02-กระทรวงกลาโหม

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100000สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100001สำนักงานรัฐมนตรีDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100002สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100003สำนักงบประมาณกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100004สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100005สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100006กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100007กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100008กรมเสมียนตราDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100009กรมการเงินกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100010สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100011สำนักนโยบายและแผนกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100012กรมพระธรรมนูญDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100013ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100014กรมการพลังงานทหารDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100015กรมการอุตสาหกรรมทหารDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100016สำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100017โรงงานวัตถุระเบิดทหารDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100018ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100019โรงงานเภสัชกรรมทหารDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100020องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100021สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100022สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100023มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100024สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100025สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100026คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100027ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์Download
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100028กรมการสรรพกำลังกลาโหมDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
02004กองทัพบก0200400000กองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400001กองทัพภาคที่ 1Download
02004กองทัพบก0200400002กองพลที่ 1 รักษาพระองค์Download
02004กองทัพบก0200400003กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์Download
02004กองทัพบก0200400004กองพลทหารราบที่ 9Download
02004กองทัพบก0200400005กองพลทหารราบที่ 11Download
02004กองทัพบก0200400006กองพลพัฒนาที่ 1Download
02004กองทัพบก0200400007กองบัญชาการช่วยรบที่ 1Download
02004กองทัพบก0200400008มณฑลทหารบกที่ 11Download
02004กองทัพบก0200400009มณฑลทหารบกที่ 17Download
02004กองทัพบก0200400010มณฑลทหารบกที่ 15Download
02004กองทัพบก0200400011มณฑลทหารบกที่ 16Download
02004กองทัพบก0200400012มณฑลทหารบกที่ 12Download
02004กองทัพบก0200400013มณฑลทหารบกที่ 19Download
02004กองทัพบก0200400014มณฑลทหารบกที่ 13Download
02004กองทัพบก0200400015มณฑลทหารบกที่ 18Download
02004กองทัพบก0200400016มณฑลทหารบกที่ 14Download
02004กองทัพบก0200400017กองทัพภาคที่ 2Download
02004กองทัพบก0200400018กองพลทหารราบที่ 3Download
02004กองทัพบก0200400019กองพลทหารราบที่ 6Download
02004กองทัพบก0200400020กองพลพัฒนาที่ 2Download
02004กองทัพบก0200400021กองบัญชาการช่วยรบที่ 2Download
02004กองทัพบก0200400022มณฑลทหารบกที่ 21Download
02004กองทัพบก0200400023มณฑลทหารบกที่ 26Download
02004กองทัพบก0200400024มณฑลทหารบกที่ 25Download
02004กองทัพบก0200400025มณฑลทหารบกที่ 22Download
02004กองทัพบก0200400026มณฑลทหารบกที่ 27Download
02004กองทัพบก0200400027มณฑลทหารบกที่ 23Download
02004กองทัพบก0200400028มณฑลทหารบกที่ 28Download
02004กองทัพบก0200400029มณฑลทหารบกที่ 24Download
02004กองทัพบก0200400030มณฑลทหารบกที่ 210Download
02004กองทัพบก0200400031มณฑลทหารบกที่ 29Download
02004กองทัพบก0200400034กองพลทหารม้าที่ 1Download
02004กองทัพบก0200400036กองบัญชาการช่วยรบที่ 3Download
02004กองทัพบก0200400037มณฑลทหารบกที่ 31Download
02004กองทัพบก0200400038มณฑลทหารบกที่ 310Download
02004กองทัพบก0200400039มณฑลทหารบกที่ 36Download
02004กองทัพบก0200400040มณฑลทหารบกที่ 39Download
02004กองทัพบก0200400041มณฑลทหารบกที่ 32Download
02004กองทัพบก0200400042มณฑลทหารบกที่ 34Download
02004กองทัพบก0200400043มณฑลทหารบกที่ 38Download
02004กองทัพบก0200400044มณฑลทหารบกที่ 35Download
02004กองทัพบก0200400045มณฑลทหารบกที่ 33Download
02004กองทัพบก0200400046มณฑลทหารบกที่ 37Download
02004กองทัพบก0200400047กองทัพภาคที่ 4Download
02004กองทัพบก0200400048กองพลทหารราบที่ 5Download
02004กองทัพบก0200400049กองพลพัฒนาที่ 4Download
02004กองทัพบก0200400050กองบัญชาการช่วยรบที่ 4Download
02004กองทัพบก0200400051มณฑลทหารบกที่ 41Download
02004กองทัพบก0200400052มณฑลทหารบกที่ 44Download
02004กองทัพบก0200400053มณฑลทหารบกที่ 43Download
02004กองทัพบก0200400054มณฑลทหารบกที่ 45Download
02004กองทัพบก0200400055มณฑลทหารบกที่ 42Download
02004กองทัพบก0200400056มณฑลทหารบกที่ 46Download
