23-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200000สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต วิจัยและนวัตกรรมDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200001สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต วิจัยและนวัตกรรมDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200002สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต วิจัยและนวัตกรรมDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200003กองกลางDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200004กองกฎหมายDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200005กองการต่างประเทศDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200006กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200007กองยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200008กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200009กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์Download
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200010กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200011กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200012กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญาDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200013กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200014กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200015ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200016สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200017สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์Download
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200018สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200019สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200020สำนักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200021กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์Download
23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300000กรมวิทยาศาสตร์บริการDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300002สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300003สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ ว&ทDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300004สำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300005กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300006กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300007กองวัสดุวิศวกรรมDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300008สำนักเทคโนโลยีชุมชนDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300009กองสอบเทียบเครื่องมือวัดDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300010กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300011กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์Download
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400000สำนักงานการวิจัยแห่งชาติDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400001กลุ่มทรัพยากรบุคคลDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400004กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3Download
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400005และสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์Download
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400006กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2Download
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400007กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1Download
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400008กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400009กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400010กลุ่มช่วยอำนวยการDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400011กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400012กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์Download
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400013กลุ่มแผนและงบประมาณDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400014กลุ่มการเงินและการคลังDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400015กลุ่มแผนงานส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400016กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400017กลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่Download
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500000สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500002กลุ่มกฎหมายDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500004กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500005กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500006กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500007กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดฯDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500008กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500009ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาคDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
23006มหาวิทยาลัยรามคำแหง2300600000มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.)Download
23007มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2300700000มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)Download
23008มหาวิทยาลัยนเรศวร2300800000มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)Download
23009มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2300900000มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000000มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000001คณะศึกษาศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000002คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000003คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000004คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000005คณะการบัญชีและการจัดการDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000006วิทยาลัยการเมืองการปกครองDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000007คณะวิทยาศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000008คณะเทคโนโลยีDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000009คณะวิศวกรรมศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000010คณะวิทยาการสารสนเทศDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000011คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000012คณะพยาบาลศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000013คณะสาธารณสุขศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000014คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000015คณะแพทยศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000016คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000017บัณฑิตวิทยาลัยDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000018คณะสัตวแพทยและสัตวศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000019สำนักวิทยบริการDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000020สำนักคอมพิวเตอร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000021สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000022สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000023ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000024กองกลางDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000025กองแผนงานDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000026กองบริการการศึกษาDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000027กองกิจการนิสิตDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000028กองคลังและพัสดุDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000029กองทะเบียนและประมวลผลDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000030กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000031กองอาคารและสถานที่Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000032กองการเจ้าหน้าที่Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000033สำนักตรวจสอบภายในDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000034โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000035โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000036วิทยาลัยดุริยางคศิลป์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000037สำนักงานอธิการบดีDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000039ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000040กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000041คณะนิติศาสตร์Download
23011มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2301100000มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์Download
23012สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน2301200000สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload
23013มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์2301300000มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์Download
23014มหาวิทยาลัยนครพนม2301400000มหาวิทยาลัยนครพนมDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500000สถาบันวิทยาลัยชุมชนDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500001สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)Download
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500002วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500003วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500004วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหารDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500005วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตรDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500006วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตากDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500007วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500008วิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์Download
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500009วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500010วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500011วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500012วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราดDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500013วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธรDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500014วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูลDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500015วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาครDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500016วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงาDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500017วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลาDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500018วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานีDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500019วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่Download
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500020วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลาDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500021วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่านDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
23016มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2301600000ม.ราชภัฏเชียงรายDownload
23017มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2301700000ม.ราชภัฏเชียงใหม่Download
23018มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2301800000ม.ราชภัฏลำปางDownload
23019มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์2301900000ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์Download
23020มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2302000000ม.ราชภัฏกำแพงเพชรDownload
23021มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2302100000ม.ราชภัฏนครสวรรค์Download
23022มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2302200000ม.ราชภัฏพิบูลสงครามDownload
23023มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2302300000ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์Download
23024มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2302400000ม.ราชภัฏมหาสารคามDownload
