08-กระทรวงคมนาคม

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200000สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200001สำนักงานรัฐมนตรีDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200003กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200005กองกลางDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200006กองบริหารทรพัยากรบุคคลDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200007กองบริหารการคลังDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200008กองการต่างประเทศDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200009กองตรวจราชการDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200010กองกฎหมายDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200011กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200012กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์Download
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200013กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทนDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200014ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200016ด้านบริหารบุคคลDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200017ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200018ด้านการเงินและบัญชีDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200019ด้านการพัสดุDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200020ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200021สำนักงานบริหารโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200022สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800200023สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานDownload
08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม0800299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300000กรมเจ้าท่าDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300004กองคลังDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300005สำนักมาตรฐานเรือDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300006สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300007สำนักกฎหมายDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300008สำนักนำร่องDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300009สำนักแผนDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300010ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300011สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300012สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300013ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1Download
08003กรมเจ้าท่า0800300014ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2Download
08003กรมเจ้าท่า0800300015ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3Download
08003กรมเจ้าท่า0800300016ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4Download
08003กรมเจ้าท่า0800300017ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5Download
08003กรมเจ้าท่า0800300018ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6Download
08003กรมเจ้าท่า0800300019กองส่งเสริมการพาณิชยนาวีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300020กองวิศวกรรมDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300021สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1Download
08003กรมเจ้าท่า0800300022สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงใหม่Download
08003กรมเจ้าท่า0800300023สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขานครสวรรค์Download
08003กรมเจ้าท่า0800300024สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงรายDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300025สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลกDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300026สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาแพร่Download
08003กรมเจ้าท่า0800300027สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2Download
08003กรมเจ้าท่า0800300028สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาอยุธยาDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300029สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาสุพรรณบุรีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300030สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาลพบุรีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300031สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขานนทบุรีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300032สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3Download
08003กรมเจ้าท่า0800300033สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาสมุทรสงครามDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300034สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์Download
08003กรมเจ้าท่า0800300035สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขากาญจนบุรีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300036สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาสมุทรสาครDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300037สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300038สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขานครปฐมDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300039สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4Download
08003กรมเจ้าท่า0800300040สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาสงขลาDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300041สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาปัตตานีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300042สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาสุราษฎร์Download
08003กรมเจ้าท่า0800300043สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาเกาะพะงันDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300044สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาชุมพรDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300045สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขานครศรีธรรมราชDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300046สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขานราธิวาสDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300047สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5Download
08003กรมเจ้าท่า0800300048สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ตDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300049สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาตรังDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300050สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขากระบี่Download
08003กรมเจ้าท่า0800300051สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาระนองDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300052สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาพังงาDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300053สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาสตูลDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300055สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาชลบุรีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300056สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาฉะเชิงเทราDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300057สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาระยองDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300058สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาจันทบุรีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300059สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาตราดDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300060สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาสมุทรปราการDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300061สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7Download
08003กรมเจ้าท่า0800300062สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคายDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300063สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาอุบลราชธานีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300064สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขานครราชสีมาDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300065สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขานครพนมDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300066สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาขอนแก่นDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300067ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7Download
08003กรมเจ้าท่า0800300068ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8Download
08003กรมเจ้าท่า0800300069สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยาDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300070สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาเกาะสมุยDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300071กองมาตรฐานคนประจำเรือDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300072กองกำกับการพาณิชยนาวีDownload
08003กรมเจ้าท่า0800300073กองสำรวจและแผนที่Download
08003กรมเจ้าท่า0800300074สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลDownload
