDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100011กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100012กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100013ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100014สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100015สำนักงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100016สำนักงานโฉนดชุมชนDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100017สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100018ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100019สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100020สถาบันพัฒนาการตรวจราชการDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200000กรมประชาสัมพันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200001หน่วยตรวจสอบภายในDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200002สำนักที่ปรึกษาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200004กองการเจ้าหน้าที่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200005กองคลังDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200006กองกฎหมายและระเบียบDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200007กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200008ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200009สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200010สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 100 กิโลวัตต์ คลื่นสั้น (รังสิต) จังหวัดปทุมธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200012สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ จังหวัดสระบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200013สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษากรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200014สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษากรุงเทพฯ รังสิต จ.ปทุมธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200015สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.จันทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200016สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.อุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200017สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200018สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200019สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ลำปางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200020สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.นครสวรรค์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200021สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.กระบี่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200022สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200023สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ระนองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200024สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.สงขลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200025สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200026สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200027สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200028สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200029สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200030สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.บึงกาฬ จังหวัดหนองคายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200031สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคามDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200032สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200033สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200034สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200035สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ด่านซ้าย จ.ขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200036สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200037สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200038สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภูDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200039สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200040สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวนครราชสีมาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200041สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200042สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดนครราชสีมาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200043สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดสกลนครDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200044สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200045สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดเลยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200046สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200047สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200048สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดรีรัมย์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200049สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200050สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนมDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200051สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200052สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200053สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200054สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200055สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200056สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200057สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดสุรินทร์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200058สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดมุกดาหารDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200059สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดร้อยเอ็ดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200060สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200061สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200063สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงรายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200064สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200065สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200066สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200067สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200068สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200069สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200070สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200071สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200072สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200073สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดเชียงรายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200074สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดลำปางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200075สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดแพร่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200076สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200077สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดน่านDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200078สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200079สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200080สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200081สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200082สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200083สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200084สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตากDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200085สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด จังหวัดตากDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200086สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200087สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200088สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200089สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดตากDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200090สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดเพชรบูรณ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200091สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดนครสวรรค์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200092สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดพิษณุโลกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200093สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200094สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200095สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200096สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200097สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200098สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200099สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200100สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200101สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200102สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200103สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200104สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200105สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200106สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200107สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดระนองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200108สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดชุมพรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200109สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200110สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200111สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200112สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จังหวัดยะลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200113สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุงDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200114สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรังDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200115สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200116สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200117สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูลDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200118สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาสDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200119สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200120สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200121สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดตรังDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200122สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200123สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200124สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200125สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200126สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200127สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้วDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200128สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200129สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เขายายดา จังหวัดระยองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200130สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดตราดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200131สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดสระแก้วDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200132สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200133สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200134สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200135สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200136สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200137สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาทDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200138สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200139สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200140สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200141สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200142สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200143สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200144สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200145สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200146สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200147สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200148สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200149สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200150สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200151สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200152สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200153สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200154สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200155สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200156สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200157สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200158สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200159สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200160สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200161สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200162สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200163สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200164สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200165สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200166สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200167สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200168สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200169สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200170สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200171สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200172สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200173สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200174สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200175สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200176สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200177สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200178สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200179สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200180สