23-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200000สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200001สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมDownload
23002สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม2300200002สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300000กรมวิทยาศาสตร์บริการDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300002สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300003สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ ว&ทDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300004สำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300005กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300006กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300007กองวัสดุวิศวกรรมDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300008สำนักเทคโนโลยีชุมชนDownload
23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ2300300009กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์Download
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400000สำนักงานการวิจัยแห่งชาติDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400001กลุ่มทรัพยากรบุคคลDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400004กองนโยบายและแผนการวิจัยDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400005กองมาตรฐานการวิจัยDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400006กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัยDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400007กองการต่างประเทศDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400008ศูนย์สารสนเทศการวิจัยDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400009กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400010สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400011กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400012กลุ่มประชาสัมพันธ์Download
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400013กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์Download
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400014กลุ่มการคลังและงบประมาณDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400015กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400016กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2300400017ฝ่ายอาคารและสถานที่Download
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500000สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500002กลุ่มกฎหมายDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500004กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500005กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500006กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500007กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500008กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ2300500009ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาคDownload
23006มหาวิทยาลัยรามคำแหง2300600000มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.)Download
23006มหาวิทยาลัยรามคำแหง2300690001มหาวิทยาลัยรามคำแหงDownload
23007มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2300700000มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)Download
23007มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2300790001มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชDownload
23008มหาวิทยาลัยนเรศวร2300800000มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)Download
23008มหาวิทยาลัยนเรศวร2300890001มหาวิทยาลัยนเรศวรDownload
23009มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2300900000มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)Download
23009มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2300990001มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000000มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000001คณะศึกษาศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000002คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000003คณะศิลปกรรมศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000004คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000005คณะการบัญชีและการจัดการDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000006วิทยาลัยการเมืองการปกครองDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000007คณะวิทยาศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000008คณะเทคโนโลยีDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000009คณะวิศวกรรมศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000010คณะวิทยาการสารสนเทศDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000011คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000012คณะพยาบาลศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000013คณะสาธารณสุขศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000014คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000015คณะแพทยศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000016คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000017บัณฑิตวิทยาลัยDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000018คณะสัตวแพทยและสัตวศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000019สำนักวิทยบริการDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000020สำนักคอมพิวเตอร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000021สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000022สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000023ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000024กองกลางDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000025กองแผนงานDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000026กองบริการการศึกษาDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000027กองกิจการนิสิตDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000028กองคลังและพัสดุDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000029กองทะเบียนและประมวลผลDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000030กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000031กองอาคารและสถานที่Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000032กองการเจ้าหน้าที่Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000033สำนักตรวจสอบภายในDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000034โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000035โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000036วิทยาลัยดุริยางคศิลป์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000037สำนักงานอธิการบดีDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000038คณะวัฒนธรรมศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000039ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000040กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศDownload
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301000041คณะนิติศาสตร์Download
23010มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2301090001มหาวิทยาลัยมหาสารคามDownload
23011มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2301100000มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์Download
23012สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน2301200000สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload
23012สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน2301290001สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload
23013มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์2301300000มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์Download
23013มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์2301390001มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์Download
23014มหาวิทยาลัยนครพนม2301400000มหาวิทยาลัยนครพนมDownload
23014มหาวิทยาลัยนครพนม2301490001มหาวิทยาลัยนครพนมDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500000สถาบันวิทยาลัยชุมชนDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500001กองคลังและบริหารสินทรัพย์Download
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500002วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500003วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500004วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหารDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500005วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตรDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500006วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตากDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500007วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500008วิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์Download
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500009วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500010วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500011วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500012วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราดDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500013วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธรDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500014วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูลDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500015วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาครDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500016วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงาDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500017วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลาDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500018วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานีDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500019วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่Download
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500020วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลาDownload
23015สถาบันวิทยาลัยชุมชน2301500021วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่านDownload
23016มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2301600000ม.ราชภัฏเชียงรายDownload
23016มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2301690001มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายDownload
23017มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2301700000ม.ราชภัฏเชียงใหม่Download
23017มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2301790001มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Download
23018มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2301800000ม.ราชภัฏลำปางDownload
23018มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2301890001มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางDownload
23019มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์2301900000ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์Download
23019มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์2301990001มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์Download
23020มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2302000000ม.ราชภัฏกำแพงเพชรDownload
23020มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2302090001มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรDownload
23021มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2302100000ม.ราชภัฏนครสวรรค์Download
23021มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2302190001มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Download
23022มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2302200000ม.ราชภัฏพิบูลสงครามDownload
23022มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2302290001มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามDownload
23023มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2302300000ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์Download
23023มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2302390001มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์Download
23024มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2302400000ม.ราชภัฏมหาสารคามDownload
23024มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2302490001มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามDownload
23025มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย2302500000ม.ราชภัฏเลยDownload
23025มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย2302590001มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยDownload
23026มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2302600000ม.ราชภัฏสกลนครDownload
23026มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2302690001มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครDownload
23027มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2302700000ม.ราชภัฏอุดรธานีDownload
23027มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2302790001มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีDownload
23028มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2302800000ม.ราชภัฏนครราชสีมาDownload
23028มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2302890001มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาDownload
23029มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์2302900000ม.ราชภัฏบุรีรัมย์Download
23029มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์2302990001มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Download
23030มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์2303000000ม.ราชภัฏสุรินทร์Download
23030มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์2303090001มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์Download
23031มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2303100000ม.ราชภัฏอุบลราชธานีDownload
23031มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2303190001มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีDownload
23032มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2303200000ม.ราชภัฏราชนครินทร์Download
23032มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2303290001มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์Download
23033มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี2303300000ม.ราชภัฏเทพสตรีDownload
23033มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี2303390001มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีDownload
23034มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2303400000ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาDownload
23034มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2303490001มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาDownload
23035มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์2303500000ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Download
23035มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์2303590001มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์Download
23036มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี2303600000ม.ราชภัฏรำไพพรรณีDownload
23036มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี2303690001มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีDownload
23037มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2303700000ม.ราชภัฏกาญจนบุรีDownload
23037มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2303790001มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีDownload
23038มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2303800000ม.ราชภัฏนครปฐมDownload
23038มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2303890001มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมDownload
23039มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2303900000ม.ราชภัฏเพชรบุรีDownload
23039มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2303990001มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีDownload
23040มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง2304000000ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงDownload
23040มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง2304090001มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงDownload
23041มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2304100000ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชDownload
23041มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2304190001มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชDownload
23042มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต2304200000ม.ราชภัฏภูเก็ตDownload
23042มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต2304290001มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตDownload
23043มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2304300000ม.ราชภัฏยะลาDownload
23043มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2304390001มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาDownload
23044มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา2304400000ม.ราชภัฏสงขลาDownload
23044มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา2304490001มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาDownload
23045มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2304500000ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีDownload
23045มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2304590001มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีDownload
23046มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม2304600000ม.ราชภัฏจันทรเกษมDownload
23046มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม2304690001มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมDownload
23047มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี2304700000ม.ราชภัฏธนบุรีDownload
23047มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี2304790001มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีDownload
23048มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2304800000ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาDownload
23048มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2304890001มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จDownload
23049มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2304900000ม.ราชภัฏพระนครDownload
23049มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2304990001มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครDownload
23050มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2305000000ม.ราชภัฏสวนสุนันทาDownload
23050มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2305090001มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload
23051มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ2305100000ม.ราชภัฏชัยภูมิDownload
23051มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ2305190001มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิDownload
23052มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด2305200000ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดDownload
23052มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด2305290001มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดDownload
23053มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ2305300000ม.ราชภัฏศรีสะเกษDownload
23053มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ2305390001มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษDownload
23054มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2305400000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีDownload
23054มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2305490001มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500001คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500002คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์Download
