09-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200000สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200001สำนักบริหารกลางDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200002สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200003สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200004สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200005สำนักตรวจและประเมินผลDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200006ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200007กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200008กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200009กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200010สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200011สำนักงานรัฐมนตรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200012สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200013สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200014สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200015สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200016สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200017สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200018สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200019สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200020สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200021สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200022สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200023สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200024สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200025สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200026สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200027สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200028สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200029สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200030สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200031สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200032สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200033สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200034สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200035สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาทDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200036สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200037สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200038สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200039สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200040สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200041สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200042สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200043สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200044สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200045สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200046สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200047สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200048สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200049สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200050สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200051สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200052สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200053สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200054สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200055สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200056สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200057สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200058สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200059สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200060สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200061สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200062สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200063สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200064สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200065สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200066สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200067สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200068สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200069สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200070สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200071สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200072สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200073สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200074สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200075สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200076สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200077สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200078สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200079สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200080สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200081สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200082สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200083สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200084สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200085สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200086สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200087สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200088สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200089สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200090สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่Download
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200091สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200092สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200093สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200094สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200095สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200096สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200097สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200098สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200099สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200100สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200101สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200102สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200103สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200104สำนักพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200105กลุ่มกฎหมายDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900200106ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0900299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300000กรมควมคุมมลพิษDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300002ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อมDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300003กองตรวจมลพิษDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300004กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300005กองจัดการคุณภาพน้ำDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300006กองจัดการกากของเสียและสารอันตรายDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300007กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300008กองกฎหมายDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300009กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300010หน่วยตรวจสอบภายในDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300013ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300014สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300015สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300016สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300017สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300018สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300019สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300020สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300021สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300022สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300023สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300024สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300025สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300026สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300027สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300028สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900300029สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16Download
09003กรมควบคุมมลพิษ0900399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400000กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400001กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400002สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400004ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยองDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400005ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ชุมพรDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400006ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 สงขลาDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400007ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5ภูเก็ตDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400008ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400010ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400011ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400012ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400013กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400014สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400016สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400017กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400019สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 กระบี่Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400020ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400021สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400022ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400023ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400024ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400025ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400026สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400027กองกฎหมายDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400028กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400029กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400030สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400031กองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400032สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400033สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400034สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400035สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400036สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400037สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400038สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400039สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400040กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400041สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400042ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400043กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400044ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400045ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400046สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400047สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400048สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10Download
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400049กองการต่างประเทศDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400050สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900400051กองป้องกันและปราบปรามDownload
09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0900499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500000กรมทรัพยากรธรณีDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500002ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500003กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณีDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500004กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณีDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500005กองทรัพยากรแร่Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500006กองเทคโนโลยีธรณีDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500007กองธรณีวิทยาDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500008กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมDownload
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500009กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500011สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500013สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500014สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500015สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500016สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900500017สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4Download
