21-กระทรวงสาธารณสุข

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200000สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200001สำนักบริหารกลางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200002กองบริหารการคลังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200003กองกลางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200004กองกฎหมายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200005กองบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200006กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200007กองบริหารการสาธารณสุขDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200008กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200009กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200010กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200011กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200012สำนักงานรัฐมนตรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200013ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200014ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200015ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200016กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200017กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่ายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200018กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200019กองตรวจราชการDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200020กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200021กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200022กองการต่างประเทศDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200023กลุ่มสารนิเทศDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200024สำนักวิชาการสาธารณสุขDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200025สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - สหรัฐDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200026สำนักงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200027สำนักบูรณาการงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200028ส่วนภูมิภาค (สปภ.)Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200029สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200030สถาบันพระบรมราชชนก (สบช)Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200031ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200032กลุ่มงานแผนงานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200033กลุ่มพัฒนาบุคลากรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200034กลุ่มพัฒนาการศึกษาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200035กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200076สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200077โรงพยาบาลสมุทรปราการDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200078สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200079โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200081สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200082โรงพยาบาลปทุมธานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200083สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200084โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200085โรงพยาบาลเสนาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200086สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200087โรงพยาบาลอ่างทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200088สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200089โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200090โรงพยาบาลบ้านหมี่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200091สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200092โรงพยาบาลสิงห์บุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200093โรงพยาบาลอินทร์บุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200094สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200095โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200096สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200097โรงพยาบาลสระบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200098โรงพยาบาลพระพุทธบาทDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200099สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200100โรงพยาบาลชลบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200101สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200102โรงพยาบาลระยองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200103สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200104โรงพยาบาลพระปกเกล้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200105สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200106โรงพยาบาลตราดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200107สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200108โรงพยาบาลฉะเชิงเทราDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200109สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200110โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200111สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200112โรงพยาบาลนครนายกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200113สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200114โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200115สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200116โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200117สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200118โรงพยาบาลบุรีรัมย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200119สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200120โรงพยาบาลสุรินทร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200121สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200122โรงพยาบาลศรีสะเกษDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200123สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200124โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200125สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200126โรงพยาบาลยโสธรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200127สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200128โรงพยาบาลชัยภูมิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200129สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200130โรงพยาบาลอำนาจเจริญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200131สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200132โรงพยาบาลหนองบัวลำภูDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200133สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200134โรงพยาบาลขอนแก่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200135โรงพยาบาลสิรินทรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200136สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200137โรงพยาบาลอุดรธานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200138สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200139โรงพยาบาลเลยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200140สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200141โรงพยาบาลหนองคายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200142สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200143โรงพยาบาลมหาสารคามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200144สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200145โรงพยาบาลร้อยเอ็ดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200146สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200147โรงพยาบาลกาฬสินธุ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200148สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200149โรงพยาบาลสกลนครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200150สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200151โรงพยาบาลนครพนมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200152สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200153โรงพยาบาลมุกดาหารDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200154สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200155โรงพยาบาลนครพิงก์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200156สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200157โรงพยาบาลลำพูนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200158สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200159โรงพยาบาลลำปางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200160สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200161โรงพยาบาลอุตรดิตถ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200162สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200163โรงพยาบาลแพร่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200164สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200165โรงพยาบาลน่านDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200166สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200167โรงพยาบาลพะเยาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200168โรงพยาบาลเชียงคำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200169สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200170โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200171สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200172โรงพยาบาลศรีสังวาลย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200173สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200174โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200175สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200176โรงพยาบาลอุทัยธานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200177สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200178โรงพยาบาลกำแพงเพชรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200179สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200180โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200181โรงพยาบาลแม่สอดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200182สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200183โรงพยาบาลสุโขทัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200184โรงพยาบาลศรีสังวรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200185สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200186โรงพยาบาลพุทธชินราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200187สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200188โรงพยาบาลพิจิตรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200189สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200190โรงพยาบาลเพชรบูรณ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200191สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200192โรงพยาบาลราชบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200193โรงพยาบาลบ้านโป่งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200194โรงพยาบาลโพธารามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200195โรงพยาบาลดำเนินสะดวกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200196สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200197โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200198โรงพยาบาลมะการักษ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200199สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200200โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200201โรงพยาบาลสมเด็๗พระสังฆราชองค์ที่ 17Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200202สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200203โรงพยาบาลนครปฐมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200204สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200205โรงพยาบาลสมุทรสาครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200206สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200207โรงพยาบาลบัวใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200208สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสี่คิ้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200209สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200210สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200211สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200214สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200216สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200217สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200218โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200219สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200220โรงพยาบาลพระจอมเกล้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200221สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200222โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200223สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200224โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200225สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200226โรงพยาบาลกระบี่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200227สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200228โรงพยาบาลพังงาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200229โรงพยาบาลตะกั่วป่าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200230สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200231โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200232สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200233โรงพยาบาลสุราษฎรธานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200234โรงพยาบาลเกาะสมุยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200235สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200236โรงพยาบาลระนองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200237สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200238โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200239สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200240โรงพยาบาลสงขลาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200241โรงพยาบาลหาดใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200242สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200243โรงพยาบาลสตูลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200244สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200245โรงพยาบาลตรังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200246สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200247โรงพยาบาลพัทลุงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200248สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200249โรงพยาบาลปัตตานีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200250สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200251โรงพยาบาลยะลาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200252โรงพยาบาลเบตงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200253สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200254โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200255โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200256สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200257โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200258สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200259โรงพยาบาลหัวหินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200261วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200262กองการพยาบาลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200263สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200264สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200265โรงพยาบาลบึงกาฬDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200266สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200267กองสาธารณสุขฉุกเฉินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200268สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200270ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200271โรงพยาบาลกระทุ่มแบนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200272สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200273สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200274สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200275สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200276สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200277สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200278สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200279สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200280สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200281สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200282สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200283สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200285โรงพยาบาลนางรองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200292โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200295โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200296โรงพยาบาลกุมภวาปีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200303โรงพยาบาลทุ่งสงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200304โรงพยาบาลสิชลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200305โรงพยาบาลเชียงดาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200306โรงพยาบาลไชยปราการDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200307โรงพยาบาลดอยเต่าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200308โรงพยาบาลดอยสะเก็ดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200309โรงพยาบาลดอยหล่อDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200310โรงพยาบาลพร้าวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200311โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200312โรงพยาบาลแม่แตงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200313โรงพยาบาลแม่วางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200314โรงพยาบาลแม่ออนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200315โรงพยาบาลแม่อายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200316โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200317โรงพยาบาลเวียงแหงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200318โรงพยาบาลสะเมิงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200319โรงพยาบาลสันกำแพงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200320โรงพยาบาลสันทรายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200321โรงพยาบาลสันป่าตองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200322โรงพยาบาลสารภีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200323โรงพยาบาลหางดงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200324โรงพยาบาลอมก๋อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200325โรงพยาบาลฮอดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200326โรงพยาบาลขุนตาลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200327โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200328โรงพยาบาลเชียงแสนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200329โรงพยาบาลเทิงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200330โรงพยาบาลป่าแดดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200331โรงพยาบาลพญาเม็งรายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200332โรงพยาบาลพานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200333โรงพยาบาลแม่จันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200334โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200335โรงพยาบาลแม่ลาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200336โรงพยาบาลแม่สรวยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200337โรงพยาบาลแม่สายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200338โรงพยาบาลเวียงแก่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200339โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200340โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200341โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200342โรงพยาบาลดอยหลวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200343โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200344โรงพยาบาลบ้านธิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200345โรงพยาบาลบ้านโฮ่งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200346โรงพยาบาลป่าซางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200347โรงพยาบาลแม่ทาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200348โรงพยาบาลลี้Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200349โรงพยาบาลเวียงหนองร่องDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200350โรงพยาบาลเกาะคาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200351โรงพยาบาลงาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200352โรงพยาบาลแจ้ห่มDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200353โรงพยาบาลเถินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200354โรงพยาบาลเมืองปานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200355โรงพยาบาลแม่ทะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200356โรงพยาบาลแม่พริกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200357โรงพยาบาลแม่เมาะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200358โรงพยาบาลวังเหนือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200359โรงพยาบาลสบปราบDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200360โรงพยาบาลเสริมงามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200361โรงพยาบาลห้างฉัตรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200362โรงพยาบาลขุนยวมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200363โรงพยาบาลปางมะผ้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200364โรงพยาบาลปายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200365โรงพยาบาลแม่ลาน้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200366โรงพยาบาลแม่สะเรียงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200367โรงพยาบาลสบเมยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200368โรงพยาบาลจุนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200369โรงพยาบาลเชียงม่วนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200370โรงพยาบาลดอกคำใต้Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200371โรงพยาบาลปงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200372โรงพยาบาลแม่ใจDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200373โรงพยาบาลภูซางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200374โรงพยาบาลภูกามยาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200375โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200376โรงพยาบาลร้องกวางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200377โรงพยาบาลลองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200378โรงพยาบาลวังชิ้นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200379โรงพยาบาลสองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200380โรงพยาบาลสูงเม่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200381โรงพยาบาลหนองม่วงไข่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200382โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200383โรงพยาบาลเชียงกลางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200384โรงพยาบาลท่าวังผาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200385โรงพยาบาลทุ่งช้างDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200386โรงพยาบาลนาน้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200387โรงพยาบาลนาหมื่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200388โรงพยาบาลบ่อเกลือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200389โรงพยาบาลบ้านหลวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200390โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200391โรงพยาบาลแม่จริมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200392โรงพยาบาลเวียงสาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200393โรงพยาบาลสองแควDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200394โรงพยาบาลสันติสุขDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200395โรงพยาบาลภูเพียงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200396โรงพยาบาลชาติตระการDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200397โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200398โรงพยาบาลเนินมะปรางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200399โรงพยาบาลบางกระทุ่มDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200400โรงพยาบาลบางระกำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200401โรงพยาบาลพรหมพิรามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200402โรงพยาบาลวังทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200403โรงพยาบาลวัดโบสถ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200404โรงพยาบาลท่าสองยางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200405โรงพยาบาลบ้านตากDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200406โรงพยาบาลพบพระDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200407โรงพยาบาลแม่ระมาดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200408โรงพยาบาลสามเงาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200409โรงพยาบาลอุ้มผางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200410โรงพยาบาลวังเจ้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200411โรงพยาบาลเขาค้อDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200412โรงพยาบาลชนแดนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200413โรงพยาบาลน้ำหนาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200414โรงพยาบาลบึงสามพันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200415โรงพยาบาลวังโป่งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200417โรงพยาบาลศรีเทพDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200418โรงพยาบาลหนองไผ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200419โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200420โรงพยาบาลหล่มสักDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200421โรงพยาบาลกงไกรลาศDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200422โรงพยาบาลคีรีมาศDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200423โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200424โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200425โรงพยาบาลศรีนครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200426โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200427โรงพยาบาลสวรรคโลกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200428โรงพยาบาลตรอนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200429โรงพยาบาลทองแสนขันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200430โรงพยาบาลท่าปลาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200431โรงพยาบาลน้ำปาดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200432โรงพยาบาลบ้านโคกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200433โรงพยาบาลพิชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200434โรงพยาบาลฟากท่าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200435โรงพยาบาลลับแลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200436โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200437โรงพยาบาลโกรกพระDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200438โรงพยาบาลชุมแสงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200439โรงพยาบาลตากฟ้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200440โรงพยาบาลตาคลีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200441โรงพยาบาลท่าตะโกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200442โรงพยาบาลบรรพตพิสัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200443โรงพยาบาลพยุหะคีรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200444โรงพยาบาลไพศาลีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200445โรงพยาบาลแม่วงก์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200446โรงพยาบาลลาดยาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200447โรงพยาบาลหนองบัวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200448โรงพยาบาลชุมตาบงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200449โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200450โรงพยาบาลคลองขลุงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200451โรงพยาบาลคลองลานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200452โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200453โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200454โรงพยาบาลไทรงามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200455โรงพยาบาลบึงสามัคคีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200456โรงพยาบาลปางศิลาทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200457โรงพยาบาลพรานกระต่ายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200458โรงพยาบาลลานกระบือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200459โรงพยาบาลโกสัมพีนครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200460โรงพยาบาลมโนรมย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200461โรงพยาบาลวัดสิงห์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200462โรงพยาบาลสรรคบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200463โรงพยาบาลสรรพยาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200464โรงพยาบาลหันคาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200465โรงพยาบาลเนินขามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200466โรงพยาบาลหนองมะโมงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200467โรงพยาบาลทับคล้อDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200468โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200469โรงพยาบาลบางมูลนากDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200470โรงพยาบาลโพทะเลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200471โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้างDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200472โรงพยาบาลวชิรบารมีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200473โรงพยาบาลวังทรายพูนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200474โรงพยาบาลสามง่ามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200475โรงพยาบาลสากเหล็กDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200476โรงพยาบาลดงเจริญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200477โรงพยาบาลบึงนารางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200478โรงพยาบาลทัพทันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200479โรงพยาบาลบ้านไร่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200480โรงพยาบาลลานสักDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200481โรงพยาบาลสว่างอารมณ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200482โรงพยาบาลหนองขาหย่างDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200483โรงพยาบาลหนองฉางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200484โรงพยาบาลห้วยคตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200485โรงพยาบาลไทรน้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200486โรงพยาบาลบางกรวยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200487โรงพยาบาลบางบัวทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200488โรงพยาบาลบางบัวทอง2Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200489โรงพยาบาลบางใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200490โรงพยาบาลปากเกร็ดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200491โรงพยาบาลบ้านนาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200492โรงพยาบาลปากพลีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200493โรงพยาบาลองค์รักษ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200494โรงพยาบาลคลองหลวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200495โรงพยาบาลธัญบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200496โรงพยาบาลประชาธิปัตย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200497โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200498โรงพยาบาลลำลูกกาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200499โรงพยาบาลสามโคกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200500โรงพยาบาลหนองเสือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200501โรงพยาบาลท่าเรือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200502โรงพยาบาลบางซ้ายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200503โรงพยาบาลบางไทรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200504โรงพยาบาลบางบาลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200505โรงพยาบาลบางปะหันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200506โรงพยาบาลบางปะอินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200507โรงพยาบาลบ้านแพรกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200508โรงพยาบาลผักไห่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200509โรงพยาบาลภาชีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200510โรงพยาบาลมหาราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200511โรงพยาบาลลาดบัวหลวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200512โรงพยาบาลวังน้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200513โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200514โรงพยาบาลอุทัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200515โรงพยาบาลโคกเจริญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200516โรงพยาบาลโคกสำโรงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200517โรงพยาบาลชัยบาดาลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200518โรงพยาบาลท่าวุ้งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200519โรงพยาบาลท่าหลวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200520โรงพยาบาลพัฒนานิคมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200521โรงพยาบาลลำสนธิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200522โรงพยาบาลสระโบสถ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200523โรงพยาบาลหนองม่วงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200524โรงพยาบาลแก่งคอยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200525โรงพยาบาลดอนพุดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200526โรงพยาบาลบ้านหมอDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200527โรงพยาบาลมวกเหล็กDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200528โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200529โรงพยาบาลวิหารแดงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200530โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200531โรงพยาบาลหนองแคDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200532โรงพยาบาลหนองแซงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200533โรงพยาบาลหนองโดนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200534โรงพยาบาลค่ายบางระจันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200535โรงพยาบาลท่าช้างDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200536โรงพยาบาลบางระจันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200537โรงพยาบาลพรหมบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200538โรงพยาบาลไชโยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200539โรงพยาบาลป่าโมกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200540โรงพยาบาลโพธิ์ทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200541โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200542โรงพยาบาลสามโก้Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200543โรงพยาบาลแสวงหาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200544โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200545โรงพยาบาลเจ็ดเสมียนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200546โรงพยาบาลบางแพDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200547โรงพยาบาลปากท่อDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200548โรงพยาบาลวัดเพลงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200549โรงพยาบาลสวนผึ้งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200550โรงพยาบาลบ้านคาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200551โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200552โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200553โรงพยาบาลทองผาภูมิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200554โรงพยาบาลท่ากระดานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200555โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (ท่าม่วง)Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200556โรงพยาบาลไทรโยคDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200557โรงพยาบาลบ่อพลอยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200558โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200559โรงพยาบาลเลาขวัญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200560โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200561โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200562โรงพยาบาลสังขละบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200563โรงพยาบาลห้วยกระเจาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200564โรงพยาบาลกำแพงแสนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200565โรงพยาบาลดอนตูมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200566โรงพยาบาลนครชัยศรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200567โรงพยาบาลบางเลนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200568โรงพยาบาลพุทธมลฑลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200569โรงพยาบาลสามพรานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200570โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200571โรงพยาบาลห้วยพลูDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200572โรงพยาบาลแก่งกระจานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200573โรงพยาบาลเขาย้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200574โรงพยาบาลชะอำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200575โรงพยาบาลท่ายางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200576โรงพยาบาลบ้านลาดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200577โรงพยาบาลบ้านแหลมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200578โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200579โรงพยาบาลกุยบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200580โรงพยาบาลทับสะแกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200581โรงพยาบาลบางสะพานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200582โรงพยาบาลบางสะพานน้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200583โรงพยาบาลปราณบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200584โรงพยาบาลสามร้อยยอดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200585โรงพยาบาลนภาลัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200586โรงพยาบาลอัมพวาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200587โรงพยาบาลดอนเจดีย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200588โรงพยาบาลด่านช้างDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200589โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200590โรงพยาบาลบางปลาม้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200591โรงพยาบาลศรีประจันต์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200592โรงพยาบาลสามชุกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200593โรงพยาบาลหนองหญ้าไซDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200594โรงพยาบาลอู่ทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200595โรงพยาบาลเกาะสีชังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200596โรงพยาบาลบ่อทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200597โรงพยาบาลบ้านบึงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200598โรงพยาบาลพนัสนิคมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200599โรงพยาบาลพานทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200600โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200601โรงพยาบาลสัตหีบDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200602โรงพยาบาลหนองใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200603โรงพยาบาลแหลมฉบังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200604โรงพยาบาลเกาะจันทร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200605โรงพยาบาลแก่งหางแมวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200606โรงพยาบาลขลุงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200607โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200608โรงพยาบาลเขาสุกิมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200609โรงพยาบาลท่าใหม่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200610โรงพยาบาลนายายอามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200611โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200612โรงพยาบาลมะขามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200613โรงพยาบาลสองพี่น้องDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200614โรงพยาบาลสอยดาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200615โรงพยาบาลแหลมสิงห์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200616โรงพยาบาลท่าตะเกียบDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200617โรงพยาบาลบางคล้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200618โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200619โรงพยาบาลบางปะกงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200620โรงพยาบาลบ้านโพธิ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200621โรงพยาบาลแปลงยาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200622โรงพยาบาลพนมสารคามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200623โรงพยาบาลราชสาส์นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200624โรงพยาบาลสนามชัยเขตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200625โรงพยาบาลคลองเขื่อนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200626โรงพยาบาลเกาะกูดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200627โรงพยาบาลเกาะช้างDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200628โรงพยาบาลเขาสมิงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200629โรงพยาบาลคลองใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200630โรงพยาบาลบ่อไร่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200631โรงพยาบาลแหลมงอบDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200632โรงพยาบาลนาดีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200633โรงพยาบาลบ้านสร้างDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200634โรงพยาบาลประจันตคามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200635โรงพยาบาลศรีมหาโพธิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200636โรงพยาบาลศรีมโหสถDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200637โรงพยาบาลเขาชะเมาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200638โรงพยาบาลนิคมพัฒนาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200639โรงพยาบาลบ้านค่ายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200640โรงพยาบาลบ้านฉางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200641โรงพยาบาลปลวกแดงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200642โรงพยาบาลวังจันทร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200643โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200644โรงพยาบาลคลองหาดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200645โรงพยาบาลตาพระยาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200646โรงพยาบาลวังน้ำเย็นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200647โรงพยาบาลวัฒนานครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200648โรงพยาบาลโคกสูงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200649โรงพยาบาลวังสมบูรณ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200650โรงพยาบาลบางจากDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200651โรงพยาบาลบางบ่อDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200652โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200653โรงพยาบาลบางเสาธงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200654โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200655โรงพยาบาลเขาสวนกวางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200656โรงพยาบาลชนบทDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200657โรงพยาบาลซำสูงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200658โรงพยาบาลน้ำพองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200659โรงพยาบาลบ้านไผ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200660โรงพยาบาลบ้านฝางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200661โรงพยาบาลเปือยน้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200662โรงพยาบาลพระยืนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200663โรงพยาบาลพลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200664โรงพยาบาลภูผาม่านDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200665โรงพยาบาลภูเวียงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200666โรงพยาบาลมัญจาคีรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200667โรงพยาบาลแวงน้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200668โรงพยาบาลแวงใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200669โรงพยาบาลสีชมพูDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200670โรงพยาบาลหนองเรือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200671โรงพยาบาลหนองสองห้องDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200672โรงพยาบาลอุบลรัตน์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200673โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200674โรงพยาบาลโนนศิลาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200675โรงพยาบาลเวียงเก่าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200676โรงพยาบาลหนองนาคำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200677โรงพยาบาลกมลาไสยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200678โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200679โรงพยาบาลเขาวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200680โรงพยาบาลคำม่วงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200681โรงพยาบาลท่าคันโทDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200682โรงพยาบาลนามนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200683โรงพยาบาลยางตลาดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200684โรงพยาบาลร่องคำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200685โรงพยาบาลสมเด็จDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200686โรงพยาบาลสหัสขันธ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200687โรงพยาบาลหนองกุงศรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200688โรงพยาบาลห้วยผึ้งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200689โรงพยาบาลห้วยเม็กDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200690โรงพยาบาลฆ้องชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200691โรงพยาบาลดอนจานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200692โรงพยาบาลนาคูDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200693โรงพยาบาลสามชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200694โรงพยาบาลกันทรวิชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200695โรงพยาบาลแกดำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200696โรงพยาบาลโกสุมพิสัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200697โรงพยาบาลเชียงยืนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200698โรงพยาบาลนาเชือกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200699โรงพยาบาลนาดูนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200700โรงพยาบาลบรบือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200701โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200702โรงพยาบาลยางสีสุราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200703โรงพยาบาลวาปีปทุมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200704โรงพยาบาลกุดรังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200705โรงพยาบาลชื่นชมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200706โรงพยาบาลเกษตรวิสัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200707โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200708โรงพยาบาลจังหารDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200709โรงพยาบาลธวัชบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200710โรงพยาบาลปทุมรัตต์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200711โรงพยาบาลพนมไพรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200712โรงพยาบาลโพธิ์ชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200713โรงพยาบาลโพนทรายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200714โรงพยาบาลโพนทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200715โรงพยาบาลเมยวดีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200716โรงพยาบาลเมืองสรวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200717โรงพยาบาลศรีสมเด็จDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200718โรงพยาบาลสุวรรณภูมิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200719โรงพยาบาลเสลภูมิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200720โรงพยาบาลหนองพอกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200721โรงพยาบาลอาจสามารถDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200722โรงพยาบาลเชียงขวัญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200723โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200724โรงพยาบาลหนองฮีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200725โรงพยาบาลกุดจับDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200726โรงพยาบาลไชยวานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200727โรงพยาบาลทุ่งฝนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200728โรงพยาบาลนายูงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200729โรงพยาบาลน้ำโสมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200730โรงพยาบาลโนนสะอาดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200731โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200732โรงพยาบาลบ้านผือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200733โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200734โรงพยาบาลเพ็ญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200735โรงพยาบาลวังสามหมอDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200736โรงพยาบาลศรีธาตุDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200737โรงพยาบาลสร้างคอมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200738โรงพยาบาลหนองวัวซอDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200739โรงพยาบาลหนองแสงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200740โรงพยาบาลหนองหานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200741โรงพยาบาลห้วยเกิ้งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200742โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200743โรงพยาบาลกู่แก้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200744โรงพยาบาลท่าอุเทนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200745โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200746โรงพยาบาลนาแกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200747โรงพยาบาลนาทมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200748โรงพยาบาลนาหว้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200749โรงพยาบาลบ้านแพงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200750โรงพยาบาลปลาปากDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200751โรงพยาบาลโพนสวรรค์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200752โรงพยาบาลเรณูนครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200753โรงพยาบาลศรีสงครามDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200754โรงพยาบาลวังยางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200755โรงพยาบาลเซกาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200756โรงพยาบาลโซ่พิสัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200757โรงพยาบาลบึงโขงหลงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200758โรงพยาบาลบุ่งคล้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200759โรงพยาบาลปากคาดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200760โรงพยาบาลพรเจริญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200761โรงพยาบาลศรีวิไลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200762โรงพยาบาลเชียงคานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200763โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200764โรงพยาบาลท่าลี่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200765โรงพยาบาลนาด้วงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200766โรงพยาบาลนาแห้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200767โรงพยาบาลปากชมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200768โรงพยาบาลผาขาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200769โรงพยาบาลภูกระดึงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200770โรงพยาบาลภูเรือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200771โรงพยาบาลภูหลวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200772โรงพยาบาลวังสะพุงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200773โรงพยาบาลเอราวัณDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200774โรงพยาบาลหนองหินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200775โรงพยาบาลกุดบากDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200776โรงพยาบาลกุสุมาลย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200777โรงพยาบาลคำตากล้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200778โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200779โรงพยาบาลเจริญศิลป์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200780โรงพยาบาลเต่างอยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200781โรงพยาบาลนิคมน้ำอูนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200782โรงพยาบาลบ้านม่วงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200783โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200784โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200785โรงพยาบาลพังโคนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200786โรงพยาบาลโพนนาแก้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200787โรงพยาบาลวานรนิวาสDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200788โรงพยาบาลวาริชภูมิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200789โรงพยาบาลส่องดาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200790โรงพยาบาลอากาศอำนวยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200791โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200792โรงพยาบาลโพนพิสัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200793โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200794โรงพยาบาลสระใครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200795โรงพยาบาลสังคมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200796โรงพยาบาลเผ้าไร่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200797โรงพยาบาลโพธิ์ตากDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200798โรงพยาบาลรัตนวาปีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200799โรงพยาบาลนากลางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200800โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200801โรงพยาบาลโนนสังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200802โรงพยาบาลศรีบุญเรืองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200803โรงพยาบาลสุวรรณคูหาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200804โรงพยาบาลแก้งสนามนางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200805โรงพยาบาลขามทะเลสอDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200806โรงพยาบาลขามสะแกแสงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200807โรงพยาบาลคงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200808โรงพยาบาลครบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200809โรงพยาบาลจักราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200810โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200811โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200812โรงพยาบาลชุมพวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200813โรงพยาบาลโชคชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200814โรงพยาบาลด่านขุนทดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200815โรงพยาบาลโนนแดงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200816โรงพยาบาลโนนไทยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200817โรงพยาบาลโนนสูงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200818โรงพยาบาลบัวใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200819โรงพยาบาลบ้านเหลื่อมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200820โรงพยาบาลประทายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200821โรงพยาบาลปักธงชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200822โรงพยาบาลพระทองคำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200824โรงพยาบาลวังน้ำเขียวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200825โรงพยาบาลสำทะเมนชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200826โรงพยาบาลสีคิ้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200827โรงพยาบาลสูงเนินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200828โรงพยาบาลเสิงสางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200829โรงพยาบาลหนองบุญมากDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200830โรงพยาบาลห้วยแถลงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200831โรงพยาบาลเทพารักษ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200832โรงพยาบาลบัวลายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200833โรงพยาบาลสีดาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200834โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200835โรงพยาบาลแก้งคร้อDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200836โรงพยาบาลคอนสวรรค์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200837โรงพยาบาลคอนสารDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200838โรงพยาบาลจัตุรัสDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200839โรงพยาบาลเทพสถิตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200840โรงพยาบาลเนินสง่าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200841โรงพยาบาลบ้านเขว้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200842โรงพยาบาลบ้านแท่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200843โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200844โรงพยาบาลภักดีชุมพลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200845โรงพยาบาลหนองบัวแดงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200846โรงพยาบาลหนองบัวระเหวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200847โรงพยาบาลซับใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200848โรงพยาบาลกระสังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200849โรงพยาบาลคูเมืองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200850โรงพยาบาลแคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200851โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200852โรงพยาบาลชำนิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200853โรงพยาบาลนาโพธิ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200854โรงพยาบาลโนนดินแดงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200855โรงพยาบาลโนนสุวรรณDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200856โรงพยาบาลบ้านกรวดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200857โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200858โรงพยาบาลประโคนชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200859โรงพยาบาลปะคำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200860โรงพยาบาลพลับพลาชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200861โรงพยาบาลพุทไธสงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200862โรงพยาบาลละหานทรายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200863โรงพยาบาลลำปลายมาศDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200864โรงพยาบาลสตึกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200865โรงพยาบาลหนองกี่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200866โรงพยาบาลหนองหงส์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200867โรงพยาบาลห้วยราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200868โรงพยาบาลบ้านด่านDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200869โรงพยาบาลกาบเชิงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200870โรงพยาบาลจอมพระDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200871โรงพยาบาลชุมพลบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200872โรงพยาบาลท่าตูมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200873โรงพยาบาลบัวเชดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200874โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200875โรงพยาบาลรัตนบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200876โรงพยาบาลลำดวนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200877โรงพยาบาลศีขรภูมิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200878โรงพยาบาลสนมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200879โรงพยาบาลสังขะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200880โรงพยาบาลสำโรงทาบDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200881โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200882โรงพยาบาลศรีณรงค์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200883โรงพยาบาลโนนนารายณ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200884โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200885โรงพยาบาลเขมราฐDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200886โรงพยาบาลเขื่องในDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200887โรงพยาบาลโขงเจียมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200888โรงพยาบาลดอนมดแดงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200889โรงพยาบาลตระการพืชผลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200890โรงพยาบาลตาลสุมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200891โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200892โรงพยาบาลนาจะหลวยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200893โรงพยาบาลนาตาลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200894โรงพยาบาลนาเยียDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200895โรงพยาบาลน้ำยืนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200896โรงพยาบาลบุณฑริกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200897โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200898โรงพยาบาลโพธิ์ไทรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200899โรงพยาบาลม่วงสามสิบDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200900โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200901โรงพยาบาลสำโรงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200902โรงพยาบาลสิรินธรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200903โรงพยาบาลน้ำขุ่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200904โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200905โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200907โรงพยาบาลกันทรารมย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200908โรงพยาบาลขุขันธ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200909โรงพยาบาลขุนหาญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200910โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200911โรงพยาบาลโนนคูณDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200912โรงพยาบาลบึงบูรพ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200913โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200914โรงพยาบาลปรางค์กู่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200915โรงพยาบาลไพรบึงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200916โรงพยาบาลภูสิงห์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200917โรงพยาบาลเมืองจันทร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200918โรงพยาบาลยางชุมน้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200919โรงพยาบาลราษีไศลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200920โรงพยาบาลวังหินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200921โรงพยาบาลศรีรัตนะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200922โรงพยาบาลห้วยทับทันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200923โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200924โรงพยาบาลพยุห์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200925โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200926โรงพยาบาลศิลาลาดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200927โรงพยาบาลกุดชุมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200928โรงพยาบาลค้อวังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200929โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200930โรงพยาบาลทรายมูลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200931โรงพยาบาลไทยเจริญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200932โรงพยาบาลป่าติ้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200933โรงพยาบาลมหาชนะชัยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200934โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200935โรงพยาบาลชานุมานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200936โรงพยาบาลปทุมราชวงศาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200937โรงพยาบาลพนาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200938โรงพยาบาลลืออำนาจDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200939โรงพยาบาลเสนางคนิคมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200940โรงพยาบาลหัวตะพานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200941โรงพยาบาลคำชะอีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200942โรงพยาบาลดงหลวงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200943โรงพยาบาลดอนตาลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200944โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200945โรงพยาบาลหนองสูงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200946โรงพยาบาลหว้านใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200947โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200948โรงพยาบาลเกาะพงันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200949โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200950โรงพยาบาลเคียนซาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200951โรงพยาบาลชัยบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200952โรงพยาบาลไชยาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200953โรงพยาบาลดอนสักDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200954โรงพยาบาลท่าฉางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200955โรงพยาบาลท่าชนะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200956โรงพยาบาลท่าโรงช้างDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200957โรงพยาบาลบ้านตาขุนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200958โรงพยาบาลบ้านนาเดิมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200959โรงพยาบาลบ้านนาสารDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200960โรงพยาบาลพนมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200961โรงพยาบาลพระแสงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200962โรงพยาบาลพุนพินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200963โรงพยาบาลวิภาวดีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200964โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200965โรงพยาบาลเกาะลันตาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200966โรงพยาบาลเขาพนมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200967โรงพยาบาลคลองท่อมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200968โรงพยาบาลปลายพระยาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200969โรงพยาบาลลำทับDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200970โรงพยาบาลเหนือคลองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200971โรงพยาบาลอ่าวลึกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200972โรงพยาบาลเกาะพีพีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200973โรงพยาบาลท่าแซะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200974โรงพยาบาลทุ่งตะโกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200975โรงพยาบาลปะทิวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200976โรงพยาบาลปากน้ำชุมพรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200977โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200978โรงพยาบาลพะโต๊ะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200979โรงพยาบาลมาบอำมฤตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200980โรงพยาบาลละแมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200981โรงพยาบาลสวีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200982โรงพยาบาลหลังสวนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200983โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200984โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200985โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200986โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200987โรงพยาบาลทับปุดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200988โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200989โรงพยาบาลบางไทรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200990โรงพยาบาลถลางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200991โรงพยาบาลป่าตองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200992โรงพยาบาลกระบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200993โรงพยาบาลกะเปอร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200994โรงพยาบาลละอุ่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200995โรงพยาบาลสุขสำราญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200996โรงพยาบาลขนอมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200998โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100200999โรงพยาบาลชะอวดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201000โรงพยาบาลเชียรใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201001โรงพยาบาลถ้ำพรรณราDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201002โรงพยาบาลท่าศาลาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201003โรงพยาบาลทุ่งใหญ่Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201004โรงพยาบาลนาบอนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201005โรงพยาบาลบางขันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201006โรงพยาบาลปากพนังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201007โรงพยาบาลพรหมคีรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201008โรงพยาบาลพิปูนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201009โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201010โรงพยาบาลลานสะกาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201011โรงพยาบาลหัวไทรDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201012โรงพยาบาลช้างกลาง (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์)Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201013โรงพยาบาลพระพรหมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201014โรงพยาบาลนบพิตำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201015โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราชDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201016โรงพยาบาลคลองหอยโข่งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201017โรงพยาบาลสิงหนครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201018โรงพยาบาลบางกล่ำDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201019โรงพยาบาลปาดังเบซาร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201020โรงพยาบาลควนเนียงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201021โรงพยาบาลนาหม่อมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201022โรงพยาบาลสะเดาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201023โรงพยาบาลรัตภูมิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201024โรงพยาบาลกระแสสินธุ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201025โรงพยาบาลสะบ้าย้อยDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201026โรงพยาบาลเทพาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201027โรงพยาบาลจะนะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201028โรงพยาบาลสทิงพระDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201029โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201030โรงพยาบาลระโนดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201031โรงพยาบาลกันตังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201032โรงพยาบาลนาโยงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201033โรงพยาบาลปะเหลียนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201034โรงพยาบาลย่านตาขาวDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201035โรงพยาบาลรัษฎาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201036โรงพยาบาลวังวิเศษDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201037โรงพยาบาลสิเกาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201038โรงพยาบาลห้วยยอดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201039โรงพยาบาลหาดสำราญDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201040โรงพยาบาลจะแนะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201041โรงพยาบาลเจาะไอร้องDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201042โรงพยาบาลตากใบDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201043โรงพยาบาลบาเจาะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201044โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201045โรงพยาบาลระแงะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201046โรงพยาบาลรือเสาะDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201047โรงพยาบาลแว้งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201048โรงพยาบาลศรีสาครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201049โรงพยาบาลสุคิรินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201050โรงพยาบาลสุไหงปาดีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201051โรงพยาบาลกะพ้อDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201052โรงพยาบาลโคกโพธิ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201053โรงพยาบาลทุ่งยางแดงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201054โรงพยาบาลปะนาเระDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201055โรงพยาบาลมายอDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201056โรงพยาบาลแม่ลานDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201057โรงพยาบาลไม้แก่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201058โรงพยาบาลยะรังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201059โรงพยาบาลยะหริ่งDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201060โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201061โรงพยาบาลหนองจิกDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201062โรงพยาบาลกงหราDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201063โรงพยาบาลเขาชัยสนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201064โรงพยาบาลควนขนุนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201065โรงพยาบาลตะโหมดDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201066โรงพยาบาลบางแก้วDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201067โรงพยาบาลปากพะยูนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201068โรงพยาบาลป่าบอนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201069โรงพยาบาลป่าพะยอมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201070โรงพยาบาลศรีบรรพตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201071โรงพยาบาลศรีนครินทร์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201072โรงพยาบาลกรงปินังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201073โรงพยาบาลกาบังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201074โรงพยาบาลธารโตDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201075โรงพยาบาลบันนังสตาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201076โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201077โรงพยาบาลรามันDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201078โรงพยาบาลควนกาหลงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201079โรงพยาบาลควนโดนDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201080โรงพยาบาลท่าแพDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201081โรงพยาบาลทุ่งหว้าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201082โรงพยาบาลละงูDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201083โรงพยาบาลมะนังDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201084สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201085สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201086สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201087กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำกระทรวงสาธารณสุขDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201088โรงพยาบาลฝางDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201089โรงพยาบาลบางพลีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201090โรงพยาบาลแกลงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201091โรงพยาบาลอรัญประเทศDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201092โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201093โรงพยาบาลกันทรลักษ์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201095โรงพยาบาลจอมทองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201096โรงพยาบาลบางละมุงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201097โรงพยาบาลกบินทร์บุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201098โรงพยาบาลชุมแพDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201099โรงพยาบาลกุมภวาปีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201100โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201101โรงพยาบาลปากช่องนานาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201102โรงพยาบาลปราสาทDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201103โรงพยาบาลวารินชำราบDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201104โรงพยาบาลวานรนิวาสDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201105โรงพยาบาลทุ่งสงDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201106โรงพยาบาลสิชลDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201107โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201108โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201109โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201110โรงพยาบาลวิเชียรบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201111โรงพยาบาลพิมายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201112โรงพยาบาลฉลองDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201113โรงพยาบาลหนองปรือDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201114สถาบันกัญชาทางการแพทย์Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201115โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201116โรงพยาบาลเกาะเต่าDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201117โรงพยาบาลสันทรายDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201118โรงพยาบาลพนัสนิคมDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201119โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201120โรงพยาบาลศีขรภูมิDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201121โรงพยาบาลท่าศาลาDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201122สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201123สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๒Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201124สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201125สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201126สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201127สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๖Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201128สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201129สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201130สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201131สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201132สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201133สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒Download
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201134โรงพยาบาลแม่ตื่นDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201135สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานครDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201136สำนักดิจิทัลสุขภาพDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100201137ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขDownload
21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2100299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21003กรมการแพทย์2100300000กรมการแพทย์Download
21003กรมการแพทย์2100300001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
21003กรมการแพทย์2100300002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
21003กรมการแพทย์2100300003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
21003กรมการแพทย์2100300004กองบริหารการคลังDownload
21003กรมการแพทย์2100300005ฝ่ายพัสดุDownload
21003กรมการแพทย์2100300006กองบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
21003กรมการแพทย์2100300007กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
21003กรมการแพทย์2100300008สำนักดิจิทัลการแพทย์Download
21003กรมการแพทย์2100300010สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์Download
21003กรมการแพทย์2100300011สถาบันโรคผิวหนังDownload
21003กรมการแพทย์2100300012โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังDownload
21003กรมการแพทย์2100300013สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุDownload
21003กรมการแพทย์2100300014โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีDownload
21003กรมการแพทย์2100300015สถาบันพยาธิวิทยาDownload
21003กรมการแพทย์2100300016สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีDownload
21003กรมการแพทย์2100300017สถาบันประสาทวิทยาDownload
21003กรมการแพทย์2100300018โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่Download
21003กรมการแพทย์2100300019สถาบันมะเร็งแห่งชาติDownload
21003กรมการแพทย์2100300020โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรีDownload
21003กรมการแพทย์2100300021โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีDownload
21003กรมการแพทย์2100300022โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีDownload
21003กรมการแพทย์2100300023โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีDownload
21003กรมการแพทย์2100300024โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีDownload
21003กรมการแพทย์2100300025โรงพยาบาลมะเร็งลำปางDownload
21003กรมการแพทย์2100300026โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีDownload
21003กรมการแพทย์2100300027สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีDownload
21003กรมการแพทย์2100300028โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นDownload
21003กรมการแพทย์2100300029โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่Download
21003กรมการแพทย์2100300030โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนDownload
21003กรมการแพทย์2100300031โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาDownload
21003กรมการแพทย์2100300032โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีDownload
21003กรมการแพทย์2100300033โรงพยาบาลราชวิถีDownload
21003กรมการแพทย์2100300034โรงพยาบาลเลิดสินDownload
