02-กระทรวงกลาโหม

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100000สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100001สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100002สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100003สำนักงบประมาณกลาโหม สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100004สำนักงานเลขานุการ สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100005สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100006กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สป.กลาโหม นนทบุรีDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100007กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สป.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100008กรมเสมียนตรา สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100009กรมการเงินกลาโหม สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100010สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นนทบุรีDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100011สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100012กรมพระธรรมนูญ สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100013ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน สป.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100014กรมการพลังงานทหาร สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100015กรมการอุตสาหกรรมทหาร สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100016สำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สป.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100017โรงงานวัตถุระเบิดทหาร สป.ก.กลาโหม นครสวรรค์Download
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100018ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ สป.ก.กลาโหม ลพบุรีDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100019โรงงานเภสัชกรรมทหาร สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100020องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100021สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100022สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100023มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100024สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100025สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม สป.ก.กลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100026คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100027ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200100028กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200199997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม0200199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400000กองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400001กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400002กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400003กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ปราจีนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400004กองพลทหารราบที่ 9 กาญจนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400005กองพลทหารราบที่ 11 ฉะเชิงเทราDownload
02004กองทัพบก0200400006กองพลพัฒนาที่ 1 ราชบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400007หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 1 ชลบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400008มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400009มณฑลทหารบกที่ 17 กองทัพบก กาญจนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400010มณฑลทหารบกที่ 15 กองทัพบก เพชรบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400011มณฑลทหารบกที่ 16 กองทัพบก ราชบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400012มณฑลทหารบกที่ 12 ปราจีนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400013มณฑลทหารบกที่ 19 กองทัพบก สระแก้วDownload
02004กองทัพบก0200400014มณฑลทหารบกที่ 13 ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400015มณฑลทหารบกที่ 18 กองทัพบก สระบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400016มณฑลทหารบกที่ 14 ชลบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400017กองทัพภาคที่ 2 นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400018กองพลทหารราบที่ 3 นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400019กองพลทหารราบที่ 6 ร้อยเอ็ดDownload
02004กองทัพบก0200400020กองพลพัฒนาที่ 2 นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400021หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 2 นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400022มณฑลทหารบกที่ 21 นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400023มณฑลทหารบกที่ 26 กองทัพบก บุรีรัมย์Download
02004กองทัพบก0200400024มณฑลทหารบกที่ 25 กองทัพบก สุรินทร์Download
02004กองทัพบก0200400025มณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานีDownload
02004กองทัพบก0200400026มณฑลทหารบกที่ 27 กองทัพบก ร้อยเอ็ดDownload
02004กองทัพบก0200400027มณฑลทหารบกที่ 23 ขอนแก่นDownload
02004กองทัพบก0200400028มณฑลทหารบกที่ 28 กองทัพบก เลยDownload
02004กองทัพบก0200400029มณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานีDownload
02004กองทัพบก0200400030มณฑลทหารบกที่ 210 กองทัพบก นครพนมDownload
02004กองทัพบก0200400031มณฑลทหารบกที่ 29 กองทัพบก สกลนครDownload
02004กองทัพบก0200400032กองทัพภาคที่ 3Download
02004กองทัพบก0200400033กองพลทหารราบที่ 4Download
02004กองทัพบก0200400034กองพลทหารม้าที่ 1 เพชรบูรณ์Download
02004กองทัพบก0200400035กองพลพัฒนาที่ 3Download
02004กองทัพบก0200400036หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 3 พิษณุโลกDownload
