19-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
19007สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ1900799997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
19007สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ1900799998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
ปิดเมนู