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200181สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภูDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200182สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200183สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200184สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200185สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200186สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200187สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200188สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200189สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200190สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200191สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200192สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200193สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200194สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200195สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200196สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200197สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200198สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200199สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200200สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200201สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200202สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200203สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200204สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200205สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200206สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200207สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200208สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200209สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200210สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200211สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200212สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200213สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200214สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200215สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200216สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200217สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200218สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200219สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200220สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200221สำนักข่าวDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200223สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200224สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200225สถาบันการประชาสัมพันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200226สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200227สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200228สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300000สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300002กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบขายตรงDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300004กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300005กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300006กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300007กองกฎหมายและคดีDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300008กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์Download
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300009สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300010ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300011กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400000สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400001เลขาธิการนายกรัฐมนตรีDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400002กลุ่มยุทธศาสตร์และการวางแผนDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400003กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400004กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400005กองงานนายกรัฐมนตรีDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400006กองกลางDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400007สำนักงานเลขาธิการDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400008กองพิธีการDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400009กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัยDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400010กองสถานที่และยานพาหนะDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400011ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400012สำนักโฆษกDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400013กองประสานงานการเมืองDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400014กองการต่างประเทศDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400015สำนักงานผู้แทนการค้าไทยDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400018สำนักงานคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี Download
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400019ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการทุจริตคอรัปชั่นและยาเสพติดDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400020สำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400022ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400024สำนักงานอำนวยการคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400025กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์Download
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400026ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400027สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500000สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500002ตรวจสอบภายในDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500003สำนักงานเลขาธิการDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500005กองนิติธรรมDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500006กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500007กองบริหารงานสารสนเทศDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500008กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรีDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500009กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์Download
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500010กองการประชุมคณะรัฐมนตรีDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500011กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500012ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500013กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500014กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่อเสนอคณะรัฐมนตรีDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500015สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600000สำนักข่าวกรองแห่งชาติDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600001บริหารส่วนกลางDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600002สำนักอำนวยการDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600003ศูนย์ข่าวเปิดDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600004กอง 2Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600005กอง 3Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600006กอง 4Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600007กอง 5Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600008กอง 6Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600009กอง 7Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600010กอง 8Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600011กอง 9Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600012กอง 10Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600013กอง 11Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600014กอง 12Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600015กอง 13Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600016กอง 14Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600017กอง 15Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600018สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าวDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600019สำนัก 1Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600020สำนัก 2Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600021สำนัก 3Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600022สำนัก 4Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600023สำนัก 5Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600024สำนัก 6Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600025สำนัก 7Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600026สำนัก 8Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600027สำนัก 9Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600028สำนัก 10Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600029สำนัก 11Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600030กอง 1Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600031กอง 2Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600032สถาบันการข่าวกรองDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600033ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600034กลุ่มยุทธศาสตร์การข่าวกรองDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600035กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600036กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600037กลุ่มนิติการDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600038ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600039ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600040ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 1Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600041ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 2Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600042ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 3Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600043ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 4Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600044ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 5Download
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100699998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700000สำนักงบประมาณDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700001สำนักงานผู้อำนวยการDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700002สำนักผู้บริหารDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700003กองกฏหมายและระเบียบDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700004กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหารDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700005กองจัดทำงบประมาณด้านมั่นคง 1Download
01007สำนักงบประมาณ0100700006กองจัดทำงบประมาณด้านมั่นคง 2Download
01007สำนักงบประมาณ0100700007กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700008กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1Download
01007สำนักงบประมาณ0100700009กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2Download
01007สำนักงบประมาณ0100700010กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3Download
01007สำนักงบประมาณ0100700011กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4Download
01007สำนักงบประมาณ0100700012กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1Download
01007สำนักงบประมาณ0100700013กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3Download
01007สำนักงบประมาณ0100700014กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4Download
01007สำนักงบประมาณ0100700015กองมาตรฐานงบประมาณ 1Download
01007สำนักงบประมาณ0100700016กองนโยบายงบประมาณDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700017ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700018กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700019กองพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700020กองประเมินผล 1Download
01007สำนักงบประมาณ0100700021กองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700022กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1Download
01007สำนักงบประมาณ0100700023กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2Download
01007สำนักงบประมาณ0100700024กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3Download
01007สำนักงบประมาณ0100700025กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4Download
01007สำนักงบประมาณ0100700026กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5Download
01007สำนักงบประมาณ0100700027กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6Download
01007สำนักงบประมาณ0100700028กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7Download
01007สำนักงบประมาณ0100700029กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 8Download
01007สำนักงบประมาณ0100700030กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9Download
01007สำนักงบประมาณ0100700031กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10Download
01007สำนักงบประมาณ0100700032กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11Download
01007สำนักงบประมาณ0100700033กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12Download
01007สำนักงบประมาณ0100700034กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 13Download
01007สำนักงบประมาณ0100700035กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14Download
01007สำนักงบประมาณ0100700036กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15Download
01007สำนักงบประมาณ0100700037กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16Download
01007สำนักงบประมาณ0100700038กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17Download
01007สำนักงบประมาณ0100700039กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18Download
01007สำนักงบประมาณ0100700040กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700041กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700042กองยุทธศาสตร์การงบประมาณDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700043กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2Download
01007สำนักงบประมาณ0100700044กองมาตรฐานงบประมาณ 2Download
01007สำนักงบประมาณ0100700045กองประเมินผล 2Download
01007สำนักงบประมาณ0100700046ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
01007สำนักงบประมาณ0100799998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800000สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800001ตรวจสอบภายในDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800003กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800004สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้านDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800005สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800006สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800007กลุ่มงานบริหารงานคลังDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800008สำนักประเมินภัยคุกคามDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800009กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800010กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์Download