02004กองทัพบก0200400057กรมกำลังพลทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400058กรมข่าวทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400059กรมยุทธการทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400060กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400061กรมกิจการพลเรือนทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400062สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400063กรมสารบรรณทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400064กรมการเงินทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400065กรมการสารวัตรทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400066กรมจเรทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400067กรมสวัสดิการทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400068สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400069สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400070ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400071กรมการทหารช่างDownload
02004กองทัพบก0200400072กรมสรรพาวุธทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400073กรมแพทย์ทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400074กรมการขนส่งทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400075กรมพลาธิการทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400076กรมยุทธโยธาทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400077กรมการสัตว์ทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400078ศูนย์สุนัขทหารDownload
02004กองทัพบก0200400079กรมการทหารสื่อสารDownload
02004กองทัพบก0200400080กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400081กรมยุทธศึกษาทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400082โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าDownload
02004กองทัพบก0200400084หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนDownload
02004กองทัพบก0200400085ศูนย์การบินทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400086หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษDownload
02004กองทัพบก0200400087กองพลรบพิเศษที่ 1Download
02004กองทัพบก0200400088ศูนย์สงครามพิเศษDownload
02004กองทัพบก0200400089หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400090กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานDownload
02004กองทัพบก0200400091ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400092กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์Download
02004กองทัพบก0200400094กองพลทหารปืนใหญ่Download
02004กองทัพบก0200400095ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400096กองดุริยางค์ กองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400097สำนักงานเลขานุการกองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400098ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200400099สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400100สำนักงานสัสดีจังหวัดกระบี่Download
02004กองทัพบก0200400101สำนักงานสัสดีจังหวัดกำแพงเพชรDownload
02004กองทัพบก0200400102สำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์Download
02004กองทัพบก0200400103สำนักงานสัสดีจังหวัดขอนแก่นDownload
02004กองทัพบก0200400104สำนักงานสัสดีจังหวัดจันทบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400105สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
02004กองทัพบก0200400106สำนักงานสัสดีจังหวัดชัยนาทDownload
02004กองทัพบก0200400107สำนักงานสัสดีจังหวัดชลบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400108สำนักงานสัสดีจังหวัดชุมพรDownload
02004กองทัพบก0200400109สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่Download
02004กองทัพบก0200400110สำนักงานสัสดีจังหวัดชัยภูมิDownload
02004กองทัพบก0200400111สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงรายDownload
02004กองทัพบก0200400112สำนักงานสัสดีจังหวัดตากDownload
02004กองทัพบก0200400113สำนักงานสัสดีจังหวัดตรังDownload
02004กองทัพบก0200400114สำนักงานสัสดีจังหวัดตราดDownload
02004กองทัพบก0200400115สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองคายDownload
02004กองทัพบก0200400116สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐมDownload
02004กองทัพบก0200400117สำนักงานสัสดีจังหวัดนราธิวาสDownload
02004กองทัพบก0200400118สำนักงานสัสดีจังหวัดน่านDownload
02004กองทัพบก0200400119สำนักงานสัสดีจังหวัดนนทบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400120สำนักงานสัสดีจังหวัดนครพนมDownload
02004กองทัพบก0200400121สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
02004กองทัพบก0200400122สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400123สำนักงานสัสดีจังหวัดนครนายกDownload
02004กองทัพบก0200400124สำนักงานสัสดีจังหวัดนครสวรรค์Download
02004กองทัพบก0200400125สำนักงานสัสดีจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400126สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์Download
02004กองทัพบก0200400127สำนักงานสัสดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
02004กองทัพบก0200400128สำนักงานสัสดีจังหวัดปราจีนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400129สำนักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานีDownload
02004กองทัพบก0200400130สำนักงานสัสดีจังหวัดปัตตานีDownload
02004กองทัพบก0200400131สำนักงานสัสดีจังหวัดพังงาDownload
02004กองทัพบก0200400132สำนักงานสัสดีจังหวัดพิจิตรDownload
02004กองทัพบก0200400133สำนักงานสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์Download
02004กองทัพบก0200400134สำนักงานสัสดีจังหวัดพัทลุงDownload
02004กองทัพบก0200400135สำนักงานสัสดีจังหวัดเพชรบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400136สำนักงานสัสดีจังหวัดพะเยาDownload
02004กองทัพบก0200400137สำนักงานสัสดีจังหวัดแพร่Download
02004กองทัพบก0200400138สำนักงานสัสดีจังหวัดพิษณุโลกDownload
02004กองทัพบก0200400139สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ตDownload