21003กรมการแพทย์2100300035โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีDownload
21003กรมการแพทย์2100300036โรงพยาบาลสงฆ์Download
21003กรมการแพทย์2100300037โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)Download
21003กรมการแพทย์2100300038สถาบันโรคทรวงอกDownload
21003กรมการแพทย์2100300039สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติDownload
21003กรมการแพทย์2100300040สถาบันทันตกรรมDownload
21003กรมการแพทย์2100300041โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีDownload
21003กรมการแพทย์2100300042กองวิชาการแพทย์Download
21003กรมการแพทย์2100300043โครงการพิเศษจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษDownload
21003กรมการแพทย์2100300044โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางDownload
21003กรมการแพทย์2100300045โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)Download
21003กรมการแพทย์2100399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400000กรมควบคุมโรคDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400002สำนักงานเลขานุการกรมDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400003กองการเจ้าหน้าที่Download
21004กรมควบคุมโรค2100400004กองคลังDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400005ฝ่ายพัสดุDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400006กองแผนงานDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400007สำนักระบาดวิทยาDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400008สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400009สำนักโรคติดต่อทั่วไปDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400010สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400011สำนักโรคไม่ติดต่อDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400012สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์Download
21004กรมควบคุมโรค2100400013สถาบันบำราศนราดูรDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400014สถาบันราชประชาสมาสัยDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400015สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400016สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4Download
21004กรมควบคุมโรค2100400017สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6Download
21004กรมควบคุมโรค2100400018ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3Download
21004กรมควบคุมโรค2100400019ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.5Download
21004กรมควบคุมโรค2100400020ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4Download
21004กรมควบคุมโรค2100400021ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.2Download
21004กรมควบคุมโรค2100400022สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5Download
21004กรมควบคุมโรค2100400026สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9Download
21004กรมควบคุมโรค2100400027ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4Download
21004กรมควบคุมโรค2100400028ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3Download
21004กรมควบคุมโรค2100400029ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1Download
21004กรมควบคุมโรค2100400030สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7Download
21004กรมควบคุมโรค2100400031สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8Download
21004กรมควบคุมโรค2100400032ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3Download
21004กรมควบคุมโรค2100400033ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2Download
21004กรมควบคุมโรค2100400034สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10Download
21004กรมควบคุมโรค2100400036สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3Download
21004กรมควบคุมโรค2100400038ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3Download
21004กรมควบคุมโรค2100400039สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2Download
21004กรมควบคุมโรค2100400040ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5Download
21004กรมควบคุมโรค2100400041ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2Download
21004กรมควบคุมโรค2100400042สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1Download
21004กรมควบคุมโรค2100400043ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1Download
21004กรมควบคุมโรค2100400045ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3Download
21004กรมควบคุมโรค2100400046สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400047ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานีDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400048ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4 ชุมพรDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400049ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนองDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400050ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงาDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400051สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400055กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400056สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์Download
21004กรมควบคุมโรค2100400058สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรคDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400059ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2Download
21004กรมควบคุมโรค2100400060ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400061สำนักวัณโรคDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400062สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Download
21004กรมควบคุมโรค2100400063สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400065สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400066สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400067กองโรคป้องกันด้วยวัคซีนDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400068ศูนย์สารสนเทศDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400069สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400070สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400071ศูนย์กฎหมายDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400072กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400073กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400074ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400075กองป้องกันการบาดเจ็บDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400076สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริDownload
21004กรมควบคุมโรค2100400077กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคDownload
21004กรมควบคุมโรค2100499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500000กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500004ฝ่ายคลังDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500005กองการแพทย์ทางเลือกDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500006สถาบันการแพทย์แผนไทยDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500007กองการแพทย์พื้นบ้านDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500008สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้Download
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500009กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500010สำนักยุทธศาสตร์Download
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500013สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500022กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทยDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500023กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500024กองวิชาการและแผนงานDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500025กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500026กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500027โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500028สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์Download
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500029สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทยDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100500030สำนักงานการนวดไทยDownload
21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก2100599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600000กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600002สำนักงานเลขานุการกรมDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600003ฝ่ายคลังDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600004กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600005กองชีววัตถุDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600006ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านทางแพทย์และสาธารณสุขDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600007กองแผนงานและวิชาการDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600008ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600009กองรังสีและเครื่องมือแพทย์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600010สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600011สถาบันวิจัยสมุนไพรDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600012สำนักงานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600013สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600014สำนักยาและวัตถุเสพติดDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600015สำนักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600016กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600017ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรีDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600018ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600019ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานีDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600020ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่นDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600021ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600022ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600023ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600024ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600025ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลกDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600026ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงครามDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600027ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานีDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600028ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลาDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600029ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรังDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600030ศูนย์วิจัยทางคลีนิคDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600031ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600032ศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600033ศูนย์ประสานงานกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนฯDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600035ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600036สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600037ศูนย์ประเมินความเสี่ยงDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600039ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 14 ภูเก็ตDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600041สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600042ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600043ศูนย์วัสดุอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600044กองพิษวิทยาDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600045ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4Download
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600046กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100600047ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรีDownload
21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2100699998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700000กรมสนับสนุนบริการสุขภาพDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700003สำนักบริหารDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700004กองคลังDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700005สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700006กองแบบแผนDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700007กองวิศวกรรมการแพทย์Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700008ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700009ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700010ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700011ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700012ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700013ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700014ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700015ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700016ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700017กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700018ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลางDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700021ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700022ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700023กองสุขศึกษาDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700025สำนักพัฒนาวิชาการและนิเทศงานDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700026กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700027กองสุขภาพระหว่างประเทศDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700028กองกฎหมายDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700029สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700030สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700031กองบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700032กองแผนงานDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700033กองสนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียนDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700034กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700035ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700036ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700038ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700039ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700040ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8Download