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800011กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800012กลุ่มงานพัฒนาแผนปฎิบัติราชการภายในองค์กรDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800013กลุ่มงานบริหารการประชุมDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800014สำนักนโยบายและแผนความมั่นคงDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800015สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800016สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800017ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800018สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800019กลุ่มผู้บริหารระดับสูงDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800020กลุ่มงานกฎหมายDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800021ศูนย์อำนวยการร่วม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800022ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800023สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้Download
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800024กองความมั่นคงทางทะเลDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900000สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900002ฝ่ายร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900003สำนักงานเลขาธิการDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900004กองกฎหมายไทยDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900005สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชนDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900006กองกฎหมายปกครองDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900007กองกฎหมายต่างประเทศDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900008กองหลักนิติบัญญัติDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900011กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรมDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900012กองกฎหมายการเงินการคลังDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900013กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900014กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรมDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900015กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรมDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900016กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900017กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคมDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900018กองกฎหมายสวัสดิการสังคมDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900019กองพัฒนากฎหมายDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900020กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900021กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900022ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100999998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100000สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100002สำนักกฎหมายDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100003ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100004ศูนย์นักบริหารระดับสูงDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100005ศูนย์สรรหาและเลือกสรรDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100006สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100007สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคนDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100008สำนักงานเลขาธิการDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100009สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100010สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100011สำนักมาตรฐานวินัยDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100012สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100013สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100014ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้Download
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100015ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200000สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200001สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200002สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200003สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200004สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้Download
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200005กลุ่มประสานนโยบายด้านความมั่นคงDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200006กองบัญชีประชาชาติDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200007กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200008กองประสานและอำนวยการฝ่ายบริหารDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200009กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่Download
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200010กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนาDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200011สำนักงานเลขาธิการDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200012กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่Download
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200013กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200014กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคมDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200015กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200017กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200018กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200019ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200020กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200021กลุ่มงานประชาสัมพันธ์Download
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200022กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200023กลุ่มงานห้องสมุดสุริยานุวัตรDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200024กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200025กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200026งานเฉพาะกิจภาคเหนือDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200027งานเฉพาะกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200028งานเฉพาะกิจภาคใต้Download
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200029ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200030กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์Download
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200031กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200032กองวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200033กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01013สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ0101300000สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติDownload
01015สำนักงานปฏิรูปการศึกษา0101500000สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)Download
01016สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา0101600000สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)Download
01017สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ0101700000กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900000กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900001สำนักตรวจสอบภายในDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900002สำนักการข่าวDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900003สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900004สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900005สำนักพัฒนาระบบบริหารDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900006สำนักบริหารงานบุคคลDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900007สำนักส่งกำลังบำรุงDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900008สำนักงบประมาณและการเงินDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900009ส่วนการเงิน สำนักงบประมาณและการเงินDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900010ศูนย์ติดตามสถานการณ์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900011ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 1Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900012ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 2Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900014กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค2Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900015กอ.รมน.ภาค2 สย.1Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900016กอ.รมน.ภาค2 สย.2Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900017กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค3Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900018กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค4Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900019กอ.รมน.ภาค4 สย.1Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900020กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสระแก้วDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900021กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900022กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดตราดDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900023กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดกาญจนบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900024กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดราชบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900025กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเพชรบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900026กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900027กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดบุรีรัมย์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900028กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุรินทร์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900029กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดศรีสะเกษDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900030กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอุบลราชธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900031กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดมุกดาหารDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900032กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครพนมDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900033กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองคายDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900034กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเลยDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900035กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอำนาจเจริญDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900036กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงรายDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900037กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900038กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900039กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดตากDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900040กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดน่านDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900041กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพะเยาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900042กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุโลกDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900043กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอุตรดิตถ์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900044กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชุมพรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900045กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดระนองDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900046กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสงขลาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900047กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดยะลาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900048กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนราธิวาสDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900049กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสตูลDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900050กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดปัตตานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900051กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค1 ส่วนแยก 2 จ.กาญจนบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900052กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค3 ส่วนแยก 1 จ.ตากDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900053กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค3 ส่วนแยก 2 จ.เชียงใหม่Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900054กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค1 ส่วนแยก 1 จ.