02004กองทัพบก0200400037มณฑลทหารบกที่ 31 นครสวรรค์Download
02004กองทัพบก0200400038มณฑลทหารบกที่ 310 กองทัพบก ตากDownload
02004กองทัพบก0200400039มณฑลทหารบกที่ 36 กองทัพบก เพชรบูรณ์Download
02004กองทัพบก0200400040มลฑลทหารบกที่ 39 กองทัพบก พิษณุโลกDownload
02004กองทัพบก0200400041มณฑลทหารบกที่ 32 ลำปางDownload
02004กองทัพบก0200400042มณฑลทหารบกที่ 34 กองทัพบก พะเยาDownload
02004กองทัพบก0200400043มณฑลทหารบกที่ 38 กองทัพบก น่านDownload
02004กองทัพบก0200400044มณฑลทหารบกที่ 35 กองทัพบก อุตรดิตถ์Download
02004กองทัพบก0200400045มณฑลทหารบกที่ 33 เชียงใหม่Download
02004กองทัพบก0200400046มณฑลทหารบกที่ 37 กองทัพบก เชียงรายDownload
02004กองทัพบก0200400047กองทัพภาคที่ 4 นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400048กองพลทหารราบที่ 5 นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400049กองพลพัฒนาที่ 4 สงขลาDownload
02004กองทัพบก0200400050หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 4 นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400051มณฑลทหารบกที่ 41 นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400052มณฑลทหารบกที่ 44 กองทัพบก ชุมพรDownload
02004กองทัพบก0200400053มณฑลทหารบกที่ 43 กองทัพบก นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400054มณฑลทหารบกที่ 45 กองทัพบก สุราษฎร์ธานีDownload
02004กองทัพบก0200400055มณฑลทหารบกที่ 42 สงขลาDownload
02004กองทัพบก0200400056มณฑลทหารบกที่ 46 กองทัพบก ปัตตานีDownload
02004กองทัพบก0200400057กรมกำลังพลทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400058กรมข่าวทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400059กรมยุทธการทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400060กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400061กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400062สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400063กรมสารบรรณทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400064กรมการเงินทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400065กรมการสารวัตรทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400066กรมจเรทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400067กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400068สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400069สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก กองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400070ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400071กรมการทหารช่าง ราชบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400072กรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400073กรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400074กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400075กรมพลาธิการทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400076กรมยุทธโยธาทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400077กรมการสัตว์ทหารบก นครปฐมDownload
02004กองทัพบก0200400078ศูนย์สุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400079กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400080กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400081กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400082โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายกDownload
02004กองทัพบก0200400084หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400085ศูนย์การบินทหารบก ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400086หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400087กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400088ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400089หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400090กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน หน่วยบก.ป้องกันภัยทางอากาศทบ. กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400091ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ หน่วยบก.ป้องกันภัยทางอากาศทบ. กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400092กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400094กองพลทหารปืนใหญ่ ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400095ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400096กองดุริยางค์ กองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400097สำนักงานเลขานุการกองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400098ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400099สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400100สำนักงานสัสดีจังหวัดกระบี่Download
02004กองทัพบก0200400101สำนักงานสัสดีจังหวัดกำแพงเพชรDownload
02004กองทัพบก0200400102สำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์Download
02004กองทัพบก0200400103สำนักงานสัสดีจังหวัดขอนแก่นDownload
02004กองทัพบก0200400104สำนักงานสัสดีจังหวัดจันทบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400105สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
02004กองทัพบก0200400106สำนักงานสัสดีจังหวัดชัยนาทDownload
02004กองทัพบก0200400107สำนักงานสัสดีจังหวัดชลบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400108สำนักงานสัสดีจังหวัดชุมพรDownload
02004กองทัพบก0200400109สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่Download
02004กองทัพบก0200400110สำนักงานสัสดีจังหวัดชัยภูมิDownload
02004กองทัพบก0200400111สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงรายDownload
02004กองทัพบก0200400112สำนักงานสัสดีจังหวัดตากDownload
02004กองทัพบก0200400113สำนักงานสัสดีจังหวัดตรังDownload
02004กองทัพบก0200400114สำนักงานสัสดีจังหวัดตราดDownload
02004กองทัพบก0200400115สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองคายDownload
