09-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200000สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200001สำนักบริหารกลางDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200002สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200003สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200004สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200005สำนักตรวจและประเมินผลDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200006ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200007กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200008กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200009กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200010สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200011สำนักงานรัฐมนตรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200012สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200013สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200014สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200015สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200016สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200017สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200018สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200019สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200020สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200021สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200022สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200023สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200024สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200025สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200026สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200027สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200028สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200029สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200030สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200031สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200032สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200033สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200034สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200035สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาทDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200036สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200037สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200038สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200039สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200040สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200041สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200042สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200043สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200044สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200045สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200046สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200047สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200048สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200049สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200050สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200051สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200052สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200053สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200054สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200055สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200056สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200057สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200058สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200059สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200060สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200061สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200062สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200063สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200064สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200065สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200066สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200067สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200068สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200069สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200070สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200071สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200072สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200073สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200074สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200075สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200076สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200077สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200078สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200079สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200080สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200081สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200082สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200083สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200084สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200085สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200086สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200087สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200088สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200089สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200090สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200091สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200092สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200093สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200094สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200095สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200096สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200097สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200098สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200099สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200100สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200101สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200102สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200103สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200104สำนักพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200105กลุ่มกฎหมายDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200106ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300000กรมควมคุมมลพิษDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300002ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อมDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300003กองตรวจมลพิษDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300004กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300005กองจัดการคุณภาพน้ำDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300006กองจัดการกากของเสียและสารอันตรายDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300007กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300008กองกฎหมายDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300009กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300010หน่วยตรวจสอบภายในDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300013ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300014สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300015สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300016สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300017สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300018สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300019สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300020สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300021สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300022สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300023สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300024สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300025สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300026สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300027สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300028สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300029สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400000กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400001กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400002สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400004ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยองDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400005ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ชุมพรDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400006ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 สงขลาDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400007ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5ภูเก็ตDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400008ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400010ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400011ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400012ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400013กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400014สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400016สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400017กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400019สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 กระบี่Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400020ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400021สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400022ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400023ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400024ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400025ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400026สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400027กองกฎหมายDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400028กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400029กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400030สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400031กองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400032สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400033สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400034สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400035สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400036สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400037สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400038สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400039สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400040กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400041สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400042ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400043กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400044ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400045ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400046สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400047สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400048สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400049กองการต่างประเทศDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400050สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500000กรมทรัพยากรธรณีDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500002ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500003กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณีDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500004กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณีDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500005กองทรัพยากรแร่Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500006กองเทคโนโลยีธรณีDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500007กองธรณีวิทยาDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500008กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500009กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500011สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500013สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500014สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500015สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500016สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500017สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600000กรมทรัพยากรน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600004กลุ่มงานนิติการDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600005สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600006สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยาDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600007สำนักบริหารจัดการน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600008สำนักส่งเสริมและประสานมวลชนDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600009ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600010สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600011สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600012ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600013สำนักพัฒนาแหล่งน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600014สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600015สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600016สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600017สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600018สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600019สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600020สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600021สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600022สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600023สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600024สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี)Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900699998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700000กรมทรัพยากรน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700001สำนักบริหารกลางDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700002สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700003กองแผนงานDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700004กองวิเคราะห์น้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700007สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700008ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700009สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700010สำนักพัฒนาน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700011กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700012กลุ่มนิติการDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700013กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700014สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5(จ.