การตรวจสอบความพร้อมหน่วยเบิกจ่ายเพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ New GFMIS Thai

Share on facebook
Share on twitter

ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการทดสอบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ดังนี้

** ขอให้ทดสอบผ่านบราวเซอร์ Google Chrome **

1. ทดสอบเครือข่ายการใช้งานระบบ New GFMIS Thai  (https://test-link.gfmis.go.th/ )

2. ติดตั้งโปรแกรมตามคู่มือ (กดที่นี่) และ

   ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (https://testtoken.gfmis.go.th/)

3. ดูผลการทดสอบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกหน่วยงาน  (กดที่นี่

– ดูผลรายงานผลการทดสอบ Test Token (รายจังหวัด) (กดที่นี่)

4. รายชื่อหน่วยเบิกจ่าย สธ. ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ  (กดที่นี่)

หากพบปัญหาในการทดสอบหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2032 2636 หรือ Line ID: @gfitsupport

 

ปิดเมนู