20-กระทรวงศึกษาธิการ

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200000สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200001กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารราชการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200002กลุ่มตรวจสอบภายใน ศธ.Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200003หน่วยตรวจสอบภายใน สป.Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200004สำนักอำนวยการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200005ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200006สำนักงานรัฐมนตรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200007สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200008สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200009สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200010สำนักนิติการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200011สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผลDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200012สำนักงานศึกษาธิการภาค 15Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200013สำนักงานศึกษาธิการภาค 17Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200014สำนักงานศึกษาธิการภาค 1Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200015สำนักงานศึกษาธิการภาค 2Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200016สำนักงานศึกษาธิการภาค 8Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200017สำนักงานศึกษาธิการภาค 3Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200018สำนักงานศึกษาธิการภาค 10Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200019สำนักงานศึกษาธิการภาค 13Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200020สำนักงานศึกษาธิการภาค 14Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200021สำนักงานศึกษาธิการภาค 6Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200022สำนักงานศึกษาธิการภาค 6Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200023สำนักงานศึกษาธิการภาค 7Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200024สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรฯDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200025สำนักงานก.ค.ศ.Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200026สำนักงานเลขานุการกรม-ก.ค.ศ.Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200034สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200035สำนักอำนวยการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200040สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200041หน่วยตรวจสอบภายในDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200042กลุ่มงานเลขานุการกรมDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200043กลุ่มงานคลัง (กศน.) สป.กระทรวงศึกษาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200044กลุ่มการเจ้าหน้าที่Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200045กลุ่มแผนงานDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200046กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200047กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200048หน่วยศึกษานิเทศก์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200049ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในต่างประเทศDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200050ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200051ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200052ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200053ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต)Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200054สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200055สถาบันทางไกลDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200056สนง.สส.กศน.และการศึกษาตามอัธยาศัย กทม.Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200100สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลางDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200101สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200108สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐมDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200116สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200120สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงครามDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200124ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200125สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200135สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200148ศูนย์ กศน.ห้วยกระเจาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200149สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200158สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200167ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200168อุทยานวิทยาศาสร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200169ศูนฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงงพระคุณ)Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200170สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200182สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200190สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200197สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200206สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200214สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200231สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200242สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200250สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200264ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200265สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200266สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200278สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยองDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200287สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200298สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200305ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารย์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200306สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200317สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายกDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200322สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200330สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200339สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200347ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้วDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200348ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200349สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200350สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200374สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200383สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200403สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุงDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200415สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200432ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200433ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200434สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200442สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200451สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาศDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200452สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200465ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200466ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200467สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรังDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200478สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200487สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200496สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนองDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200502สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200506ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200507สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200508สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200517สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200536สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200545สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่านDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200560ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200561สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200586สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200594สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูนDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200603สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปางDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200617ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200618สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตากDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200628สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200640สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัยDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200650สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200660ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200661สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200676สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200688สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลกDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200698สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200710ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200711สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200712สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200729สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200751สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมษ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200775สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200806สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200822ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200823ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200824สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200825สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200851สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลยDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200865สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200882สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200902สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200909สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนครDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200928ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200929สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200955สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200965สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200985สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200998สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201016สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนมDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201028สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหารDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201036สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201044ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201045ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201046กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาคDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201047สำนักงานศึกษาธิการภาค 13Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201048ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201049สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201050สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201051สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201052สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201053สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201054สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201055สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201056สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปีนังDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201057สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบังDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201058สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโตDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201059สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201060สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตงDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201061สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201062สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามันDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201063สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201064สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201065สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201066สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดงDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201067สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201068สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201069สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลานDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201070สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่นDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201071สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่งDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201072สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201073สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิกDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201074สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรังDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201075สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาสDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201076สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201077สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้องDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201078สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201079สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201080สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201081สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201082สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201083สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้งDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201084สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาครDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201085สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิรินDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201086สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโก-ลกDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201087สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201088สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201089สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201090สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201091สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อยDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201092สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201093ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201094ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาดDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201095ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโซ่พิสัยDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201096ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201097ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไลDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201098ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้าDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201099ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201100ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลงDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201101ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201102สำนักงานศึกษาธิการภาค 9Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201103สำนักงานศึกษาธิการภาค 4Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201104สำนักงานศึกษาธิการภาค 11Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201105สำนักงานศึกษาธิการภาค 12Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201106สำนักงานศึกษาธิการภาค 16Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201107สำนักงานศึกษาธิการภาค 18Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201108สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201109สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201110สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201111สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201112สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201113สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201114สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201115สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201116สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201117สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201118สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201119สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201120สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201121สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201122สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201123สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201124สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201125สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201126สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201127สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201128สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201129สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201130สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201131สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201132สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201133สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201134สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201135สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201136สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201137สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201138สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201139สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201140สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201141สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201142สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201143สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201144สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201145สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201146สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201147สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201148สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201149สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201150สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201151สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201152สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201153สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201154สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201155สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201156สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201157สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201158สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201159สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201160สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201161สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201162สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201163สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201164สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201165สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201166สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201167สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201168สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201169สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201170สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201171สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201172สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201173สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201174สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201175สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201176สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201177สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201178สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201179สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201180สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201181สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201182สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201183สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201184สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201185สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษาDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201186สำนักงานศึกษาธิการภาค 5Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201187ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201188ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201189ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201190ศูนย์วงเดือน อาคาสุรทัณฑ์Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201191ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้Download
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201192กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300000สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300002สำนักนโยบายและแผนการศึกษาDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300003สำนักประเมินผลการจัดการศึกษาDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300004สำนักอำนวยการDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300005สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300006สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้Download
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300007สำนักพัฒนากฏหมายการศึกษาDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300008สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300009สำนักสื่อสารสาธารณะDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300012สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300013กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300014สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300015กลุ่มงานจริยธรรมDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300016สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติDownload
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400000สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400001กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารราชการDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400002หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400003สำนักอำนวยการDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400004สำนักการคลังและสินทรัพย์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400005สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400006สำนักทดสอบทางการศึกษา*Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400007สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400008สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400009สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400010สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400011สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรและนิติการDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400012สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400013ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400014เศรษฐเสถียรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400015โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400016ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 (จังหวัดนครปฐม)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400017ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 (จังหวัดยะลา)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400018ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (จังหวัดสงขลา)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400019ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400020ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400021ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 (จังหวัดลพบุรี)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400022ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 (จังหวัดพิษณุโลก)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400023ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400024ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (จังหวัดขอนแก่น)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400025ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400026ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 (จังหวัดนครราชสีมา)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400027ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 (จังหวัดชลบุรี)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400028ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400029ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400030ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400031ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาครDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400032ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400033ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400034ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400035ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400036ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400037ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400038ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400039ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400040ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400041ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400042ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400043ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400044ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400045ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400046ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400047ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400048ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400049ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400050ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400051ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400052ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400053ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400054ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400055ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400056ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400057ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400058ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบรูณ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400059ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400060ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400061ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400062ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400063ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400064ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400065ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400066ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400067ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400068ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400069ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400070ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนครDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400071ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400072ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400073ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400074ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400075ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400076ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400077ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400078ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400079ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400080ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400081ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400082ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400083ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400084ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400085ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400086ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400087ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400088ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400089ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400090ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้วDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400091โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400092โสตศึกษาจังหวัดนครปฐมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400093โสตศึกษาจังหวัดสงขลาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400094สงขลาพัฒนาปัญญาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400095โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400096นครศรีธรรมราชปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400097สอนคนตาบอดภาคใต้ฯDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400098ชุมพรปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400099ภูเก็ตปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400100โสตศึกษาเทพรัตน์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400101สุพรรณบุรีปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400102ลพบุรีปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400103โสตศึกษาจังหวัดตากDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400104นครสรรค์ปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400105พิษณุโลกปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400106โสตศึกษาอนุสารสุนทรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400107สอนคนตาบอดภาคเหนือฯDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400108กาวิละอนุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400109โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400110โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400111อุบลปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400112โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400113โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400114โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400115นครราชสีมาปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400116โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400117ระยองปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400118เพชรบุรีปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400119โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400120โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400121พิจิตรปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400122เชียงรายปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400123น่านปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400124แพร่ปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400125รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่นDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400126โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400127โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400128โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400129ฉะเชิงเทราปัญญานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400130ศรีสังวาลย์เชียงใหม่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400131โสตศึกษาปานเลิศDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม เขต.เขตราชเทวีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400133โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400135โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400137โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ อำเภอเมืองกระบี่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400139โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาทDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400141โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาชัยนาทDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อำเภอเมืองตราดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400143โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อำเภอเมืองนครนายกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400145โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 อำเภอเมืองปราจีนบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400147โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอเมืองพังงาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400149โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400150โรงเรียนเสนานุกูล อ.ตะกั่วป่าDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 อำเภอเมืองพัทลุงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400152โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ตDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400154โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400156โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อำเภอเมืองระนองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400158โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อำเภอเมืองสตูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400160โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาครDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400162โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงครามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400164โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400166โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400168โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400170โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุทัยธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400172โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400174โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 อำเภอคลองขลุงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400176โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 อำเภอเมืองจันทบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400178โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 อำเภอมะขามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400180โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 อำเภอเมืองฉะเชิงเทราDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400182โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 อำเภอพนมสารคามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400184โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 อำเภอเมืองชุมพรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400186โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 อำเภอหลังสวนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400188โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 อำเภอเมืองตรังDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400190โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 อำเภอห้วยยอดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400192โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อำเภอเมืองตากDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400194โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 อำเภอแม่สอดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400196โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400197โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อำเภอเมืองนครปฐมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400199โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 อำเภอนครชัยศรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400201โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 อำเภอเมืองนครพนมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400203โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 อำเภอศรีสงครามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400205โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 อำเภอเมืองนนทบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400207โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 อำเภอบางใหญ่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400209โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกานนทบุรีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 อำเภอเมืองนราธิวาสDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400211โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 อำเภอสุไหงโก-ลกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400213โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 อำเภอเมืองน่านDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400215โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 อำเภอปัวDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400217โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 อำเภอเมืองปทุมธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400219โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อำเภอลำลูกกาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400221โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400223โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อำเภอปราณบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400225โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400226สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 อำเภอเมืองปัตตานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400227โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400228สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 อำเภอเมืองปัตตานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400229โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400230สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400231โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400232สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 อำเภอเสนาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400233โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400234สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 อำเภอเมืองพะเยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400235โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400236สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 อำเภอจุนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400237โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400238สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 อำเภอเมืองพิจิตรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400239โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400240สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 อำเภอตะพานหิน (เดิม)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400241โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400242สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 อำเภอเมืองเพชรบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400243โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400244สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 อำเภอท่ายางDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400245โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400246สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 อำเภอเมืองแพร่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400247โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400248สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 อำเภอลองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400249โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400250สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 อำเภอเมืองมหาสารคามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400251โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400252สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400253โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400254สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400255โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400256สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 อำเภอแม่สะเรียงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400257โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400259สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 อำเภอเมืองยโสธรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400260โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400261สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 อำเภอกุดชุมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400262โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400263สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 อำเภอเมืองยะลาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400264โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400266สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400267โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400268สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 อำเภอเมืองระยองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400269โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400270สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 อำเภอแกลงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400271โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400272สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อำเภอเมืองราชบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400273โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400274สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อำเภอโพธารามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400275โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400276สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 อำเภอเมืองลพบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400277โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400278สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 อำเภอชัยบาดาลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400279โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400280สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อำเภอเมืองลำพูนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400281โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400282สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่งDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400283โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400284สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 อำเภอเมืองเลยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400285โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400286สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อำเภอวังสะพุงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400287โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400288สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400289โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400290สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400291โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400292สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 อำเภอเมืองสระแก้วDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400293โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400294สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 อำเภออรัญประเทศDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400295โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400296สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 อำเภอเมืองสระบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400297โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400298สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 อำเภอแก่งคอยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400299โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400300สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400301โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400302สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 อำเภอสวรรคโลกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400303โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400304สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภูDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400305โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400306สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 อำเภอนากลางDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400307โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400308สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400309โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400310สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 อำเภอน้ำปาดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400311โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400312สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 อำเภอเมืองกาญจนบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400313โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400314สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อำเภอพนมทวนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400315โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400316สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 อำเภอไทรโยคDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400317โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400318สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400319โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400320สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 อำเภอห้วยเม็กDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400321โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400322สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 อำเภอห้วยผึ้งDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400323โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400324สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 อำเภอเมืองชลบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400325โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400326สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อำเภอพนัสนิคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400327โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400328สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 อำเภอศรีราชาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400329โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400330สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 อำเภอเมืองชัยภูมิDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400331โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400332สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 อำเภอภูเขียวDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400333โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400334โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียวDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400335สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 อำเภอจัตุรัสDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400336โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400337สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400338โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400339สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาวDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400340โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400341สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 อำเภอไพศาลีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400342โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400343สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 อำเภอเมืองพิษณุโลกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400344โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400345สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 อำเภอวังทองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400346โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400347สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 อำเภอวัดโบสถ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400348โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400349สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 1 อำเภอเมืองเพชรบรูณ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400350โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400351สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 2 อำเภอหล่มสักDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400352โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400353สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 3 อำเภอบึงสามพันDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400354โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 3 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400355สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400356โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400357สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400358โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400359สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400360โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400361สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 อำเภอเมืองลำปางDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400362โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400363สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 อำเภอเกาะคาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400364โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400365สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 อำเภอแจ้ห่มDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400366โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400367สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 อำเภอเมืองสกลนครDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400368โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400369สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 อำเภอสว่างแดนดินDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400370โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400371สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 อำเภอวานรนิวาสDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400372โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400373สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 อำเภอเมืองสงขลาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400374โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400375สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400376โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400377สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 อำเภอนาทวีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400378โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400379สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400380โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400381สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400382โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400383สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 อำเภอเดิมบางนางบวชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400384โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400385สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400386โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400387สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 อำเภอพุนพินDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400388โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400389สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 อำเภอเวียงสระDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400390โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400391สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 อำเภอเมืองสุรินทร์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400392โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400393สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 อำเภอรัตนบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400394โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400395สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 อำเภอปราสาทDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400396โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400397สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 อำเภอเมืองหนองคายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400398โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400399สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 อำเภอโพนพิสัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400400โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400403สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อำเภอเมืองเชียงรายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400404โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400405สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 อำเภอแม่ลาวDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400406โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400407สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 อำเภอแม่จันDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400408โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400409สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 อำเภอเทิงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400410โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400411สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400412โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400413สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 อำเภอทุ่งสงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400414โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400415โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400416โรงเรียนปากพนัง อ. ปากพนังDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400417สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 อำเภอเชียรใหญ่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400418โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400419สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 อำเภอท่าศาลาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400420โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400421สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400422โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400423สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 อำเภอประโคนชัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400424โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400425สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 อำเภอนางรองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400426โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400427สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 อำเภอพุทไธสงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400428โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400429สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400430โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400431สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400432โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400433สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 อำเภอขุขันธ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400434โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400435สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 อำเภอกันทรลักษ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400436โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400437สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400438โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400439สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 อำเภอกุมภวาปีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400440โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400441สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 อำเภอหนองหานDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400442โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400443สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 อำเภอบ้านผือDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400444โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400445สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่นDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400446โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400447สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400448โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400449สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400450โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400452สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 อำเภอน้ำพองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400453โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400454สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 อำเภอชุมแพDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400455โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400456สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400457โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400458สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 อำเภอแม่ริมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400459โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400460สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 อำเภอฝางDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400461โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400462โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝางDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400465โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400466สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 อำเภอสันป่าตองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400467โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400468สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 อำเภอหางดงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400469โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400470สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400471โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400472สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 อำเภอตระการพืชผลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400473โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400474สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400475โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400476สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 อำเภอวารินชำราบDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400477โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400478สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 อำเภอเดชอุดมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400479โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400480สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400481โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400482โรงเรียนสุรนารีวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400483สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 อำเภอจักราชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400484โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 2 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400485สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 อำเภอครบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400486โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400487สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 อำเภอสีคิ้วDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400488โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400490สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 อำเภอด่านขุนทดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400491โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400492สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 อำเภอบัวใหญ่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400493โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400495สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 อำเภอชุมพวงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400496โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400497สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400498สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 อำเภอสายบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400499สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400500โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400501โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400502โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400503สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อำเภอบ่อพลอยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400504โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400505สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400506โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400507สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อำเภอกบินทร์บุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400508โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400509สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 อำเภอตะโหมดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400510โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400511สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400512โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400513สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอด่านซ้ายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400514โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400515สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อำเภอหนองฉางDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400516โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400517โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400518โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400519โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400520โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400521โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400522โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400523โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400524โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400525โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400526โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400527โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400528โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400529โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400530โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400531โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400532โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400533โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400534โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400535โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400536โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400537โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400538โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400539โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400540โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400541โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400542โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400543โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400544โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400545โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400546โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400547โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400548โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400549โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400550โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400551โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400552โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400553โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400554โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400555โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400556โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400558โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400559โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400560โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400561โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400563โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400564โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400565โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400566โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400567โรงเรียนศึกษานารีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400569โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400570โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400571โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400572โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400573โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400574โรงเรียนขาณุวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400575โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400581โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400590โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400591โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400592โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400593โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400594โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400596โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400600โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400602โรงเรียนสิริรธรราชวิทยาลัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400603โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400607โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400608โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400609โรงเรียนสีดาวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400610โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400611โรงเรียนสตรีปากพนังDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400612โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400613โรงเรียนนครสวรรค์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400619โรงเรียนสตรีศรีน่านDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400622โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400623โรงเรียนนางรองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400624โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400625โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400626โรงเรียนธัญรัตน์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400628โรงเรียนกุยบุรีวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400632โรงเรียนพะเยาพิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400633โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400634โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400635โรงเรียนพัทลุงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400636โรงเรียนอนุบาลพิจิตรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400637โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400638โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400641โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400642โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400643โรงเรียนหนองไผ่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400644โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400645โรงเรียนลองวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400646โรงเรียนสตรีภูเก็ตDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400647โรงเรียนผดุงนารีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400648โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400649โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400651โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400652โรงเรียนยโสธรพิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400653โรงเรียนเลิงนกทาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400656โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400657โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400658โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400659โรงเรียนสตรีระนองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400660โรงเรียนระยองวิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400662โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400663โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400664โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400665โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400666โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400667โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400668โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400669โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400670โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400672โรงเรียนศรีสงครามวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400674โรงเรียนปรางค์กู่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400675โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400677โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400678โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400679โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400680โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400685โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว-รัชมงคลาภิเษกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400686โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400687โรงเรียนสิงห์บุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400690โรงเรียนอู่ทองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400691โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400692โรงเรียนสุราษฎร์ธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400693โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400694โรงเรียนสิรินธรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400697โรงเรียนท่าบ่อDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400698โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400700โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400701โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400702โรงเรียนอำนาจเจริญDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400703โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400704โรงเรียนกุมภวาปีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400705โรงเรียนหนองหานวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400706โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400707โรงเรียนอุตรดิตถ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400708โรงเรียนฟากท่าวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400709โรงเรียนอุทัยวิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400710โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400711โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์ วิทยากร)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400712โรงเรียนวารินชำราบDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400713โรงเรียนเดชอุดมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400714โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400717สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400718สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400719สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400720สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400721สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400722สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400723สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400724สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400725สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400726สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400727สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400728สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400729สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400730สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400731สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400732สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400733สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภูDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400734สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400735สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400736สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400737สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400738สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400739สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400740สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400741สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400742สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400743สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400744สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400745สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400746สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400747สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400748สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400749สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400750สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400751สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400752สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400753สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400754สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400755สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400756สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400757โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400758โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400759โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400760โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400761โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400762โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400763โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400764โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400765โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400766โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400767โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400768โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400769โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400770โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400771โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400772โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400773โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภูDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400774โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400775โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400776โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400777โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400778โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400779โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400780โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400781โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400782โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400783โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400784โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400785โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400786โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400787โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400788โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400789โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400790โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400791โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400792โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400793โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400794โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400795โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400796โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400797สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400798โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400800โรงเรียนศรียาภัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400801โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400802โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400803โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400804โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400805โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400807โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400808โรงเรียนบ้านดุงวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400809โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400810โรงเรียนสตรีราชินูทิศDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400811โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400812โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400814โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400815โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400816โรงเรียนพรเจริญวิทยาDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400817โรงเรียนบึงกาฬDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400820โรงเรียนวาปีปทุมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400823โรงเรียนกระสังพิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400824โรงเรียนพานพิทยาคมDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400825โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400826โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400827โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400828โรงเรียนอนุบาลแพร่Download
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400829โรงเรียนปัวDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400831โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400832ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400833โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400834โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400835โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีDownload
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600000สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600002หน่วยตรวจสอบภายในDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600003สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600004สำนักอำนวยการDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600005สำนักความร่วมมือDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600006สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600007สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600008สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600009สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600010วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600011วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600012วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600013วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600014กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600015วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600016วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600017วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600018วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600019วิทยาลัยพณิชยการบางนาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600020วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600021วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600022วิทยาลัยเทคนิคดุสิตDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600023วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600024วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600025วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600026วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600027วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600028วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600029วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600030วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600031วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600032วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600033วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือพระนครศรีอยุธยาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600034วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600035วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600036วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600037วิทยาลัยการอาชีพมหาราชDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600038วิทยาลัยการอาชีพเสนาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600039วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600040วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600041วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600042วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600043วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600044วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600045วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600046วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600047วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600048วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600049วิทยาลัยการอาชีพหนองแคDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600050วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600051วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600052วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600053วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600054วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600055วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600056วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600057ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600058วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600059วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600060วิทยาลัยการอาชีพเนินขามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600061วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600062วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600063วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600064วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600065วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600066วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600067วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600068วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600069วิทยาลัยเทคนิคตราดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600070วิทยาลัยสารพัดช่างตราดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600071วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600072วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600073วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600074วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600075วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600076วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600077วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600078วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600079วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600080วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600081วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600082วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600083วิทยาลัยเทคนิคบางแสนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600084วิทยาลัยเทคนิคพัทยาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600085วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600086วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600087วิทยาลัยเทคนิคระยองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600088วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600089วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600090วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600091วิทยาลัยการอาชีพแกลงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600092วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600093วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600094วิทยาลัยการอาชีพนายายอามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600095วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600096วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600097วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600098วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600099วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600100วิทยาลัยเทคนิคนครนายกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600101วิทยาลัยการอาชีพนครนายกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600102วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600103วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600104วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600105วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600106วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600107วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600108วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600109วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600110วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600111วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600112วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600113วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600114วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600115วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600116วิทยาลัยเทคนิคนครโคราชDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600117วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600118วิทยาลัยเทคนิคพิมายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600119ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600120วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600121วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600122วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600123วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600124วิทยาลัยเทคนิคนางรองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600125วิทยาลัยการอาชีพสตึกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600126วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600127วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600128วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600129วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600130วิทยาลัยการอาชีพปราสาทDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600131วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600132วิทยาลัยการอาชีพสังขะDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600133วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600134วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600135วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600136วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600137วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600138วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600139วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600140วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600141วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600142วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600143วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600144วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600145วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600146วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600147วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600148วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600149วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600150วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600151วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600152วิทยาลัยเทคนิคยโสธรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600153วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600154วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600155วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600156วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600157วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600158วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600159วิทยาลัยเทคนิคปากช่องDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600160วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600161วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600162วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600163วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600164วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600165วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600166วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600167วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600168วิทยาลัยการอาชีพหนองหานDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600169วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600170วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600171วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600172วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600173วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600174วิทยาลัยการอาชีพกระนวนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600175วิทยาลัยเทคนิคชุมแพDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600176วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600177วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600178วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600179วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600180วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600181วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600182วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600183วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600184วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600185วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600186วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600187วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600188วิทยาลัยการอาชีพโพนทองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600189วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600190วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600191วิทยาลัยเทคนิคเขาวงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600192วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600193วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600194วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600195วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600197วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600199วิทยาลัยเทคนิคนครพนมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600202วิทยาลัยเทคนิคสกลนครDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600203วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600204วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600205วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดินDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600206วิทยาลัยเทคนิคหนองคายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600207วิทยาลัยการอาชีพหนองคายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600208วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600211วิทยาลัยเทคนิคเลยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600212วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600213วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600214วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600215วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600216วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600217วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600218วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600219วิทยาลัยการอาชีพพลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600220วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600221วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600222วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600223วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600224วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600225วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600226วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600227วิทยาลัยการอาชีพจอมทองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600228ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600229วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600230วิทยาลัยเทคนิคลำพูนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600231วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600232วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600233วิทยาลัยการอาชีพป่าซางDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600234วิทยาลัยเทคนิคลำปางDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600235วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600236วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600237วิทยาลัยเทคนิคนครลำปางDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600238วิทยาลัยการอาชีพเถินDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600239วิทยาลัยเทคนิคแพร่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600240วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600241วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600242วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600243วิทยาลัยการอาชีพลองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600244วิทยาลัยการอาชีพสองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600245วิทยาลัยเทคนิคน่านDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600246วิทยาลัยสารพัดช่างน่านDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600247วิทยาลัยเทคนิคปัวDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600248วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600249วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600250วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600251วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600252วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600253วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600254วิทยาลัยเทคนิคเทิงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600255วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600256วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600257วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600258วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600259วิทยาลัยการอาชีพพิชัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600260วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600261วิทยาลัยเทคนิคพะเยาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600262วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600263วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600264วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600265วิทยาลัยการอาชีพฝางDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600266วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600267วิทยาลัยเทคนิคสองแควDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600268วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600269วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600270วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600271วิทยาลัยการอาชีพนครไทยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600272วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600273วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600274วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600275วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600276วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600277วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600278วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600279วิทยาลัยเทคนิคตากDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600280วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600281วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600282วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600283วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600284วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษณ์บุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600285วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600286วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600287วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600289วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600290วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600291วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600292วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600293วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600294วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600295วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600296วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600297วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600299วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600300วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600301วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600302วิทยาลัยการอาชีพชนแดนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600303วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600304วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600305วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600306วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600307วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600308วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600309วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600310วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600311วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600312วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600313วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600314วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600315วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600316วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600317วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600318วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600319วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600320วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแควDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600321วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600322วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600323วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600324วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600325วิทยาลัยเทคนิคโพธารามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600326วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600327วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600328วิทยาลัยการอาชีพปากท่อDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600329วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600330วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600331วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600332วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600333วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600334วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600335วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600336วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600337วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600338วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600339วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600340วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600341วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600342วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600343วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600344วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600345วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600346วิทยาลัยเทคนิคถลางDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600347วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600348วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600349วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600350วิทยาลัยเทคนิคกระบี่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600351วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600352วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600353วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600354วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600355วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600356วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราชDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600357วิทยาลัยเทคนิคสิชลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600358วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600359วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600360วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600361วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600362วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600363วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600364วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600365วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600366วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600367วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600368วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600369วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600370วิทยาลัยการอาชีพไชยาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600371วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600372วิทยาลัยเทคนิคชุมพรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600373วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600374วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600375วิทยาลัยการอาชีพชุมพรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600376วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600377วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600378วิทยาลัยเทคนิคระนองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600379วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600380วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600381วิทยาลัยเทคนิคพังงาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600382วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600383วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600384วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600385วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600386วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600387วิทยาลัยเทคนิคจะนะDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600388วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600389วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600390วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600391วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600392วิทยาลัยเทคนิคสงขลาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600393วิทยาลัยการอาชีพนาทวีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600394วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโค๊ะDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600395ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600396วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600397วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600398วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600399วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600400วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600401วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600402วิทยาลัยเทคนิคตรังDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600403วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600404วิทยาลัยสารพัดช่างตรังDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600405วิทยาลัยการอาชีพกันตังDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600406วิทยาลัยการอาชีพตรังDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600407วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600408วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600409วิทยาลัยเทคนิคสตูลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600410วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600411วิทยาลัยการอาชีพละงูDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600412วิทยาลัยเทคนิคยะลาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600413วิทยาลัยการอาชีพนครยะลาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600414วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600415วิทยาลัยการอาชีพรามันDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600418วิทยาลัยเทคนิคบางนราDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600420วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600421วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600422วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600423วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600424วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600425วิทยาลัยการอาชีพสายบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600426วิทยาลัยการอาชีพเบตงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600427ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600428วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600429วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600430วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600431วิทยาลัยเทคนิคสารภีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600432วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600433วิทยาลัยการอาชีพปงDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600434วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้าDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600435วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600436วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600437วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้องDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600438ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600439ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600440ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600441วิทยาลัยการอาชีพดอนตาลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600442วิทยาลัยประมงสมุทรสาครDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600443วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600444วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600445วิทยาลัยเทคนิคราษีไศลDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600446วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600447หน่วยศึกษานิเทศก์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600448วิทยาลัยการอาชีพนาแกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600449วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600450สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600451สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600452สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600453สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600454สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600455สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600456สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600457สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600458สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600459สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600460สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600461สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600462สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600463สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600464สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600465สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600466สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600467สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600468สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600469สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600470สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600471สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600472วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600473วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุยDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600474วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณรDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600475สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้Download
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000600476วิทยาลัยเทคนิคเซกาDownload
20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2000699998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
20102มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2010200000มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)Download
20103มหาวิทยาลัยขอนแก่น2010300000มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)Download
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600000มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)Download
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600043สำนักงานบริหารการวิจัยDownload
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600044สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรDownload
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600045วิทยาลัยนวัตกรรมDownload
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600046วิทยาลัยสหวิทยาการDownload
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600047วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์Download
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600048สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.Download
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600049โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (มธ.)Download
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600050คณะเภสัชศาสตร์Download
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600051สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพDownload
20106มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2010600052มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางDownload
20113มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2011300000มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)Download
20113มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2011300001ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สDownload
20146ม.ราชภัฏภูเก็ต2014600000ม.ราชภัฏภูเก็ตDownload
20174สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน2017400000สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload
20301สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2030100000สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์Download
20302โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์2030200000โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์Download
20303สำนักงงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา2030300000สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคูณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)Download
20309สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา2030900000สนง.เลขาธิการคุรุสภาDownload
20310สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา2031000000สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาDownload
20311สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ2031100000สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)Download
20332สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)2033200000สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)Download
ปิดเมนู