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700041ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700042สำนักผู้เชี่ยวชาญDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100700043ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จDownload
21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2100799998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800000กรมสุขภาพจิตDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800003กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800004ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800005สำนักงานเลขานุการกรมDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800006กองการเจ้าหน้าที่Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800007กองคลังDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800008ฝ่ายพัสดุDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800009กองแผนงานDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800010กองสุขภาพจิตสังคมDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800011สำนักพัฒนาสุขภาพจิตDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800012ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800014ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800016สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800017สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800018สถาบันราชานุกูลDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800019สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800020โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800021โรงพยาบาลศรีธัญญาDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800022โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800023โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800024ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800025โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800026ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800027โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800028ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800029โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800030โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800031โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800032ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800033ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800034สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800035โรงพยาบาลสวนปรุงDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800036ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800037โรงพยาบาลสวนสราญรมย์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800038ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800039โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800040ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800041ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800043ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800044สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONEDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800045สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800046ศูนย์สุขภาพจิตระหว่างประเทศDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800047สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพจิตDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800048สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800049ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800050ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800051สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้Download
21008กรมสุขภาพจิต2100800052สำนักระบาดวิทยาสุขภาพจิตDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800053สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800054กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800055โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800056สำนักวิชาการสุขภาพจิตDownload
21008กรมสุขภาพจิต2100800057ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2Download
21008กรมสุขภาพจิต2100899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21009กรมอนามัย2100900000กรมอนามัยDownload
21009กรมอนามัย2100900001สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิDownload
21009กรมอนามัย2100900002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
21009กรมอนามัย2100900003กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
21009กรมอนามัย2100900004สำนักงานเลขานุการกรมDownload
21009กรมอนามัย2100900005กองการเจ้าหน้าที่Download
21009กรมอนามัย2100900006กองคลังDownload
21009กรมอนามัย2100900007กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพDownload
21009กรมอนามัย2100900008สำนักทันตสาธารณสุขDownload
21009กรมอนามัย2100900009กองแผนงานDownload
21009กรมอนามัย2100900010สำนักโภชนาการDownload
21009กรมอนามัย2100900011กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพDownload
21009กรมอนามัย2100900012สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำDownload
21009กรมอนามัย2100900013สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์Download
21009กรมอนามัย2100900014กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพDownload
21009กรมอนามัย2100900015สำนักส่งเสริมสุขภาพDownload
21009กรมอนามัย2100900016สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมDownload
21009กรมอนามัย2100900017กองห้องปฎิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยDownload
21009กรมอนามัย2100900018กองกฎหมาย กรมอนามัยDownload
21009กรมอนามัย2100900019ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศDownload
21009กรมอนามัย2100900020ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติDownload
21009กรมอนามัย2100900021สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองDownload
21009กรมอนามัย2100900022ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีDownload
21009กรมอนามัย2100900023ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีDownload
21009กรมอนามัย2100900024ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีDownload
21009กรมอนามัย2100900025ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาDownload
21009กรมอนามัย2100900026ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นDownload
21009กรมอนามัย2100900027ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีDownload
21009กรมอนามัย2100900028ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์Download
21009กรมอนามัย2100900029ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกDownload
21009กรมอนามัย2100900030ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่Download
21009กรมอนามัย2100900031ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชDownload
21009กรมอนามัย2100900032ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาDownload
21009กรมอนามัย2100900034การจัดหานมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชDownload
21009กรมอนามัย2100900035ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
21009กรมอนามัย2100900036สำนักอนามัยผู้สูงอายุDownload
21009กรมอนามัย2100900038ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีDownload
21009กรมอนามัย2100999998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000000สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000004สำนักงานเลขานุการกรมDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000006กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000007ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000008กลุ่มกฎหมายอาหารและยาDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000009กองควบคุมเครื่องมือแพทย์Download
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000010กองยาDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000011กองควบคุมวัตถุเสพติดDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000012กองอาหารDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000013กองด่านอาหารและยาDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000014กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000015กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000021ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000022กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000023กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000026ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000027ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000028สถาบันส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000029กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000030กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000031กองนโยบายแห่งชาติด้านยาDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101000032กองความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2101099998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21011สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข2101100000สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขDownload
21011สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข2101199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21012โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2101200000โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)Download
21013สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2101300000สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติDownload
21013สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2101399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
21014สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ2101400000สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติDownload
21015สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)2101500000สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)Download
21016สถาบันวัคซีนเเห่งชาติ2101600000สถาบันวัคซีนแห่งชาติDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700000สถาบันพระบรมราชชนกDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700001กองบริหารการคลังและพัสดุDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700002วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700003วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700004วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700005วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700006วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700007วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700008วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700009วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700010วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700011วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700012วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700013วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700014วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์Download
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700015วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์Download
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700016วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700017วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700018วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700019วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700020วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700021วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่Download
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700022วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700023วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์Download
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700024วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่Download
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700025วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700026วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์Download
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700027วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700028วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700029วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700030วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700031วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700032วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700033วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700034วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700035วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700036วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700037วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700038วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700039วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700040วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลาDownload
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700041คณะพยาบาลศาสตร์Download
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700042คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์Download
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101700043คณะพยาบาลศาสตร์ Download
21017สถาบันพระบรมราชชนก2101799998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
ปิดเมนู