65-หน่วยงานอื่นของรัฐ

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
65001สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า6500100000สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าDownload
65003สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ6500300000สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติDownload
ปิดเมนู