02004กองทัพบก0200400140สำนักงานสัสดีจังหวัดมหาสารคามDownload
02004กองทัพบก0200400141สำนักงานสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
02004กองทัพบก0200400142สำนักงานสัสดีจังหวัดมุกดาหารDownload
02004กองทัพบก0200400143สำนักงานสัสดีจังหวัดยะลาDownload
02004กองทัพบก0200400144สำนักงานสัสดีจังหวัดยโสธรDownload
02004กองทัพบก0200400145สำนักงานสัสดีจังหวัดระนองDownload
02004กองทัพบก0200400146สำนักงานสัสดีจังหวัดราชบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400147สำนักงานสัสดีจังหวัดระยองDownload
02004กองทัพบก0200400148สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
02004กองทัพบก0200400149สำนักงานสัสดีจังหวัดลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400150สำนักงานสัสดีจังหวัดลำปางDownload
02004กองทัพบก0200400151สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูนDownload
02004กองทัพบก0200400152สำนักงานสัสดีจังหวัดเลยDownload
02004กองทัพบก0200400153สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษDownload
02004กองทัพบก0200400154สำนักงานสัสดีจังหวัดสระแก้วDownload
02004กองทัพบก0200400155สำนักงานสัสดีจังหวัดสงขลาDownload
02004กองทัพบก0200400156สำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรสาครDownload
02004กองทัพบก0200400157สำนักงานสัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
02004กองทัพบก0200400158สำนักงานสัสดีจังหวัดสตูลDownload
02004กองทัพบก0200400159สำนักงานสัสดีจังหวัดสุโขทัยDownload
02004กองทัพบก0200400160สำนักงานสัสดีจังหวัดสกลนครDownload
02004กองทัพบก0200400161สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400162สำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรปราการDownload
02004กองทัพบก0200400163สำนักงานสัสดีจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400164สำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์Download
02004กองทัพบก0200400165สำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรสงครามDownload
02004กองทัพบก0200400166สำนักงานสัสดีจังหวัดสิงห์บุรีDownload
02004กองทัพบก0200400167สำนักงานสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญDownload
02004กองทัพบก0200400168สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานีDownload
02004กองทัพบก0200400169สำนักงานสัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์Download
02004กองทัพบก0200400170สำนักงานสัสดีจังหวัดอ่างทองDownload
02004กองทัพบก0200400171สำนักงานสัสดีจังหวัดอุทัยธานีDownload
02004กองทัพบก0200400172สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานีDownload
02004กองทัพบก0200400173สำนักงานสัสดีจังหวัดอยุธยาDownload
02004กองทัพบก0200400174ศูนย์การทหารราบDownload
02004กองทัพบก0200400175ศูนย์การทหารม้าDownload
02004กองทัพบก0200400176ศูนย์การทหารปืนใหญ่Download
02004กองทัพบก0200400177กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีDownload
02004กองทัพบก0200400178กอ.รมน.ภาค4 สย 2Download
02004กองทัพบก0200400180ทภ3 /กอ.รมน.ภาค 3/ศปก.ทภ.3Download
02004กองทัพบก0200400181กองโรงงานวัตถุระเบิดDownload
02004กองทัพบก0200400182ทภ2 สนDownload
02004กองทัพบก0200400183ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธDownload
02004กองทัพบก0200400184หน่วยข่าวกรองทางทหารDownload
02004กองทัพบก0200400185โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าDownload
02004กองทัพบก0200400186โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์Download
02004กองทัพบก0200400187โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์Download
02004กองทัพบก0200400188โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีDownload
02004กองทัพบก0200400189โรงพยาบาลสุรสิงหนาทDownload
02004กองทัพบก0200400190โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯDownload
02004กองทัพบก0200400191โรงพยาบาลค่ายอดิศรDownload
02004กองทัพบก0200400192โรงพยาบาลอานันทมหิดลDownload
02004กองทัพบก0200400193โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษีDownload
02004กองทัพบก0200400194โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์Download
02004กองทัพบก0200400195โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์Download
02004กองทัพบก0200400196โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางDownload
02004กองทัพบก0200400197โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินDownload
02004กองทัพบก0200400198โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์Download
02004กองทัพบก0200400199โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราDownload
02004กองทัพบก0200400200โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชDownload
02004กองทัพบก0200400201โรงพยาบาลค่ายสุรนารีDownload
02004กองทัพบก0200400202โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมDownload
02004กองทัพบก0200400203โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกDownload
02004กองทัพบก0200400204โรงพยาบาลค่ายศรีสองรักDownload
02004กองทัพบก0200400205โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์Download
02004กองทัพบก0200400206โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการDownload
02004กองทัพบก0200400207โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักDownload
02004กองทัพบก0200400208โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีDownload
02004กองทัพบก0200400209โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชDownload
02004กองทัพบก0200400210โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองDownload
02004กองทัพบก0200400211โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติDownload
02004กองทัพบก0200400212โรงพยาบาลค่ายกาวิละDownload
02004กองทัพบก0200400213โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราชDownload
02004กองทัพบก0200400214โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชDownload
02004กองทัพบก0200400215โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์Download
02004กองทัพบก0200400216โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทรDownload
02004กองทัพบก0200400217โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารDownload
02004กองทัพบก0200400218โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์Download
02004กองทัพบก0200400219โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์Download
02004กองทัพบก0200400220โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตDownload
02004กองทัพบก0200400221โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธDownload
02004กองทัพบก0200400222กรมการเงินทหารบก (ย่อย)Download
02004กองทัพบก0200400223กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ลพบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400224กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (เพชรบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400225กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ชลบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400226กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ชลบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400227กองพลทหารราบที่ 3 (ขอนแก่น)Download
02004กองทัพบก0200400228กองพลทหารราบที่ 3 (อุดรธานี)Download
02004กองทัพบก0200400229กองพลทหารราบที่ 3 (นครพนม)Download
02004กองทัพบก0200400230กองพลทหารราบที่ 3 (เลย)Download
02004กองทัพบก0200400231กองพลทหารราบที่ 3 (สกลนคร)Download
02004กองทัพบก0200400232กองพลทหารราบที่ 6 (นครราชสีมา)Download
02004กองทัพบก0200400233กองพลทหารราบที่ 6 (อุบลราชธานี)Download
02004กองทัพบก0200400234กองพลทหารราบที่ 6 (บุรีรัมย์)Download
02004กองทัพบก0200400235กองพลทหารราบที่ 6 (สุรินทร์)Download
02004กองทัพบก0200400236กองพลทหารราบที่ 4 (นครสวรรค์)Download
02004กองทัพบก0200400237กองพลทหารราบที่ 7 (ลำปาง)Download
02004กองทัพบก0200400238กองพลทหารราบที่ 7Download
02004กองทัพบก0200400239กองพลทหารราบที่ 7 (เชียงราย)Download
02004กองทัพบก0200400240กองพลทหารราบที่ 4 (ตาก)Download
02004กองทัพบก0200400241กองพลทหารราบที่ 7 (พะเยา)Download
02004กองทัพบก0200400242กองพลทหารม้าที่ 1 (อุตรดิตถ์)Download
02004กองทัพบก0200400243กองพลทหารม้าที่ 1 (น่าน)Download
02004กองทัพบก0200400244กองพลทหารราบที่ 5 (นครศรีธรรมราช)Download
02004กองทัพบก0200400245กองพลทหารราบที่ 5 (สงขลา)Download
02004กองทัพบก0200400246กองพลทหารราบที่ 5 (ชุมพร)Download
02004กองทัพบก0200400247กองพลทหารราบที่ 5 (ปัตตานี)Download
02004กองทัพบก0200400248กองพลทหารราบที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)Download
02004กองทัพบก0200400249กองพลพัฒนาที่ 4 (ปัตตานี)Download
02004กองทัพบก0200400250กองพลรบพิเศษที่ 1 (เชียงใหม่)Download
02004กองทัพบก0200400251กองพลรบพิเศษที่ 1 (พิษณุโลก)Download
02004กองทัพบก0200400252กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (นครราชสีมา)Download
02004กองทัพบก0200400253หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นครราชสีมา)Download
02004กองทัพบก0200400254กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ลพบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400255หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (พิษณุโลก)Download
02004กองทัพบก0200400256หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (สุราษฎร์ธานี)Download
02004กองทัพบก0200400257กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สระบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400258หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (เพชรบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400259กองพลทหารช่างDownload
02004กองทัพบก0200400260กรมสรรพวุธทหารบก (ลพบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400261กรมสรรพวุธทหารบก (นครราชสีมา)Download
02004กองทัพบก0200400262กรมสรรพวุธทหารบก (นครสวรรค์)Download
02004กองทัพบก0200400263กรมสรรพวุธทหารบก (ราชบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400264กรมการสัตว์ทหารบก (นครนายก)Download
02004กองทัพบก0200400265กรมการสัตว์ทหารบก (ขอนแก่น)Download
02004กองทัพบก0200400266กรมการสัตว์ทหารบก (นครสวรรค์)Download
02004กองทัพบก0200400267กรมการสัตว์ทหารบก (เชียงใหม่)Download
02004กองทัพบก0200400268กรมการสัตว์ทหารบก (กาญจนบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400269กรมยุทธศึกษาทหารบก (ลพบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400270สำนักงานพระธรรมนูญทหารบกDownload
02004กองทัพบก0200400271กองพลทหารม้าที่ 3Download
02004กองทัพบก0200400272สำนักงานสัสดีจังหวัดบึงกาฬDownload
02004กองทัพบก0200400273กองพลทหารราบที่ 15Download
02004กองทัพบก0200400274สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกDownload
02004กองทัพบก0200499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