08003กรมเจ้าท่า0800399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400000กรมการขนส่งทางบกDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400001งานตรวจราชการกรม (ตรก.)Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400002กลุ่มตรวจสอบภายใน (กภน.)Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400003กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400004สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400005กองการเจ้าหน้าที่ (กจท.)Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400006สำนักบริหารการคลังและรายได้Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400007สำนักกฎหมายDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400008สำนักจัดระบบการขนส่งทางบกDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400009สำนักจัดระเบียบการขนส่งทางบกDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400010สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ (สนท.)Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400011สำนักวิศวกรรมยานยนต์Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400012สำนักงานขนส่งจังหวัดDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400013สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400014สำนักงานขนส่งจังหวัดอยุธยาDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400015สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400016สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400017สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400018สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400019สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400020สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400021สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาทDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400022สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400023สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400024สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400025สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400026สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400027สำนักงานขนส่งจังหวัดระยองDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400028สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400029สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400030สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400031สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400032สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400033สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400034สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงครามDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400035สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400036สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400037สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบฯDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400038สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400039สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400040สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400041สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400042สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400043สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400044สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400045สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400046สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400047สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภูDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400048สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400049สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400050สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400051สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400052สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400053สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400054สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400055สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400056สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400057สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400058สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400059สำนักงานขนส่งจังหวัดตากDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400060สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400061สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400062สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400063สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400064สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400065สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400066สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400067สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400068สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400069สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400070สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400071สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400072สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400073สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400074สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400075สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400076สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400077สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400078สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีฯDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400079สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400080สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400081สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400082สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400083สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400084สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานีDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400085สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400086สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400087สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400088กองตรวจการขนส่งทางบกDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400089กองแผนงานDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400090สำนักการขนส่งผู้โดยสารDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400091สำนักการขนส่งสินค้าDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400092สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 1Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400093สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 2Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400094สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 3Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400095สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 4Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400096สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 5Download
08004กรมการขนส่งทางบก0800400097สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400098ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800400099สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬDownload
08004กรมการขนส่งทางบก0800499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
08006กรมทางหลวง0800600000กรมทางหลวงDownload
08006กรมทางหลวง0800600001สำนักงานพัฒนาระบบบริหารDownload
08006กรมทางหลวง0800600002สำนักงานตรวจสอบภายในDownload
08006กรมทางหลวง0800600003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
08006กรมทางหลวง0800600004กองการเงินและบัญชีDownload
08006กรมทางหลวง0800600005กองการเจ้าหน้าที่Download
08006กรมทางหลวง0800600006กองการพัสดุDownload
08006กรมทางหลวง0800600007สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศDownload
08006กรมทางหลวง0800600008สำนักกฎหมายDownload
08006กรมทางหลวง0800600009กองฝึกอบรมDownload
08006กรมทางหลวง0800600010ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศDownload
08006กรมทางหลวง0800600011กองบังคับการตำรวจทางหลวงDownload
08006กรมทางหลวง0800600012กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองDownload
08006กรมทางหลวง0800600013สำนักงานแพทย์Download
08006กรมทางหลวง0800600014สำนักงานประชาสัมพันธ์Download
08006กรมทางหลวง0800600015สำนักก่อสร้างสะพานDownload
08006กรมทางหลวง0800600016ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600017ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600018ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3Download
08006กรมทางหลวง0800600019ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4Download
08006กรมทางหลวง0800600020สำนักเครื่องกลและสื่อสารDownload
08006กรมทางหลวง0800600021สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินDownload
08006กรมทางหลวง0800600022สำนักบริหารบำรุงทางDownload
08006กรมทางหลวง0800600023สำนักก่อสร้างทางที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600024สำนักงานทางหลวงที่ 4Download
08006กรมทางหลวง0800600025ศูนย์ฯลำปางDownload
08006กรมทางหลวง0800600026ศูนย์ฯหล่มสักDownload
08006กรมทางหลวง0800600027สำนักก่อสร้างทางที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600028ศูนย์ฯขอนแก่นDownload