02004กองทัพบก0200400116สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐมDownload
02004กองทัพบก0200400117สำนักงานสัสดีจังหวัดนราธิวาสDownload
02004กองทัพบก0200400118สำนักงานสัสดีจังหวัดน่านDownload
02004กองทัพบก0200400119สำนักงานสัสดีจังหวัดนนทบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400120สำนักงานสัสดีจังหวัดนครพนมDownload
02004กองทัพบก0200400121สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
02004กองทัพบก0200400122สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400123สำนักงานสัสดีจังหวัดนครนายกDownload
02004กองทัพบก0200400124สำนักงานสัสดีจังหวัดนครสวรรค์Download
02004กองทัพบก0200400125สำนักงานสัสดีจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400126สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์Download
02004กองทัพบก0200400127สำนักงานสัสดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
02004กองทัพบก0200400128สำนักงานสัสดีจังหวัดปราจีนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400129สำนักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานีDownload
02004กองทัพบก0200400130สำนักงานสัสดีจังหวัดปัตตานีDownload
02004กองทัพบก0200400131สำนักงานสัสดีจังหวัดพังงาDownload
02004กองทัพบก0200400132สำนักงานสัสดีจังหวัดพิจิตรDownload
02004กองทัพบก0200400133สำนักงานสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์Download
02004กองทัพบก0200400134สำนักงานสัสดีจังหวัดพัทลุงDownload
02004กองทัพบก0200400135สำนักงานสัสดีจังหวัดเพชรบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400136สำนักงานสัสดีจังหวัดพะเยาDownload
02004กองทัพบก0200400137สำนักงานสัสดีจังหวัดแพร่Download
02004กองทัพบก0200400138สำนักงานสัสดีจังหวัดพิษณุโลกDownload
02004กองทัพบก0200400139สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ตDownload
02004กองทัพบก0200400140สำนักงานสัสดีจังหวัดมหาสารคามDownload
02004กองทัพบก0200400141สำนักงานสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
02004กองทัพบก0200400142สำนักงานสัสดีจังหวัดมุกดาหารDownload
02004กองทัพบก0200400143สำนักงานสัสดีจังหวัดยะลาDownload
02004กองทัพบก0200400144สำนักงานสัสดีจังหวัดยโสธรDownload
02004กองทัพบก0200400145สำนักงานสัสดีจังหวัดระนองDownload
02004กองทัพบก0200400146สำนักงานสัสดีจังหวัดราชบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400147สำนักงานสัสดีจังหวัดระยองDownload
02004กองทัพบก0200400148สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
02004กองทัพบก0200400149สำนักงานสัสดีจังหวัดลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400150สำนักงานสัสดีจังหวัดลำปางDownload
02004กองทัพบก0200400151สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูนDownload
02004กองทัพบก0200400152สำนักงานสัสดีจังหวัดเลยDownload
02004กองทัพบก0200400153สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษDownload
02004กองทัพบก0200400154สำนักงานสัสดีจังหวัดสระแก้วDownload
02004กองทัพบก0200400155สำนักงานสัสดีจังหวัดสงขลาDownload
02004กองทัพบก0200400156สำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรสาครDownload
02004กองทัพบก0200400157สำนักงานสัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
02004กองทัพบก0200400158สำนักงานสัสดีจังหวัดสตูลDownload
02004กองทัพบก0200400159สำนักงานสัสดีจังหวัดสุโขทัยDownload
02004กองทัพบก0200400160สำนักงานสัสดีจังหวัดสกลนครDownload
02004กองทัพบก0200400161สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400162สำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรปราการDownload
02004กองทัพบก0200400163สำนักงานสัสดีจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400164สำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์Download
02004กองทัพบก0200400165สำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรสงครามDownload
02004กองทัพบก0200400166สำนักงานสัสดีจังหวัดสิงห์บุรีDownload
02004กองทัพบก0200400167สำนักงานสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญDownload
02004กองทัพบก0200400168สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานีDownload
02004กองทัพบก0200400169สำนักงานสัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์Download
02004กองทัพบก0200400170สำนักงานสัสดีจังหวัดอ่างทองDownload
02004กองทัพบก0200400171สำนักงานสัสดีจังหวัดอุทัยธานีDownload
02004กองทัพบก0200400172สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธานีDownload
02004กองทัพบก0200400173สำนักงานสัสดีจังหวัดอยุธยาDownload
02004กองทัพบก0200400174ศูนย์การทหารราบ เพชรบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400175ศูนย์การทหารม้า สระบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400176ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400177กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี อุดรธานีDownload
02004กองทัพบก0200400178กอ.รมน.ภาค 4 สย 2 กองทัพบก นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400179กอ.รมน.ภาค 4 กกล เทพสตรี กองทัพบก นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400180ทภ3 / กอ.รมน.ภาค 3 / ศปก.ทภ.3 กองทัพบก พิษณุโลกDownload
02004กองทัพบก0200400181กองโรงงานวัตถุระเบิด พระนครศรีอยุธยาDownload
02004กองทัพบก0200400182ทภ 2 สน กองทัพบก นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400183ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ปทุมธานีDownload
02004กองทัพบก0200400184หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400185โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400186โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ กองทัพบก ประจวบคีรีขันธ์Download