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500003คณะบริหารธุรกิจDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500004คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500005คณะวิศวกรรมศาสตร์Download
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500006คณะศิลปศาสตร์Download
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500007คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500008สถาบันวิจัยและพัฒนาDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500009สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500010สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500011กองกลางDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500012กองคลังDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500013กองนโยบายและแผนDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500014กองบริหารงานบุคคลDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305500015กองพัฒนานักศึกษาDownload
23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2305590001มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600000มทร.ตะวันออกDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600001วข.อุเทนถวายDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600002วข.จักรพงษภูวนารถDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600003วข.จันทบุรีDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600004คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600005คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600006คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Download
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600007สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600008สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600009สถาบันวิจัยและพัฒนาDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600010คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305600011คณะเทคโนโลยีสังคมDownload
23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2305690001มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกDownload
23057มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร2305700000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครDownload
23057มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร2305790001มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครDownload
23058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2305800000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Download
23058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2305800001วิทยาเขตวังไกลกังวลDownload
23058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2305890001มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Download
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900001สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปางDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900002สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900003สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่านDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900004สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900005สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตากDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305900006สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลกDownload
23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2305990001มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาDownload
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยDownload
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000001พื้นที่สงขลาDownload
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000002วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการDownload
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000003วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่Download
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000004วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่Download
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306000005วิทยาเขตตรังDownload
23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2306090001มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยDownload
23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ2306100000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิDownload
23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ2306100001วิทยาเขตนนทบุรีDownload
23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ2306100002วิทยาเขตสุพรรณบุรีDownload
23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ2306190001มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิDownload
23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2306200000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานDownload
23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2306200001วิทยาเขตสุรินทร์Download
23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2306200002วิทยาเขตขอนแก่นDownload
23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2306200003วิทยาเขตสกลนครDownload
23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2306290001มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานDownload
23063สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)2306300000สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน)Download
23064สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)2306400000สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กนมหาชน)Download
23065สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)2306500000สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)Download
23066สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)2306600000สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)Download
23067สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)2306700000สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)Download
23068ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน)2306800000ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน)Download
23069สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน)2306900000สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน)Download
23070สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2307000000สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติDownload
23071สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ2307100000สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติDownload
23072สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ2307200000สนง.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวักรรมแห่งชาติDownload
23073สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม2307300000สนง.คกก.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมDownload
23074จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2307400000จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDownload
23075มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2307500000มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Download
23076มหาวิทยาลัยขอนแก่น2307600000มหาวิทยาลัยขอนแก่นDownload
23077มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2307700000มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Download
23078มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2307800000มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Download
23079มหาวิทยาลัยแม่โจ้2307900000มหาวิทยาลัยแม่โจ้Download
23080สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2308000000สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังDownload
23081สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2308100000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือDownload
23082สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2308200000สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Download
23083มหาวิทยาลัยพะเยา2308300000มหาวิทยาลัยพะเยาDownload
23084มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2308400000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีDownload
23085มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2308500000มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Download
23086มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2308600000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีDownload
23087มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2308700000มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงDownload
23088มหาวิทยาลัยมหิดล2308800000มหาวิทยาลัยมหิดลDownload
23089มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย2308900000มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยDownload
23090มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย2309000000มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยDownload
23091มหาวิทยาลัยบูรพา2309100000มหาวิทยาลัยบูรพาDownload
23092มหาวิทยาลัยทักษิณ2309200000มหาวิทยาลัยทักษิณDownload
23093มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2309300000มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Download
23094มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2309400000มหาวิทยาลัยสวนดุสิตDownload
23095สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา2309500000สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาDownload
23096มหาวิทยาลัยศิลปากร2309600000มหาวิทยาลัยศิลปากรDownload
23097มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2309700000มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDownload
23099สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย2309900000สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราDownload
23100สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา2310000000สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาDownload
ปิดเมนู