23025มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย2302500000ม.ราชภัฏเลยDownload
23026มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2302600000ม.ราชภัฏสกลนครDownload
23027มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2302700000ม.ราชภัฏอุดรธานีDownload
23028มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2302800000ม.ราชภัฏนครราชสีมาDownload
23029มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์2302900000ม.ราชภัฏบุรีรัมย์Download
23030มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์2303000000ม.ราชภัฏสุรินทร์Download
23031มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2303100000ม.ราชภัฏอุบลราชธานีDownload
23032มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2303200000ม.ราชภัฏราชนครินทร์Download
23033มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี2303300000ม.ราชภัฏเทพสตรีDownload
23034มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2303400000ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาDownload
23035มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์2303500000ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Download
23036มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี2303600000ม.ราชภัฏรำไพพรรณีDownload
23037มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2303700000ม.ราชภัฏกาญจนบุรีDownload
23038มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2303800000ม.ราชภัฏนครปฐมDownload
23039มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2303900000ม.ราชภัฏเพชรบุรีDownload
23040มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง2304000000ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงDownload
23041มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2304100000ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชDownload
23042มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต2304200000ม.ราชภัฏภูเก็ตDownload
23043มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2304300000ม.ราชภัฏยะลาDownload
23044มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา2304400000ม.ราชภัฏสงขลาDownload
23045มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2304500000ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีDownload
23046มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม2304600000ม.ราชภัฏจันทรเกษมDownload
23047มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี2304700000ม.ราชภัฏธนบุรีDownload
23048มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2304800000ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาDownload
23049มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2304900000ม.ราชภัฏพระนครDownload
23050มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2305000000ม.ราชภัฏสวนสุนันทาDownload
23051มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ2305100000ม.ราชภัฏชัยภูมิDownload
23052มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด2305200000ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดDownload
23053มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ2305300000ม.ราชภัฏศรีสะเกษDownload
23054มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2305400000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500001คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500002คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์Download
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500003คณะบริหารธุรกิจDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500004คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500005คณะวิศวกรรมศาสตร์Download
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500006คณะศิลปศาสตร์Download
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500007คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500008สถาบันวิจัยและพัฒนาDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500009สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500010สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500011กองกลางDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500012กองคลังDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500013กองนโยบายและแผนDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500014กองบริหารงานบุคคลDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500015กองพัฒนานักศึกษาDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600000มทร.ตะวันออกDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600001วข.อุเทนถวายDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600002วข.จักรพงษภูวนารถDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600003วข.จันทบุรีDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600004คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600005คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600006คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Download
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600007สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600008สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600009สถาบันวิจัยและพัฒนาDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600010คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600011คณะเทคโนโลยีสังคมDownload
23057มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร2305700000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครDownload
23058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2305800000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Download
23058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2305800001วิทยาเขตวังไกลกังวลDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900001สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปางDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900002สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900003สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่านDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900004สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900005สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตากDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900006สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลกDownload
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยDownload
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000001พื้นที่สงขลาDownload
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000002วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการDownload
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000003วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่Download
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000004วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่Download
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000005วิทยาเขตตรังDownload
23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ2306100000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิDownload
23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ2306100001วิทยาเขตนนทบุรีDownload
23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ2306100002วิทยาเขตสุพรรณบุรีDownload
23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2306200000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานDownload
23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2306200001วิทยาเขตสุรินทร์Download
23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2306200002วิทยาเขตขอนแก่นDownload
23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2306200003วิทยาเขตสกลนครDownload
23063สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)2306300000สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)Download
23064สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)2306400000สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)Download
23065สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)2306500000สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)Download
23066สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)2306600000สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)Download
23067สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)2306700000สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)Download
23068ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน)2306800000ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)Download
23069สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน)2306900000สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน)Download
23070สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2307000000สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติDownload
23071สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ2307100000สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติDownload
23072สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ2307200000สำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
Download
23073สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม2307300000สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมDownload
23074จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2307400000จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDownload
23075มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2307500000มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Download
23076มหาวิทยาลัยขอนแก่น2307600000มหาวิทยาลัยขอนแก่นDownload
23077มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2307700000มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Download
23078มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2307800000มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Download
23079มหาวิทยาลัยแม่โจ้2307900000มหาวิทยาลัยแม่โจ้Download
23080สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2308000000สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Download
23081สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2308100000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Download
23082สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2308200000สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Download
23083มหาวิทยาลัยพะเยา2308300000มหาวิทยาลัยพะเยาDownload
23083มหาวิทยาลัยพะเยา2308399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
23084มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2308400000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีDownload
23085มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2308500000มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Download
23086มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2308600000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีDownload
23087มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2308700000มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงDownload
23088มหาวิทยาลัยมหิดล2308800000มหาวิทยาลัยมหิดลDownload
23089มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย2308900000มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยDownload
23090มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย2309000000มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยDownload
23091มหาวิทยาลัยบูรพา2309100000มหาวิทยาลัยบูรพาDownload
23092มหาวิทยาลัยทักษิณ2309200000มหาวิทยาลัยทักษิณDownload
23093มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2309300000มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Download
23094มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2309400000มหาวิทยาลัยสวนดุสิตDownload
23095สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา2309500000สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาDownload
23096มหาวิทยาลัยศิลปากร2309600000มหาวิทยาลัยศิลปากรDownload
23097มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2309700000มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDownload
23099สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย2309900000สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราDownload
23100สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา2310000000สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาDownload
ปิดเมนู