[อัพเดต] สถานะการดำเนินการโครงการ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผ่านมาแล้ว 426 วันสำหรับการดำเนินโครงการ มาร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่การ Go live หน่วยงานนำร่อง ช่วง พ.ค. 2563 กันเถอะ

Continue Reading

การประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562

Continue Reading
ปิดเมนู