02004กองทัพบก0200400187โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ อ.เมือง เพชรบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400188โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง ชลบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400189โรงพยาบาลสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ สระแก้วDownload
02004กองทัพบก0200400190โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อ.เมือง นครนายกDownload
02004กองทัพบก0200400191โรงพยาบาลค่ายอดิศร อ.เมือง สระบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400192โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ.เมือง ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400193โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี อ.เมือง ราชบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400194โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง ปราจีนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400195โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ อ.เมือง กาญจนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400196โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง นครพนมDownload
02004กองทัพบก0200400197โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง สุรินทร์Download
02004กองทัพบก0200400198ร.พ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ กองทัพบก อุบลราชธานีDownload
02004กองทัพบก0200400199โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง สกลนครDownload
02004กองทัพบก0200400200โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ดDownload
02004กองทัพบก0200400201โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400202โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง อุดรธานีDownload
02004กองทัพบก0200400203โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ.เมือง บุรีรัมย์Download
02004กองทัพบก0200400204โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก อ.เมือง เลยDownload
02004กองทัพบก0200400205โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ อ.เมือง ขอนแก่นDownload
02004กองทัพบก0200400206โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ อ.เมือง ตากDownload
02004กองทัพบก0200400207โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อ.ลับแล อุตรดิตถ์Download
02004กองทัพบก0200400208โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง ลำปางDownload
02004กองทัพบก0200400209โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง เชียงรายDownload
02004กองทัพบก0200400210โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์Download
02004กองทัพบก0200400211โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ อ.เมือง นครสวรรค์Download
02004กองทัพบก0200400212โรงพยาบาลค่ายกาวิละ อ.เมือง เชียงใหม่Download
02004กองทัพบก0200400213โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช พะเยาDownload
02004กองทัพบก0200400214โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลกDownload
02004กองทัพบก0200400215โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ น่านDownload
02004กองทัพบก0200400216โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400217โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก ปัตตานีDownload
02004กองทัพบก0200400218โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ สงขลาDownload
02004กองทัพบก0200400219โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง ชุมพรDownload
02004กองทัพบก0200400220โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง สุราษฏร์ธานีDownload
02004กองทัพบก0200400221โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ อ.เมือง นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400222กรมการเงินทหารบก (ย่อย) กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400223กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400224กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพชรบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400225กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ชลบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400226กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ชลบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400227กองพลทหารราบที่ 3 ขอนแก่นDownload
02004กองทัพบก0200400228กองพลทหารราบที่ 3 อุดรธานีDownload
02004กองทัพบก0200400229กองพลทหารราบที่ 3 นครพนมDownload
02004กองทัพบก0200400230กองพลทหารราบที่ 3 เลยDownload
02004กองทัพบก0200400231กองพลทหารราบที่ 3 สกลนครDownload
02004กองทัพบก0200400232กองพลทหารราบที่ 6 นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400233กองพลทหารราบที่ 6 อุบลราชธานีDownload
02004กองทัพบก0200400234กองพลทหารราบที่ 6 บุรีรัมย์Download
02004กองทัพบก0200400235กองพลทหารราบที่ 6 สุรินทร์Download
02004กองทัพบก0200400236กองพลทหารราบที่ 4 นครสวรรค์Download
02004กองทัพบก0200400237กองพลทหารราบที่ 7 ลำปางDownload
02004กองทัพบก0200400238กองพลทหารราบที่ 7 เชียงใหม่Download
02004กองทัพบก0200400239กองพลทหารราบที่ 7 เชียงรายDownload
02004กองทัพบก0200400240กองพลทหารราบที่ 4 ตากDownload
02004กองทัพบก0200400241กองพลทหารราบที่ 7 พะเยาDownload
02004กองทัพบก0200400242กองพลทหารม้าที่ 1 อุตรดิตถ์Download
02004กองทัพบก0200400243กองพลทหารม้าที่ 1 น่านDownload
02004กองทัพบก0200400244กองพลทหารราบที่ 5 นครศรีธรรมราชDownload
02004กองทัพบก0200400245กองพลทหารราบที่ 5 สงขลาDownload
02004กองทัพบก0200400246กองพลทหารราบที่ 5 ชุมพรDownload
02004กองทัพบก0200400247กองพลทหารราบที่ 5 ปัตตานีDownload
02004กองทัพบก0200400248กองพลทหารราบที่ 5 สุราษฎร์ธานีDownload
02004กองทัพบก0200400249กองพลพัฒนาที่ 4 ปัตตานีDownload
02004กองทัพบก0200400250กองพลรบพิเศษที่ 1 เชียงใหม่Download
02004กองทัพบก0200400251กองพลรบพิเศษที่ 1 พิษณุโลกDownload