สระแก้วDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900057กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนนทบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900058กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในปทุมธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900059กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900060กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสมุทรสงครDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900061กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนครปฐมDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900062กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสมุทรสาครDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900063กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900064กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอยุธยาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900065กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900066กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอ่างทองDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900067กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสิงห์บุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900068กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในลพบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900069กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในชัยนาทDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900070กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอุทัยธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900071กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนครสวรรค์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900072กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสระบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900073กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระยองDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900074กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในชลบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900075กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนครนายกDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900076กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900077กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกำแพงเพชรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900078กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสุโขทัยDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900079กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพิจิตรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900080กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในลำพูนDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900081กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในลำปางDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900082กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแพร่Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900083กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเพชรบูรณ์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900084กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกาฬสินธุ์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900085กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในขอนแก่นDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900086กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในชัยภูมิDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900087กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900088กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมหาสารคามDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900089กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในยโสธรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900090กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในร้อยเอ็ดDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900091กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสกลนครDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900092กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900093กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอุดรธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900094กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900095กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900096กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกระบี่Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900097กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพังงาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900098กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภูเก็ตDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900099กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตรังDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900100กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพัทลุงDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900102ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 3Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900103กองอำนวยการรักษาฯภาค 4 ส่วนแยกกองทัพเรือDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900104ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 4Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900105ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 5Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900106ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 6Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900107สำนักงานโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900108กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900109กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900110กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใจภาค 1 ส่วนแยก 3Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900111กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900112สำนักจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900113สำนักงานเลขานุการDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900114สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900115สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900116ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900117ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคงDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101999998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100000สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100002กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100003กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100004กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100005กองพัฒนาระบบราชการ 1Download
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100006กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100007กองกฎหมายและระเบียบราชการDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100008สำนักงานเลขาธิการDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100009โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่Download
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100010กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100011กองพัฒนาระบบราชการ 2Download
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100012กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100013กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100014กลุ่มหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดส่วนราชการDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100015กลุ่มวิชาการDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01023องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน0102300000องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (องค์การมหาชน)Download
01024สำนักงานส่งเสริมจัดประชุม0102400000สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการDownload
01025สำนักงานบริหารพัฒนาความรู้0102500000สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้Download
01027สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ0102700000สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติDownload
01028สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)0102800000สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)Download
01029สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)0102900000สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)Download
01031สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)0103100000สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200000สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200003สำนักงานเลขาธิการDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200004กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200005กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200006กลุ่มการประชุมDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200007กลุ่มบัตรส่งเสริมDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200008กลุ่มกฎหมายDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200009ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200010กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200011กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200012ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200013ศูนย์บริการลงทุนDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200014ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200015กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200016กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200017กองบริการชาวต่างชาติDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200018กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200019กองส่งเสริมการลงทุน 1Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200020กองส่งเสริมการลงทุน 2Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200021กองส่งเสริมการลงทุน 3Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200022กองส่งเสริมการลงทุน 4Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200023ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200024ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (จังหวัดพิษณุโลก)Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200025ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จังหวัดนครราชสีมา)Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200026ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200027ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200028ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (จังหวัดสงขลา)Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200029ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200030สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์คDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200031ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200032สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200033สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200034สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียวDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200035ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงโอซากา ประเทศญี่ปุ่นDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200036สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200037ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200038ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200039ประจำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ไต้หวันDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200040ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200041ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดนDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200042ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลียDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200043ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดียDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200044กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200045ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200046สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอยDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200047สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตาDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200048กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันDownload2
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01033สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม0103300000สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมDownload
01034ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์0103400000ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์Download
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500001สำนักงานเลขาธิการDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500002กองนโยบายและแผนแม่บทDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500003กองบริหารจัดการจัดการลุ่มน้ำDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500004กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500005ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500006สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500007กองกฎหมายDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500008กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500009กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500010ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500011กองการต่างประเทศDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500012ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500013สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑Download
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500014สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒Download
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500015สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓Download
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500016สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔Download
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500021สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑Download
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500022สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒Download
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500023สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓Download
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500024สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔Download
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500025กองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01036สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)0103600000สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)Download
01037สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)0103700000สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)Download
01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล0103800000ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลDownload
01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล0103800001ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยองDownload
01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล0103800002ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สงขลาDownload
01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล0103800003ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภูเก็ตDownload
01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล0103899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01039สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ0103900000สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดDownload
01041สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เเละการสร้างความสามัคคีปรองดอง0104100000สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เเละการสร้างความสามัคคีปรองดองDownload
01041สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เเละการสร้างความสามัคคีปรองดอง0104199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
01042สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ0104200000สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติDownload
01042สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ0104299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
ปิดเมนู