นครราชสีมาสีมา)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700015สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จ.สระบุรี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700016สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จ.ขอนแก่น)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700017สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2(จ.สุพรรณบุรี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700018สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จ.ตรัง)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700019สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จ.ลำปาง)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700020สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(จ.อุบลราชธานี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700022สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10(จ.อุดรธานี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700023สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (จ.ราชบุรี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700024สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12(จ.สงขลา)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700025สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7(จ.กำแพงเพชร)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700026สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จ.ระยอง)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900799998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800000กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800004ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800005ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800007กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์Download
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800009กลุ่มบริการสารสนเทศDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800010กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800011กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800012กองส่งเสริมและเผยแพร่Download
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800013ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800015กลุ่มรณรงค์Download
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800018กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษาDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800019สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800020ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800025ส่วนส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800027ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800030ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800036ส่วนมาตรฐานและรับรองระบบDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800046ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่Download
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800047กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800048กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800050กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800051กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800052กองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800053กลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนานDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800054กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800055สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900000กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900001สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900003สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าำไม้และพันธุ์พืชDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900004กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900005สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900006กองการเจ้าหน้าที่Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900007กองคลังDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900008กองฝึกอบรมDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900010กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามฯDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900011กองนิติการDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900012กองวิศวกรรมDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900013สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900014สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่าDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900015สำนักแผนงานและสารสนเทศDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900016สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900017สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900018สำนักอุทยานแห่งชาติDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900019ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพรDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900020สำนักงานอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพึชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900021โครงการป่ารักน้ำ รักษ์แผ่นดินฯDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900022สำนักงานจัดประชุมนานาชาติ BWCC 2004 และ CITES COP 13Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900023ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900024สำนักงานโครงการสวนสัตว์เปิดหนองเต็ง-จักราชDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900025ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900027สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900028สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900030สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900031สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900032สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900033สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900034สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900035สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900036สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900037สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900038สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900040สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900041สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900043สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900044สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900045สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900047สำนักบริหารงานกลางDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900048สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 สระบุรีDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900049สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3 เพชรบุรีDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900050สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปัตตานีDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900051สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปางDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900052สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900053สำนักสนองงานพระราชดำริDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900054กองการต่างประเทศDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900055ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900999998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100000สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100002สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100003กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100004กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100005กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100006กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100007กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100008กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100009กองบริหารจัดการที่ดินDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100010กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100011กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100012กลุ่มนิติการDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100013กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100014กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100015กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100016กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09012กรมป่าไม้0901200000กรมป่าไม้Download
09012กรมป่าไม้0901200001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09012กรมป่าไม้0901200002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09012กรมป่าไม้0901200003สำนักบริหารกลางDownload
09012กรมป่าไม้0901200004สำนักการอนุญาตDownload
09012กรมป่าไม้0901200005สำนักแผนงานและสารสนเทศDownload
09012กรมป่าไม้0901200006สำนักวิจัยและพัฒนาการป่้าไม้Download
09012กรมป่าไม้0901200007สำนักส่งเสริมการปลูกป่าDownload
09012กรมป่าไม้0901200008สำนักจัดการป่าชุมชนDownload
09012กรมป่าไม้0901200009สำนักกฎหมายDownload
09012กรมป่าไม้0901200086สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าDownload
09012กรมป่าไม้0901200087สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)Download
09012กรมป่าไม้0901200088สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)Download
09012กรมป่าไม้0901200089สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)Download
09012กรมป่าไม้0901200090สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)Download
09012กรมป่าไม้0901200091สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์)Download
09012กรมป่าไม้0901200092สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)Download
09012กรมป่าไม้0901200093สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม)Download
09012กรมป่าไม้0901200096สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)Download
09012กรมป่าไม้0901200097สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี)Download
09012กรมป่าไม้0901200098สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)Download
09012กรมป่าไม้0901200099สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)Download
09012กรมป่าไม้0901200100สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)Download
09012กรมป่าไม้0901200102สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)Download
09012กรมป่าไม้0901200103สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่Download
09012กรมป่าไม้0901200104สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)Download
09012กรมป่าไม้0901200105สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาสDownload
09012กรมป่าไม้0901200106สำนักจัดการที่ดินป่าไม้Download
09012กรมป่าไม้0901200107สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)Download
09012กรมป่าไม้0901200108สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีDownload
09012กรมป่าไม้0901200109สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมธานี)Download
09012กรมป่าไม้0901200110สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้Download
09012กรมป่าไม้0901200111สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษDownload
09012กรมป่าไม้0901200112สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่Download
09012กรมป่าไม้0901200113สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลกDownload
09012กรมป่าไม้0901200114สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10สาขาเพชรบุรีDownload
09012กรมป่าไม้0901200115สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนDownload
09012กรมป่าไม้0901299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09013สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)0901300000สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)Download
09014องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)0901400000องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)Download
ปิดเมนู