02004กองทัพบก0200400252กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400253หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400254กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400255หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก พิษณุโลกDownload
02004กองทัพบก0200400256หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก สุราษฎร์ธานีDownload
02004กองทัพบก0200400257กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สระบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400258หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (เพชรบุรี)Download
02004กองทัพบก0200400259กองพลทหารช่าง ราชบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400260กรมสรรพวุธทหารบก ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400261กรมสรรพวุธทหารบก นครราชสีมาDownload
02004กองทัพบก0200400262กรมสรรพวุธทหารบก นครสวรรค์Download
02004กองทัพบก0200400263กรมสรรพวุธทหารบก ราชบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400264กรมการสัตว์ทหารบก (นครนายก) ปราจีนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400265กรมการสัตว์ทหารบก ขอนแก่นDownload
02004กองทัพบก0200400266กรมการสัตว์ทหารบก นครสวรรค์Download
02004กองทัพบก0200400267กรมการสัตว์ทหารบก เชียงใหม่Download
02004กองทัพบก0200400268กรมการสัตว์ทหารบก กาญจนบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400269กรมยุทธศึกษาทหารบก ลพบุรีDownload
02004กองทัพบก0200400270สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก กองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200400271กองพลทหารม้าที่ 3 ขอนแก่นDownload
02004กองทัพบก0200400272สำนักงานสัสดีจังหวัดบึงกาฬ กองทัพบก บึงกาฬDownload
02004กองทัพบก0200400273กองพลทหารราบที่ 15 กองทัพบก ปัตตานีDownload
02004กองทัพบก0200400274สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02004กองทัพบก0200499997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
02004กองทัพบก0200499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กองทัพบก กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500000กองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500001สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500002กรมสารบรรณทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500003กรมกำลังพลทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500004กรมข่าวทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500005กรมยุทธการทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500006กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500007กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500008กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500009สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500010สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500011กรมจเรทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500012กองเรือยุทธการ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500013ทัพเรือภาคที่ 1 ชลบุรีDownload
02005กองทัพเรือ0200500014ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลาDownload
02005กองทัพเรือ0200500015ทัพเรือภาคที่ 3 ภูเก็ตDownload
02005กองทัพเรือ0200500016กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500017กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500018กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500019กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500020กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500021กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500023กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500024กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500025หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500026กองการฝึก กองเรือยุทธการ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500027กองเรือป้องกันฝั่ง ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500031หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500033กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500034กรมทหารราบที่ 3 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นราธิวาสDownload
02005กองทัพเรือ0200500035กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 จันทบุรีDownload
02005กองทัพเรือ0200500036กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500040หน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500048ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500051กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500052การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500054โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500055กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500056ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500057ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลาDownload
02005กองทัพเรือ0200500058ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พังงาDownload
