17-กระทรวงแรงงาน

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200000สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200001กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200002กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงานDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200003สำนักงานรัฐมนตรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200004กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200005กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200006สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200007สำนักงานโครงการเงินกู้Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200008สำนักบริหารกลางDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200009งานบริหารทั่วไปDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200010กองกลางDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200011กองบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200012กองบริหารการคลังDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200013กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200014กองกฎหมายDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200015ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200016งานบริหารทั่วไปDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200017กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200018กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200019งานบริหารทั่วไปDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200020กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200021กลุ่มแผนงานและงบประมาณDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200022กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงานDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200023สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200024สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200025สำนักตรวจและประเมินผลDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200026งานบริหารทั่วไปDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200027กลุ่มงานตรวจราชการDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200028กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200029กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาคDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200030สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200031งานบริหารทั่วไปDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200032กลุ่มงานแรงงานในต่างประเทศDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200046กลุ่มวิเทศสัมพันธ์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200047กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200048สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200049สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200050สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200051สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200052สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200053สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200054สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200055สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาทDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200056สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200057สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200058สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200059สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200060สำนักงานแรงงานจังหวัดตราดDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200061สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200062สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200063สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายกDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200064สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200065สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200066สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200067สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200068สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200069สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200070สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200071สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200072สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200073สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200074สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200075สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200076สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200077สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200078สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200079สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200080สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200081สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200082สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200083สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200084สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200085สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200086สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200087สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200088สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200089สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200090สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200091สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200092สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200093สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200094สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200095สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200096สำนักงานแรงงานจังหวัดตากDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200097สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200098สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200099สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200100สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200101สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200102สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200103สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200104สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200105สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200106สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200107สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200108สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200109สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200110สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200111สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200112สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200113สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200114สำนักงานแรงงานจังหวัดระนองDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200115สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200116สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200117สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200118สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200119สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200120สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200121สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200122สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200123สำนักงานแรงงานจังหวัดDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200124ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนฯDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200125ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตฯเยอรมนีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200126ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตฯเกาหลีDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200127ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงานDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200128กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200129กลุ่มงานบูรณาการขจัดความยากจนDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200130ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงานDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200131กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200132กลุ่มงานเจรจาเขตการค้าเสรีด้านแรงงานDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200133กลุ่มงานพัฒนาบุลากรDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200135กองเศรษฐกิจการแรงงานDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200136งานบริหารทั่วไปDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200137สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200138ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200139ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200140งานบริหารทั่วไปDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200141กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200142กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200143กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์Download
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200144กลุ่มงานวินัยDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200145ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200146กองอาเซียนDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200158กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200159กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาคDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200160กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขาDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200161กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700200162สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานDownload
17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1700299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300000กรมการจัดหางานDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300001สำนักผู้ตรวจราชการกรมDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300002กลุ่มงานตรวจสอบภายในDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300003กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300004สำนักงานเลขานุการกรมDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300005กองนิติการDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300006กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300007กองพัฒนาระบบบริการจัดหางานDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300008กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300009กองส่งเสริมการมีงานทำDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300010สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300011กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300012สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300013กองบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300014ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300015กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300016สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8Download
17003กรมการจัดหางาน1700300017สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9Download
17003กรมการจัดหางาน1700300018สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10Download
17003กรมการจัดหางาน1700300019สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1Download
17003กรมการจัดหางาน1700300020สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6Download
17003กรมการจัดหางาน1700300021สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7Download
17003กรมการจัดหางาน1700300022สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2Download
17003กรมการจัดหางาน1700300023สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3Download
17003กรมการจัดหางาน1700300024สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4Download
17003กรมการจัดหางาน1700300025สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5Download
17003กรมการจัดหางาน1700300026สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300027สำนักงานจัดหางาน นนทบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300028สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300029สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยาDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300030สำนักงานจัดหางาน อ่างทองDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300031สำนักงานจัดหางาน ลพบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300032สำนักงานจัดหางาน สิงห์บุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300033สำนักงานจัดหางาน ชัยนาทDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300034สำนักงานจัดหางาน สระบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300035สำนักงานจัดหางาน ชลบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300036สำนักงานจัดหางาน ระยองDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300037สำนักงานจัดหางาน จันทบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300038สำนักงานจัดหางาน ตราดDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300039สำนักงานจัดหางาน ฉะเชิงเทราDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300040สำนักงานจัดหางาน ปราจีนบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300041สำนักงานจัดหางาน นครนายกDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300042สำนักงานจัดหางาน สระแก้วDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300043สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมาDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300044สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์Download
17003กรมการจัดหางาน1700300045สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์Download
17003กรมการจัดหางาน1700300046สำนักงานจัดหางาน ศรีสะเกษDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300047สำนักงานจัดหางาน อุบลราชธานีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300048สำนักงานจัดหางาน ยโสธรDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300049สำนักงานจัดหางาน ชัยภูมิDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300050สำนักงานจัดหางาน อำนาจเจริญDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300051สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภูDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300052สำนักงานจัดหางาน ขอนแก่นDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300053สำนักงานจัดหางาน อุดรธานีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300054สำนักงานจัดหางาน เลยDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300055สำนักงานจัดหางาน หนองคายDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300056สำนักงานจัดหางาน มหาสารคามDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300057สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ดDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300058สำนักงานจัดหางาน กาฬสินธุ์Download
17003กรมการจัดหางาน1700300059สำนักงานจัดหางาน สกลนครDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300060สำนักงานจัดหางาน นครพนมDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300061สำนักงานจัดหางาน มุกดาหารDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300062สำนักงานจัดหางาน เชียงใหม่Download
17003กรมการจัดหางาน1700300063สำนักงานจัดหางาน ลำพูนDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300064สำนักงานจัดหางาน ลำปางDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300065สำนักงานจัดหางาน อุตรดิตถ์Download
17003กรมการจัดหางาน1700300066สำนักงานจัดหางาน แพร่Download