02005กองทัพเรือ0200500000กองทัพเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500001สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500002กรมสารบรรณทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500003กรมกำลังพลทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500004กรมข่าวทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500005กรมยุทธการทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500006กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500007กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500008กรมกิจการพลเรือนทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500009สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500010สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500011กรมจเรทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500012กองเรือยุทธการDownload
02005กองทัพเรือ0200500013ทัพเรือภาคที่ 1Download
02005กองทัพเรือ0200500014ทัพเรือภาคที่ 2Download
02005กองทัพเรือ0200500015ทัพเรือภาคที่ 3Download
02005กองทัพเรือ0200500016กองเรือตรวจอ่าวDownload
02005กองทัพเรือ0200500017กองเรือฟริเกตที่ ๑Download
02005กองทัพเรือ0200500018กองเรือฟริเกตที่ ๒Download
02005กองทัพเรือ0200500019กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์Download
02005กองทัพเรือ0200500020กองเรือทุ่นระเบิดDownload
02005กองทัพเรือ0200500021กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการDownload
02005กองทัพเรือ0200500023กองเรือลำน้ำDownload
02005กองทัพเรือ0200500024กองการบินทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500025หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการDownload
02005กองทัพเรือ0200500026กองการฝึกDownload
02005กองทัพเรือ0200500027กองเรือป้องกันฝั่งDownload
02005กองทัพเรือ0200500031หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินDownload
02005กองทัพเรือ0200500033กองพลนาวิกโยธินDownload
02005กองทัพเรือ0200500034กรมทหารราบที่ 3Download
02005กองทัพเรือ0200500035กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1Download
02005กองทัพเรือ0200500036กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3Download
02005กองทัพเรือ0200500040หน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง Download
02005กองทัพเรือ0200500048ฐานทัพเรือสัตหีบDownload
02005กองทัพเรือ0200500051กรมโรงงานDownload
02005กองทัพเรือ0200500052การท่าเรือสัตหีบDownload
02005กองทัพเรือ0200500054โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์Download
02005กองทัพเรือ0200500055กรมก่อสร้างและพัฒนาDownload
02005กองทัพเรือ0200500056ฐานทัพเรือกรุงเทพDownload
02005กองทัพเรือ0200500057ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2Download
02005กองทัพเรือ0200500058ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3Download
02005กองทัพเรือ0200500059กรมสารวัตรทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500065อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าDownload
02005กองทัพเรือ0200500067อู่ราชนาวีมหิดลอลุลยเดชDownload
02005กองทัพเรือ0200500068กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500069กรมช่างโยธาทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500070กรมสรรพาวุธทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500071กรมพลาธิการทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500072กรมแพทย์ทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500073โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าDownload
02005กองทัพเรือ0200500074โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพDownload
02005กองทัพเรือ0200500075โรงพยาบาลสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์Download
02005กองทัพเรือ0200500076กรมการเงินทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500077กรมการขนส่งทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500078กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500079กรมสวัสดิการทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500080กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500081สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500083กรมยุทธศึกษาทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500084โรงเรียนชุมพลทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500086โรงเรียนนายเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500087หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงDownload
02005กองทัพเรือ0200500088ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500089หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้Download
02005กองทัพเรือ0200500090กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราดDownload
02005กองทัพเรือ0200500091การท่าอากาศยานอู่ตะเภาDownload
02005กองทัพเรือ0200500093สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500094สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500095กองเรือยามฝั่งDownload
02005กองทัพเรือ0200500096กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3Download
02005กองทัพเรือ0200500097กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินDownload
02005กองทัพเรือ0200500098กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 2Download
02005กองทัพเรือ0200500099ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500100ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดDownload
02005กองทัพเรือ0200500101กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดDownload
02005กองทัพเรือ0200500102กรมอู่ทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500103กองบังคับการ อร.Download
02005กองทัพเรือ0200500104กรมแผนการช่าง อร.Download
02005กองทัพเรือ0200500105กรมพัฒนาการช่าง อร.Download
02005กองทัพเรือ0200500106อู่ทหารเรือธนบุรี อร.Download
02005กองทัพเรือ0200500107กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินDownload
02005กองทัพเรือ0200500108กองบังคับการ ฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500109กองพันทหารราบที่ 4 ฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500110กองพันทหารราบที่ 5 ฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500111กองพันทหารราบที่ 6 ฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500112สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500113กรมยุทธศึกษาทหารเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500114กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการDownload
02005กองทัพเรือ0200500115กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการDownload
02005กองทัพเรือ0200500116กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบDownload
02005กองทัพเรือ0200599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
02006กองทัพอากาศ0200600000กองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600001สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600002กรมสารบรรณทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600003กรมกำลังพลทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600004กรมข่าวทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600005กรมยุทธการทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600006กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600007สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600008กรมจเรทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600009กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600010กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600013กองบิน 2Download
02006กองทัพอากาศ0200600014กองบิน 6Download
02006กองทัพอากาศ0200600016กองบิน 1Download
02006กองทัพอากาศ0200600017กองบิน 21Download
02006กองทัพอากาศ0200600018กองบิน 23Download
02006กองทัพอากาศ0200600020กองบิน 4Download
02006กองทัพอากาศ0200600021กองบิน 41Download
02006กองทัพอากาศ0200600022กองบิน 46Download
02006กองทัพอากาศ0200600024กองบิน 5Download
02006กองทัพอากาศ0200600025กองบิน 56Download
02006กองทัพอากาศ0200600026กองบิน 7Download
02006กองทัพอากาศ0200600027หน่วยบัญชาการอากาศโยธินDownload
02006กองทัพอากาศ0200600028กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600029โรงเรียนการบินDownload
02006กองทัพอากาศ0200600032กรมช่างอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600033กองซ่อมอากาศยาน 1Download
02006กองทัพอากาศ0200600034กองซ่อมอากาศยาน 2Download
02006กองทัพอากาศ0200600036กรมสรรพาวุธทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600037กรมพลาธิการทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600038กรมช่างโยธาทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600039กรมขนส่งทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600040กรมแพทย์ทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600041โรงพยาบาลจันทรุเบกษาDownload
02006กองทัพอากาศ0200600045กรมยุทธศึกษาทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600047โรงเรียนนายเรืออากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600048กรมสวัสดิการทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600049กรมการเงินทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600050ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600051สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600052สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองDownload
02006กองทัพอากาศ0200600053สำนักงานยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600054ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600065สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600066ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600067ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600068สำนักงานการบินกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600069ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600070กองบิน 3Download
02006กองทัพอากาศ0200699998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
02007กองทัพไทย0200700000กองทัพไทยDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800000กองบัญชาการกองทัพไทยDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800004สำนักงานตรวจสอบภายในทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800006สำนักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800015กรมการเงินทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800027โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800028โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800030สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทยDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800033สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800034สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800035สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800036สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800037สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800038สำนักงานพระธรรมนูญทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800039สำนักสวัสดิการทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800040สำนักยุทธโยธาทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800041ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800042ศูนย์ไซเบอร์ทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
02009สถาบันเทคโนโลยี่ป้องกันประเทศ0200900000สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศDownload
ปิดเมนู