02005กองทัพเรือ0200500059กรมสารวัตรทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500065อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500067อู่ราชนาวีมหิดลอลุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500068กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500069กรมช่างโยธาทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500070กรมสรรพาวุธทหารเรือ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500071กรมพลาธิการทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500072กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500073โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500074โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500075โรงพยาบาลสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500076กรมการเงินทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500077กรมการขนส่งทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500078กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500079กรมสวัสดิการทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500080กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500081สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500083กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500084โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500086โรงเรียนนายเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500087หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นครพนมDownload
02005กองทัพเรือ0200500088ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500089หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ นราธิวาสDownload
02005กองทัพเรือ0200500090กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด กองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500091การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500092ทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์Download
02005กองทัพเรือ0200500093สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500094สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02005กองทัพเรือ0200500095กองเรือยามฝั่ง กองทัพเรือ ชลบุรีDownload
02005กองทัพเรือ0200500096กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 สงขลาDownload
02005กองทัพเรือ0200500097กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 นราธิวาสDownload
02005กองทัพเรือ0200500098กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ นราธิวาสDownload
02005กองทัพเรือ0200500099ศูนย์ส่งกำลัง กองทัพเรือ ชลบุรีDownload
02005กองทัพเรือ0200500100ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดDownload
02005กองทัพเรือ0200500101กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จันทบุรีDownload
02005กองทัพเรือ0200500102กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500103กองบังคับการ อร.กองทัพเรือ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500104กรมแผนการช่าง อร.กองทัพเรือ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500105กรมพัฒนาการช่าง อร.กองทัพเรือ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500106อู่ทหารเรือธนบุรี อร.กองทัพเรือ ระยองDownload
02005กองทัพเรือ0200500107กรมทหารราบที่ 2 ฯ กองทัพเรือ กระบี่Download
02005กองทัพเรือ0200500108กองบังคับการ ฯ กองทัพเรือ กระบี่ีDownload
02005กองทัพเรือ0200500109กองพันทหารราบที่ 4 ฯ กองทัพเรือ กระบี่Download
02005กองทัพเรือ0200500110กองพันทหารราบที่ 5 ฯ กองทัพเรือ กระบี่Download
02005กองทัพเรือ0200500111กองพันทหารราบที่ 6 ฯ กองทัพเรือ กระบี่Download
02005กองทัพเรือ0200500112สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอรมน. ราชอาณาจักรกองทัพเรือDownload
02005กองทัพเรือ0200500113กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ นครปฐมDownload
02005กองทัพเรือ0200500114กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ชลบุรีDownload
02005กองทัพเรือ0200599997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
02005กองทัพเรือ0200599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กองทัพเรือ กรุงเทพฯDownload
02006กองทัพอากาศ0200600000กองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600001สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600002กรมสารบรรณทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600003กรมกำลังพลทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600004กรมข่าวทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600005กรมยุทธการทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600006กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600007สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600008กรมจเรทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600009กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากDownload
02006กองทัพอากาศ0200600010กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600013กองบิน 2 กองทัพอากาศ ลพบุรีDownload
02006กองทัพอากาศ0200600014กองบิน 6Download
02006กองทัพอากาศ0200600016กองบิน 1 กองทัพอากาศ นครราชสีมาDownload
02006กองทัพอากาศ0200600017กองบิน 21 กองทัพอากาศ อุบลราชธานีDownload
02006กองทัพอากาศ0200600018กองบิน 23 กองทัพอากาศ อุดรธานีDownload
02006กองทัพอากาศ0200600020กองบิน 4 กองทัพอากาศ ชัยนาทDownload
02006กองทัพอากาศ0200600021กองบิน 41 กองทัพอากาศ เชียงใหม่Download
02006กองทัพอากาศ0200600022กองบิน 46 กองทัพอากาศ พิษณุโลกDownload
02006กองทัพอากาศ0200600024กองบิน 5 กองทัพอากาศ ประจวบคีรีขันธ์Download
02006กองทัพอากาศ0200600025กองบิน 56 กองทัพอากาศ สงขลาDownload
02006กองทัพอากาศ0200600026กองบิน 7 กองทัพอากาศ สุราษฎร์ธานีDownload
02006กองทัพอากาศ0200600027หน่วยบัญชาการอากาศโยธินDownload
02006กองทัพอากาศ0200600028กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600029โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ นครปฐมDownload
02006กองทัพอากาศ0200600032กรมช่างอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600033กองซ่อมอากาศยาน 1 กองทัพอากาศ ชัยนาทDownload
02006กองทัพอากาศ0200600034กองซ่อมอากาศยาน 2 กองทัพอากาศ ลพบุรีDownload
02006กองทัพอากาศ0200600036กรมสรรพาวุธทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600037กรมพลาธิการทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600038กรมช่างโยธาทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600039กรมขนส่งทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600040กรมแพทย์ทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600041โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ นครปฐมDownload