08006กรมทางหลวง0800600029สำนักงานทางหลวงที่ 8Download
08006กรมทางหลวง0800600030สำนักก่อสร้างทางที่ 3Download
08006กรมทางหลวง0800600031ศูนย์ฯกาญจนบุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600033ศูนย์ฯสงขลาDownload
08006กรมทางหลวง0800600034สำนักงานทางหลวงที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600035แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600036แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600037แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3Download
08006กรมทางหลวง0800600038แขวงทางหลวงลำพูนDownload
08006กรมทางหลวง0800600039แขวงทางหลวงลำปางที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600040แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนDownload
08006กรมทางหลวง0800600041แขวงทางหลวงลำปางที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600042สำนักงานทางหลวงที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600043แขวงทางหลวงแพร่Download
08006กรมทางหลวง0800600044แขวงทางหลวงน่านที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600045แขวงทางหลวงน่านที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600046แขวงทางหลวงพะเยาDownload
08006กรมทางหลวง0800600048แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600049สำนักงานทางหลวงที่ 3Download
08006กรมทางหลวง0800600050แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600051แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)Download
08006กรมทางหลวง0800600052แขวงทางหลวงนครพนมDownload
08006กรมทางหลวง0800600053แขวงทางหลวงหนองคายDownload
08006กรมทางหลวง0800600055แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์Download
08006กรมทางหลวง0800600056สำนักงานทางหลวงที่ 5Download
08006กรมทางหลวง0800600057แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600058แขวงทางหลวงสุโขทัยDownload
08006กรมทางหลวง0800600059แขวงทางหลวงตากที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600060แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)Download
08006กรมทางหลวง0800600061แขวงทางหลวงพิจิตรDownload
08006กรมทางหลวง0800600062แขวงทางหลวงกำแพงเพชรDownload
08006กรมทางหลวง0800600063แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)Download
08006กรมทางหลวง0800600064สำนักงานทางหลวงที่ 7Download
08006กรมทางหลวง0800600065แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600066แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)Download
08006กรมทางหลวง0800600067แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)Download
08006กรมทางหลวง0800600068แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600069แขวงทางหลวงมหาสารคามDownload
08006กรมทางหลวง0800600070แขวงทางหลวงชัยภูมิDownload
08006กรมทางหลวง0800600071แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)Download
08006กรมทางหลวง0800600072แขวงทางหลวงหนองบัวลำภูDownload
08006กรมทางหลวง0800600073สำนักงานทางหลวงที่ 6Download
08006กรมทางหลวง0800600074แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600075แขวงทางหลวงเลยที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600076แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)Download
08006กรมทางหลวง0800600077แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600078แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600079สำนักงานทางหลวงที่ 9Download
08006กรมทางหลวง0800600080แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600081แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600082แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600083แขวงทางหลวงอำนาจเจริญDownload
08006กรมทางหลวง0800600084แขวงทางหลวงยโสธรDownload
08006กรมทางหลวง0800600085แขวงทางหลวงมุกดาหารDownload
08006กรมทางหลวง0800600086แขวงทางหลวงร้อยเอ็ดDownload
08006กรมทางหลวง0800600087สำนักงานทางหลวงที่ 10Download
08006กรมทางหลวง0800600088แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600089แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600090แขวงทางหลวงบุรีรัมย์Download
08006กรมทางหลวง0800600091แขวงทางหลวงสุรินทร์Download
08006กรมทางหลวง0800600092แขวงทางหลวงปราจีนบุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600093แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)Download
08006กรมทางหลวง0800600094สำนักงานทางหลวงที่ 11Download
08006กรมทางหลวง0800600095แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600096แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)Download
08006กรมทางหลวง0800600097แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600098แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)Download
08006กรมทางหลวง0800600099แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)Download
08006กรมทางหลวง0800600100แขวงทางหลวงสระบุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600101แขวงทางหลวงสิงห์บุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600102สำนักงานทางหลวงที่ 12Download
08006กรมทางหลวง0800600103แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600104แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)Download
08006กรมทางหลวง0800600105แขวงทางหลวงกาญจนบุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600106แขวงทางหลวงชัยนาทDownload
08006กรมทางหลวง0800600107แขวงทางหลวงอุทัยธานีDownload
08006กรมทางหลวง0800600108แขวงทางหลวงอ่างทองDownload
08006กรมทางหลวง0800600109สำนักงานทางหลวงที่ 13Download
08006กรมทางหลวง0800600110แขวงทางหลวงกรุงเทพDownload
08006กรมทางหลวง0800600111แขวงทางหลวงสมุทรสาครDownload
08006กรมทางหลวง0800600112แขวงทางหลวงอยุธยาDownload
08006กรมทางหลวง0800600113แขวงทางหลวงปทุมธานีDownload
08006กรมทางหลวง0800600114แขวงทางหลวงสมุทรปราการDownload
08006กรมทางหลวง0800600115แขวงทางหลวงนนทบุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600116สำนักงานทางหลวงที่ 14Download
08006กรมทางหลวง0800600117แขวงทางหลวงฉะเชิงเทราDownload
08006กรมทางหลวง0800600118แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600119แขวงทางหลวงจันทบุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600120แขวงทางหลวงตราดDownload
08006กรมทางหลวง0800600121แขวงทางหลวงระยองDownload
08006กรมทางหลวง0800600122แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600124แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์Download
08006กรมทางหลวง0800600125แขวงทางหลวงนครปฐมDownload
08006กรมทางหลวง0800600126แขวงทางหลวงชุมพรDownload
08006กรมทางหลวง0800600127แขวงทางหลวงระนองDownload
08006กรมทางหลวง0800600128แขวงทางหลวงราชบุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600129แขวงทางหลวงสมุทรสงครามDownload
08006กรมทางหลวง0800600130แขวงทางหลวงเพชรบุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600131สำนักงานทางหลวงที่ 16Download
08006กรมทางหลวง0800600132แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600133แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)Download
08006กรมทางหลวง0800600134แขวงทางหลวงกระบี่Download
08006กรมทางหลวง0800600135แขวงทางหลวงภูเก็ตDownload
08006กรมทางหลวง0800600136แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1 (พุนพิน)Download
08006กรมทางหลวง0800600137แขวงทางหลวงตรังDownload
08006กรมทางหลวง0800600138แขวงทางหลวงพังงาDownload
08006กรมทางหลวง0800600139แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)Download
08006กรมทางหลวง0800600140แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)Download
08006กรมทางหลวง0800600141สำนักงานทางหลวงที่ 18Download
08006กรมทางหลวง0800600142แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1Download
08006กรมทางหลวง0800600143แขวงทางหลวงพัทลุงDownload
08006กรมทางหลวง0800600144แขวงทางหลวงยะลาDownload
08006กรมทางหลวง0800600145แขวงทางหลวงปัตตานีDownload
08006กรมทางหลวง0800600146แขวงทางหลวนราธิวาสDownload
08006กรมทางหลวง0800600147แขวงทางหลวงสตูลDownload
08006กรมทางหลวง0800600148แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)Download
08006กรมทางหลวง0800600149สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบDownload
08006กรมทางหลวง0800600150สำนักแผนงานDownload
08006กรมทางหลวง0800600151สำนักวิจัยและพัฒนางานทางDownload
08006กรมทางหลวง0800600152สำนักสำรวจและออกแบบDownload
08006กรมทางหลวง0800600153สำนักอำนวยความปลอดภัยDownload
08006กรมทางหลวง0800600154ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทางDownload
08006กรมทางหลวง0800600155สำนักงานมาตรฐานงานทางDownload
08006กรมทางหลวง0800600156แขวงทางหลวงนครนายกDownload
08006กรมทางหลวง0800600157แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600158แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3Download
08006กรมทางหลวง0800600159สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทางDownload
08006กรมทางหลวง0800600160สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทางDownload
08006กรมทางหลวง0800600161สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะDownload
08006กรมทางหลวง0800600163แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2Download
08006กรมทางหลวง0800600164แขวงทางหลวงธนบุรีDownload
08006กรมทางหลวง0800600165สำนักงานประเมินผลDownload
08006กรมทางหลวง0800600166แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองDownload
08006กรมทางหลวง0800600167สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนDownload
08006กรมทางหลวง0800600168แขวงทางหลวงบึงกาฬDownload
08006กรมทางหลวง0800600169สำนักงานทางหลวงที่ 15Download
08006กรมทางหลวง0800600170สำนักงานทางหลวงที่ 17Download