09005กรมทรัพยากรธรณี0900599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600000กรมทรัพยากรน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600004กลุ่มงานนิติการDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600005กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600006กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600007กองการจัดสรรน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600008สำนักส่งเสริมและประสานมวลชนDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600009กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600010สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600011กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600012ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600013กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600014สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600015สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600016สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600017สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600018สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600019สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600020สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600021สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600022สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600023สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600024สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600025กลุ่มงานจริยธรรมDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600026กลุ่มตรวจราชการDownload
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900600027กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2Download
09006กรมทรัพยากรน้ำ0900699998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700000กรมทรัพยากรน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700001สำนักบริหารกลางDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700002สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700003กองแผนงานDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700004กองวิเคราะห์น้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700007สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700008ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700009สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700010สำนักพัฒนาน้ำบาดาลDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700011กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700012กลุ่มนิติการDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700013กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700014สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5(จ.นครราชสีมาสีมา)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700015สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จ.สระบุรี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700016สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (จ.ขอนแก่น)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700017สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2(จ.สุพรรณบุรี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700018สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จ.ตรัง)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700019สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จ.ลำปาง)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700020สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(จ.อุบลราชธานี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700022สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10(จ.อุดรธานี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700023สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (จ.ราชบุรี)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700024สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12(จ.สงขลา)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700025สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7(จ.กำแพงเพชร)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900700026สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จ.ระยอง)Download
09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาล0900799998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800000กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800004ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800005ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800007กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์Download
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800009กลุ่มบริการสารสนเทศDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800010กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800011กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800012กองส่งเสริมและเผยแพร่Download
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800013ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800015กลุ่มรณรงค์Download
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800018กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษาDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800019สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800020ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800025ส่วนส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800027ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800030ฝ่ายบริหารทั่วไปDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800036ส่วนมาตรฐานและรับรองระบบDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800046ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่Download
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800047กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800048กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800050กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800051กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800052กองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800053กลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนานDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800054กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900800055สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมDownload
09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม0900899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900000กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900001สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900003สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าำไม้และพันธุ์พืชDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900004กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900005สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900006กองการเจ้าหน้าที่Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900007กองคลังDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900008กองฝึกอบรมDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900010กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามฯDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900011กองนิติการDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900012กองวิศวกรรมDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900013สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900014สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่าDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900015สำนักแผนงานและสารสนเทศDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900016สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900017สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900018สำนักอุทยานแห่งชาติDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900019ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพรDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900020สำนักงานอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพึชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900021โครงการป่ารักน้ำ รักษ์แผ่นดินฯDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900022สำนักงานจัดประชุมนานาชาติ BWCC 2004 และ CITES COP 13Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900023ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900024สำนักงานโครงการสวนสัตว์เปิดหนองเต็ง-จักราชDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900025ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900027สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900028สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900030สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900031สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900032สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900033สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900034สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900035สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900036สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900037สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900038สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900040สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900041สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900043สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900044สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900045สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6Download
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900047สำนักบริหารงานกลางDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900048สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 สระบุรีDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900049สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3 เพชรบุรีDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900050สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปัตตานีDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900051สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปางDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900052สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900053สำนักสนองงานพระราชดำริDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900054กองการต่างประเทศDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900900055ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช0900999998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100000สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100002สำนักงานเลขานุการกรมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100003กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100004กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100005กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100006กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100007กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100008กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100009กองบริหารจัดการที่ดินDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100010กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100011กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100012กลุ่มนิติการDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100013กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100014กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100015กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901100016กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมDownload
09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0901199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09012กรมป่าไม้0901200000กรมป่าไม้Download
09012กรมป่าไม้0901200001กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
09012กรมป่าไม้0901200002กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
09012กรมป่าไม้0901200003สำนักบริหารกลางDownload
09012กรมป่าไม้0901200004สำนักการอนุญาตDownload
09012กรมป่าไม้0901200005สำนักแผนงานและสารสนเทศDownload
09012กรมป่าไม้0901200006สำนักวิจัยและพัฒนาการป่้าไม้Download
09012กรมป่าไม้0901200007สำนักส่งเสริมการปลูกป่าDownload
09012กรมป่าไม้0901200008สำนักจัดการป่าชุมชนDownload
09012กรมป่าไม้0901200009สำนักกฎหมายDownload
09012กรมป่าไม้0901200086สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าDownload
09012กรมป่าไม้0901200087สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)Download
09012กรมป่าไม้0901200088สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)Download
09012กรมป่าไม้0901200089สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)Download
09012กรมป่าไม้0901200090สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)Download
09012กรมป่าไม้0901200091สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์)Download
09012กรมป่าไม้0901200092สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)Download
09012กรมป่าไม้0901200093สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม)Download
09012กรมป่าไม้0901200096สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)Download
09012กรมป่าไม้0901200097สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี)Download
09012กรมป่าไม้0901200098สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)Download
09012กรมป่าไม้0901200099สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)Download
09012กรมป่าไม้0901200100สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)Download
09012กรมป่าไม้0901200102สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)Download
09012กรมป่าไม้0901200103สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่Download
09012กรมป่าไม้0901200104สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)Download
09012กรมป่าไม้0901200105สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาสDownload
09012กรมป่าไม้0901200106สำนักจัดการที่ดินป่าไม้Download
09012กรมป่าไม้0901200107สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)Download
09012กรมป่าไม้0901200108สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีDownload
09012กรมป่าไม้0901200109สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมธานี)Download
09012กรมป่าไม้0901200110สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้Download
09012กรมป่าไม้0901200111สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษDownload
09012กรมป่าไม้0901200112สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่Download
09012กรมป่าไม้0901200113สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลกDownload
09012กรมป่าไม้0901200114สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10สาขาเพชรบุรีDownload
09012กรมป่าไม้0901200115สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนDownload
09012กรมป่าไม้0901299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
09013สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)0901300000สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)Download
09014องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)0901400000องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)Download
ปิดเมนู