02006กองทัพอากาศ0200600045กรมยุทธศึกษาทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600047โรงเรียนนายเรืออากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600048กรมสวัสดิการทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600049กรมการเงินทหารอากาศ กรุงเทพฯDownload
02006กองทัพอากาศ0200600050ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิDownload
02006กองทัพอากาศ0200600051สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600052สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองDownload
02006กองทัพอากาศ0200600053สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600054ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600055สำนักงานนิรภัยทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600056สำนักงานพระธรรมนูญกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600057สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600058กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600059กองบัญชาการกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600060สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600061ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะDownload
02006กองทัพอากาศ0200600062ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะDownload
02006กองทัพอากาศ0200600063ศูนย์การสงครามทางอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600064แผนกสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพอากาศDownload
02006กองทัพอากาศ0200600065สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯDownload
02006กองทัพอากาศ0200600066ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ กรุงเทพฯDownload
02006กองทัพอากาศ0200600067ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800000กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800001ส่วนกลางกองบัญชาการกองทัพไทยDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800002สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทยDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800003สำนักงานจเรทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800004สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800005หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์Download
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800006สำนักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800007กรมกำลังพลทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800008กรมข่าวทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800009กรมยุทธการทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800010กรมส่งกำลังบำรุงทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800011กรมกิจการพลเรือนทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800012กรมการสื่อสารทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800013สำนักงานปลัดบัญชีทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800014กรมสารบรรณทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800015กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800016กรมแผนที่ทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800017ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800018กรมการสรรพกำลังทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800019กรมยุทธบริการทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800020กรมการสนเทศทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800021หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800022ศูนย์รักษาความปลอดภัยDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800023สถาบันวิชาการป้องกันประเทศDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800024วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800025วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800026กรมยุทธศึกษาทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800027โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นครนายกDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800028โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800029ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800030สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800031กรมกิจการชายแดนทหารDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800032ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800033สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฉะเชิงเทราDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800034สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อุดรธานีDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800035สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เชียงใหม่Download
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800036สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พัทลุงDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800037สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นครราชสีมาDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800038สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800039สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800040สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800041ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กรุงเทพฯDownload
02008กองบัญชาการกองทัพไทย0200800042ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯDownload
02009สถาบันเทคโนโลยี่ป้องกันประเทศ0200900000สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นนทบุรีDownload
ปิดเมนู