08006กรมทางหลวง0800699998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700000กรมทางหลวงชนบทDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700001กองบริหารการคลังDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700002สำนักฝึกอบรมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700003สำนักก่อสร้างทางDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700004สำนักก่อสร้างสะพานDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700005สำนักเครื่องกลและสื่อสารDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700006สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700007แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700008แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700009แขวงทางหลวงชนบทอ่างทองDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700010แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700011แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700012สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700013แขวงทางหลวงชนบทสระบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700014แขวงทางหลวงชนบทลพบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700015แขวงทางหลวงชนบทนครนายกDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700016แขวงทางหลวงชนบทชัยนาทDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700017แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700018แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700019สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700020แขวงทางหลวงชนบทชลบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700021แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700022แขวงทางหลวงชนบทตราดDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700023แขวงทางหลวงชนบทระยองDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700024แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700025แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700026แขวงทางหลวงชนบทสระแก้วDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700027สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700028แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700029แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700030แขวงทางหลวงชนบทราชบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700031แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงครามDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700032แขวงทางหลวงชนบทนครปฐมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700033แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700034แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700035สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700036แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700037แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700038แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคามDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700039แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700040แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700041แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700042สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700043แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700044แขวงทางหลวงชนบทสกลนครDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700045แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700046แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภูDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700047แขวงทางหลวงชนบทเลยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700048แขวงทางหลวงชนบทหนองคายDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700049สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700050แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700051แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700052แขวงทางหลวงชนบทยโสธรDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700053แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700054แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700055แขวงทางหลวงชนบทนครพนมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700056แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700057สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700058แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700059แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700060แขวงทางหลวงชนบทตากDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700061แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชรDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700062แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700063สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700064แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700065แขวงทางหลวงชนบทพิจิตรDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700066แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลกDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700067แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700068แขวงทางหลวงชนบทแพร่Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700069แขวงทางหลวงชนบทน่านDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700071แขวงทางหลวงชนบทลำพูนDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700072แขวงทางหลวงชนบทลำปางDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700073แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700074แขวงทางหลวงชนบทเชียงรายDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700075แขวงทางหลวงชนบทพะเยาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700076แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอนDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700077สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700078แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700079แขวงทางหลวงชนบทชุมพรDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700080แขวงทางหลวงชนบทระนองDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700081แขวงทางหลวงชนบทกระบี่Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700082แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700083แขวงทางหลวงชนบทพังงาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700084แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ตDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700085สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700086แขวงทางหลวงชนบทสงขลาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700087แขวงทางหลวงชนบทตรังDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700088แขวงทางหลวงชนบทสตูลDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700089แขวงทางหลวงชนบทปัตตานีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700090แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700091แขวงทางหลวงชนบทยะลาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700092แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาสDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700093สำนักบำรุงทางDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700094กองแผนงานDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700095สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700096สำนักสำรวจและออกแบบDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700097สำนักงานตรวจสอบภายในDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700098สำนักงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ดและถนนต่อเชื่อมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700099สำนักงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700100สำนักกฎหมายDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700101ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700102ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700103สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700104สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700105สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700106สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700107สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700108สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700109สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700110สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700111สำนักอำนวยความปลอดภัยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700112สำนักงานพัฒนาระบบบริหารDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700113สำนักงานตรวจสอบภายในด้านการงานDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700114แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700115หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสนาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700116หมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700117หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาลDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700118หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700119หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหันคาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700120หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางละมุงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