17003กรมการจัดหางาน1700300067สำนักงานจัดหางาน น่านDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300068สำนักงานจัดหางาน พะเยาDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300069สำนักงานจัดหางาน เชียงรายDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300070สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอนDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300071สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์Download
17003กรมการจัดหางาน1700300072สำนักงานจัดหางาน อุทัยธานีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300073สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชรDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300074สำนักงานจัดหางาน ตากDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300075สำนักงานจัดหางาน สุโขทัยDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300076สำนักงานจัดหางาน พิษณุโลกDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300077สำนักงานจัดหางาน พิจิตรDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300078สำนักงานจัดหางาน เพชรบูรณ์Download
17003กรมการจัดหางาน1700300079สำนักงานจัดหางาน ราชบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300080สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300081สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300082สำนักงานจัดหางาน นครปฐมDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300083สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาครDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300084สำนักงานจัดหางาน สมุทรสงครามDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300085สำนักงานจัดหางาน เพชรบุรีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300086สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์Download
17003กรมการจัดหางาน1700300087สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราชDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300088สำนักงานจัดหางาน กระบี่Download
17003กรมการจัดหางาน1700300089สำนักงานจัดหางาน พังงาDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300090สำนักงานจัดหางาน ภูเก็ตDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300091สำนักงานจัดหางาน สุราษฏร์ธานีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300092สำนักงานจัดหางาน ระนองDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300093สำนักงานจัดหางาน ชุมพรDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300094สำนักงานจัดหางาน สงขลาDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300095สำนักงานจัดหางาน สตูลDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300096สำนักงานจัดหางาน ตรังDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300097สำนักงานจัดหางาน พัทลุงDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300098สำนักงานจัดหางาน ปัตตานีDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300099สำนักงานจัดหางาน ยะลาDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300100สำนักงานจัดหางาน นราธิวาสDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300101กองการจัดระบบการจ้างงานคนต่างด้าวไร้ฝีมือDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300102ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตกDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300103ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300104ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300105ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300106ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้Download
17003กรมการจัดหางาน1700300107สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับอDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300108สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬDownload
17003กรมการจัดหางาน1700300109ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยDownload
17003กรมการจัดหางาน1700399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400000กรมพัฒนาฝีมือแรงงานDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400001สำนักอธิบดีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400002สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400004กองแผนงานและสารสนเทศDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400005กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ปรDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400006สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400007สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400008กองบริหารการคลังDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400010กองบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400011กลุ่มงานกฎหมายDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400012กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400013กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400018กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400019กลุ่มงานตรวจสอบภายในDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400021สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400022สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400023สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400024สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400025สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมาDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400026สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่นDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400027สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400028สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400029สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400030สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปางDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400031สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400032สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400033สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400034สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400035สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยาDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400036สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400037สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400038สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400039สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400040สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400041สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400042สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400043สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400044สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400045สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400046สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400047สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400048สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400049สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400050สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400051สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400052สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400053สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400054สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400055สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400056สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400057สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400058สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400059สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400060สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400061สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400062สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400063สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400064สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400065สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400066สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400067สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400068สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400069สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400070สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400071สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400072สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400073สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400074สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400075สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400076สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400077สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400078สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400079สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐมDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400080สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400081สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400082สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400083สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400084สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400085สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400086สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400087สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400088สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400089สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400090สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400091สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400092สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400093สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานีDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400094สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลาDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400095สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400098สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400099กองวิเทศสัมพันธ์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400100ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400101สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400102สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400103สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400104สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400106กองสื่อสารองค์กรDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400107สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400108สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์Download
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700400109สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลDownload
17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1700499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500000กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500003กองบริหารการคลังDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500004กองการเจ้าหน้าที่Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500005กองตรวจความปลอดภัยDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500006กองนิติการDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500007กองสวัสดิการแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500008กองคุ้มครองแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500009สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500010สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500011สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500012สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500013สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500014สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500015สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500016สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500017สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500018สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500019สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500020สำนักแรงงานสัมพันธ์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500021สถาบันความปลอดภัยในการทำงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500022ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500034สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500035สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500036สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500037สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500038สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500039สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500040สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500041สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500042สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500043สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500044สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500045สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500046สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500047สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500048สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500049สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500050สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500051สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500052สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500053สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500054สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500055สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500056สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500057สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500058สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500059สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500060สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500061สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500062สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500063สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500064สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500065สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500066สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500067สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500068สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500069สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500070สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500071สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500072สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500073สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500074สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500075สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500076สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500077สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500078สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500079สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500080สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500081สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500082สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500083สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500084สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500085สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500086สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500087สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500088สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500089สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500090สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500091สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500092สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500093สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500094สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500095สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500096สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500097สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500098สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500099สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500100สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500101สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500102สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500103สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูลDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500104สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500105สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500106สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500107สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500108สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500109กลุ่มงานพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500110กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500111กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500112กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500113กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500114กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500115กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500116กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500117กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500118กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500119กลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500120กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500121กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500122สำนักตรวจราชการDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500123กองความปลอดภัยแรงงานDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500124ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500130สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500131ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500132ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500133ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500134ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500135ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500136ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500137ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500138ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500139ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500140ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9Download
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500141สำนักงานเลขานุการกรมDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500142กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700500143กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลDownload
17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1700599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600000สำนักงานประกันสังคมDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600002กองการเจ้าหน้าที่Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600003สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุนDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600004สำนักเงินสมทบDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600005สำนักตรวจสอบDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600006สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600007กองนิติการDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600008สำนักสิทธิประโยชน์Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600009สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600010กองนโยบายและแผนDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600011สำนักงานกองทุนเงินทดแทนDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600012สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600013สำนักบริหารเงินลงทุนDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600014กองฝึกอบรมDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600015ศูนย์สารนิเทศDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600016สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600017สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600018สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600019สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600020สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600021สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 6Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600022สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600023สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600024สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600025สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 10Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600026ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (ศฟง.) ปทุมธานีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600027ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (ศฟง.) ระยองDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600028ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (ศฟง.) ขอนแก่นDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600029ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (ศฟง.) เชียงใหมDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600030ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (ศฟง.) สงขลาDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600031กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600032กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600033กองคลังDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600034สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สมุทรปราการDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600035สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นนทบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600036สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ปทุมธานีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600037สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พระนครศรีอยุธDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600038สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อ่างทองDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600039สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลพบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600040สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สิงห์บุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600041สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชัยนาทDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600042สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สระบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600043สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชลบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600044สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ระยองDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600045สำนักงานประกันสังคมจังหวัด จันทบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600046สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตราดDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600047สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ฉะเชิงเทราDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600048สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ปราจีนบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600049สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครนายกDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600050สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สระแก้วDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600051สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครราชสีมาDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600052สำนักงานประกันสังคมจังหวัด บุรีรัมย์Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600053สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุรินทร์Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600054สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศรีษะเกษDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600055สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600056สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ยโสธรDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600057สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชัยภูมิDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600058สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อำนาจเจริญDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600059สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองบัวลำภูDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600060สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ขอนแก่นDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600061สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุดรธานีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600062สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เลยDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600063สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคายDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600064สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มหาสารคามDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600065สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ร้อยเอ็ดDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600066สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กาฬสินธุ์Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600067สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สกลนครDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600068สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครพนมDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600069สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มุกดาหารDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600070สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600071สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำพูนDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600072สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำปางDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600073สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุตรดิตถ์Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600074สำนักงานประกันสังคมจังหวัด แพร่Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600075สำนักงานประกันสังคมจังหวัด น่านDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600076สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พะเยาDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600077สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงรายDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600078สำนักงานประกันสังคมจังหวัด แม่ฮ่องสอนDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600079สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครสวรรค์Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600080สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุทัยธานีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600081สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กำแพงเพชรDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600082สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตากDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600083สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุโขทัยDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600084สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลกDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600085สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิจิตรDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600086สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพชรบูรณ์Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600087สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ราชบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600088สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กาญจนบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600089สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุพรรณบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600090สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครปฐมDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600091สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สมุทรสาครDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600092สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สมุทรสงครามDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600093สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพชรบุรีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600094สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ประจวบคีรีขันDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600095สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครศรีธรรมราชDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600096สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กระบี่Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600097สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พังงาDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600098สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ภูเก็ตDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600099สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุราษฏร์ธานีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600100สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ระนองDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600101สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชุมพรDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600102สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สงขลาDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600103สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สตูลDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600104สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตรังDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600105สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พัทลุงDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600106สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ปัตตานีDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600107สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ยะลาDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600108สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นราธิวาสDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600109กองวิจัยและสถิติDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700600110กองคุ้มครองสิทธิการรับบริการทางการแพทย์Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600111สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 11Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600112สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 12Download
17006สำนักงานประกันสังคม1700600113สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬDownload
17006สำนักงานประกันสังคม1700699998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
17007สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)1700700000สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)Download
ปิดเมนู