12-กระทรวงพลังงาน

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200000สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200001กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200002กลุ่มพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200003สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200004ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200005สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200006สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200019กองตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200020สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200021ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200022ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200023ส่วนคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200024ส่วนนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200025ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200026กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200027กลุ่มแผนงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200028กลุ่มสนเทศข้อมูลพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200029กลุ่มบริการร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200030กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200031ศูนย์ประสานงานวางแผนพลังงานชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200032กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200033กลุ่มนิทรรศการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200034กลุ่มสื่อโสตทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200035กลุ่มภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200036สำนักงานประสานการพัฒนายุทธศาสตร์ศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200039สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200040สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200041สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200042สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทองDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200044สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200045สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200046สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200047สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200048สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายกDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200049สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาทDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200050สำนักวิชาการพลังงานเขต 1Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200051สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200052สำนักงานพลังงานจังหวัดระยองDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200053สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200054สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200055สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200056สำนักงานพลังงานจังหวัดตราดDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200057สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้วDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200058สำนักวิชาการพลังงานเขต 3Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200059สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200060สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200061สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200062สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200063สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงครามDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200064สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200065สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200066สำนักวิชาการพลังงานเขต 2Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200067สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมาDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200068สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200069สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200070สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารครามDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200071สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200072สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200073สำนักวิชาการพลังงานเขต 5Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200074สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200075สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคายDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200076สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200077สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200078สำนักงานพลังงานจังหวัดเลยDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200079สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200081สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200082สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200083สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200084สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200085สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนมDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200086สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหารDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200087สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200089สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200090สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200091สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัยDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200092สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200093สำนักงานพลังงานจังหวัดตากDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200095สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200096สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200097สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200098สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200099สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200100สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200101สำนักวิชาการพลังงานเขต 6Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200102สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200103สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200104สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200105สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200106สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200107สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200109สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200110สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200111สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200112สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200113สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200114สำนักงานพลังงานจังหวัดระนองDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200115สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงาDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200116สำนักวิชาการพลังงานเขต 4Download
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200117สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลาDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200118สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200119สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200120สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200121สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูลDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200122สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลาDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200123สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาสDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200124สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200125สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200126กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200127ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1200200128สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300000กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300001สำนักงานเลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300002กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300003กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300004กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300005กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300006ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300007กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300008กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300009กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300010กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1200300011กองบริหารสัญญา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400000กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400001สำนักงานเลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400002กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400003กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400004กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400005กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400006กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400007กลุ่มไฟฟ้าสัมปทาน กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400008กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400010สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400035กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400036ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12004กรมธุรกิจพลังงาน1200400037กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500000กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500001สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500002กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500003กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500004กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500005กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500006กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500007กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500008กองวิจัยค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500009กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500022ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500023กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500024กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200500025กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200599997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1200599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯDownload
12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1200600000สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1200600001กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1200600002สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1200600005กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1200600006กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1200600007ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานDownload
12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1200600008กองนโยบายปิโตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1200600009กองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพฯDownload
12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1200600010กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานDownload
12008สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน1200800000สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรุงเทพฯDownload
ปิดเมนู