ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 จำแนกตามกระทรวง

Share on facebook
Share on twitter
ปิดเมนู