700121หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบ่อทองDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700122หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขาคิชฌกูฎDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700123หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแกลงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700124หมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700125หมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแกDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700126หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700127หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700128หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทายDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700129หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสี่คิ้วDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700130หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700131หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700132หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700133หมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700134หมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียวDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700135หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสนมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700136หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสังขะDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700137หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพลDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700138หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองเรือDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700139หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาดูนDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700140หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700141หมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพนทองDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700142หมวดบำรุงทางหลวงชนบทม่วงสามสิบDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700144หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดชอุดมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700145หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิบูลมังสาหารDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700146หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700147หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700148หมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700149หมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะโกDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700150หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองขลุงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700151หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนากDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700152หมวดบำรุงทางหลวงชนบทฝางDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700153หมวดบำรุงทางหลวงชนบทงาวDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700154หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700155หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหลังสวนDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700156หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเชียรใหญ่Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700157หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาบอนDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700158หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาทวีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700160หมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะเกียบDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700161หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700162หมวดบำรุงทางหลวงชนบทโคกสูงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700163หมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านช้างDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700164หมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยกระเจาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700165หมวดบำรุงทางหลวงชนบททองผาภูมิDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700166หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิบูลย์รักษ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700167หมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีธาตุDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700168หมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำโสมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700169หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700170หมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยผึ้งDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700171หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคำม่วงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700172หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสว่างแดนดินDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700173หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอากาศอำนวยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700174หมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสงครามDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700175หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700176หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูนDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700177หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิศDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700178หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชน์เชียงใหม่ 700Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700179หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700180หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700181หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700182หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700183หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวิเชียรบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700184หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลองDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700185หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกบินทร์บุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700186หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกำแพงแสนDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700187หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปลาปากDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700188หมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพองDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700189หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700190หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองหินDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700191หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอดDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700192หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลางDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700193หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตระการพืชผลDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700194หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700195หมวดบำรุงทางหลวงชนบทจักราชDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700196หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700197หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเลิงนกทาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700198หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700199หมวดบำรุงทางหลวงชนบททรายทองวัฒนาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700200หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบ้านไร่Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700201หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700202หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสิชลDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700203หมวดบำรุงทางหลวงชนบทละงูDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700204หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสระขวัญDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700205หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเซกาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700206หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวานรนิวาสDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700207หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สายDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700208หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดิมบางนางบวชDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700210กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700211หมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านมะขามเตี้ยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700212หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700213หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสักDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700214หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสทิงพระDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700215หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเกษตรวิสัยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700216หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบึงนารางDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700217หมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมทองDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700218หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเวียงบูรพาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700219หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700220หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700221หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครสวรรค์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700222หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทัยธานีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700223หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรังDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700224หมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพนพิสัยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700225หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชะอำDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700226หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700227หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่แตงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700228หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700229หมวดบำรุงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700230หมวดบำรุงทางหลวงชนบทขอนแก่นDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700231หมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสะเกษDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700232หมวดบำรุงทางหลวงชนบทยโสธรDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700233หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700234หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตากDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700235หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกำแพงเพชรDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700236หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิจิตรDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700237หมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพธารามDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700238หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาจะหลวยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700239หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวัดโบสถ์Download
08007กรมทางหลวงชนบท0800700240หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวงแหวนอุตสาหกรรมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700241หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปทุมธานีDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700242หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปทุมราชวงศาDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700243หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสวรรคโลกDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700244หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสตูลDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700245หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสองพี่น้องDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700246หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองมะโมงDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700247หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสุโขทัยDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700248สำนักงานเลขานุการกรมDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800700249กองบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
08007กรมทางหลวงชนบท0800799998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800000สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800001สำนักบริหารกลางDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800002สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800003ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจรDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800004สำนักแผนความปลอดภัยDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800005สำนักแผนงานDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800006 กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800007กองจัดระบบการจราจรทางบกDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800008สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800010กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800800011กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร0800899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900000กรมท่าอากาศยานDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900001กลุ่มตรวจสอบภายในDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900002กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900003สำนักงานเลขานุการกรมDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900004กองคลังDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900005กองก่อสร้างDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900006กองกฏหมายDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900007กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900008กลุ่มควบคุมมาตรฐานทรัพยากรDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900009กลุ่มมาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900010ท่าอากาศยานนครราชสีมาDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900011ท่าอากาศยานบุรีรัมย์Download
08009กรมท่าอากาศยาน0800900012ท่าอากาศยานอุบลราชธานีDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900013ท่าอากาศยานอุดรธานีDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900014ท่าอากาศยานขอนแก่นDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900015ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900016ท่าอากาศยานนครพนมDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900017ท่าอากาศยานสกลนครDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900018ท่าอากาศยานเลยDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900019ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900020ท่าอากาศยานลำปางDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900021ท่าอากาศยานแพร่Download
08009กรมท่าอากาศยาน0800900022ท่าอากาศยานน่านนครDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900023ท่าอากาศยานพิษณุโลกDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900024ท่าอากาศยานตากDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900025ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์Download
08009กรมท่าอากาศยาน0800900026ท่าอากาศยานแม่สอดDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900027ท่าอากาศยานหัวหินDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900028ท่าอากาศยานกระบี่Download
08009กรมท่าอากาศยาน0800900029ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900030ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900031ท่าอากาศยานชุมพรDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900032ท่าอากาศยานระนองDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900033ท่าอากาศยานตรังDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900034ท่าอากาศยานนราธิวาสDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900035ท่าอากาศยานปัตตานีDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900037ท่าอากาศยานแม่สะเรียงDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900038กองการเจ้าหน้าที่Download
08009กรมท่าอากาศยาน0800900039กองควบคุมมาตรฐานสนามบินDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900040ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900041กองแผนงานDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900042กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกลDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900043ท่าอากาศยานปายDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900044กองปรับปรุงและบำรุงรักษาDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800900045ท่าอากาศยานเบตงDownload
08009กรมท่าอากาศยาน0800999998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
08011สำนักงานการบินพลเรือน0801100000สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยDownload
08012กรมการขนส่งทางราง0801200000กรมการขนส่งทางรางDownload
08012กรมการขนส่งทางราง0801200001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
08012กรมการขนส่งทางราง0801200002กองกฎหมายDownload
08012กรมการขนส่งทางราง0801200003กองกำกับกิจการขนส่งทางรางDownload
08012กรมการขนส่งทางราง0801200004กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางDownload
08012กรมการขนส่งทางราง0801200005กองยุทธศาสตร์และแผนงานDownload
08012กรมการขนส่งทางราง0801299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
08013สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)0801300000สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)Download
ปิดเมนู