การตรวจสอบความพร้อมการเชื่อมโยงของหน่วยเบิกจ่ายเพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ New GFMIS Thai

Share on facebook
Share on twitter

 

ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการทดสอบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ดังนี้

** ขอให้ทดสอบผ่านบราวเซอร์ Google Chrome **

การทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ

สำหรับทดสอบเครือข่าย เพื่อเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
(ให้ทุกหน่วยงานทดสอบ) 

ผลการทดสอบเครือข่ายของส่วนราชการ (รายหน่วยงาน/รายจังหวัด)(Test Link)

ผลการทดสอบเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (รายจังหวัด) (Test Link)

 สำหรับทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
(ให้ทั้งหน่วยงานที่มีและไม่มี Token ทดสอบ)

ผลการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ (รายหน่วยงาน/รายจังหวัด) (Test Token)

ผลการทดสอบครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (รายจังหวัด) (Test Token) 

กรุณา Download คู่มือติดตั้งโปรแกรมสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

 

 

หากพบปัญหาในการทดสอบหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2032 2636 หรือ Line ID: @gfitsupport

ปิดเมนู