04-กระทรวงการต่างประเทศ

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200000สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200001กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200003กลุ่มพัฒนาระบบบริหารDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200004กลุ่มงานนิติการDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200006กองกลางDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200007ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200008สำนักบริหารบุคคลDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200009สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200010สำนักบริหารการคลังDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200011กองบรรณสารและห้องสมุดDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200012ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200013สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200015สำนักนโยบายและแผนDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200100สำนักงานรัฐมนตรีDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200107กรมการกงสุลDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200108สลก.กรมการกงสุลDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200109ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200110กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปท.Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200111กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าวDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200112กองสัญชาติและนิติกรณ์Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200113กองหนังสือเดินทางDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200114กรมพิธีการทูตDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200115สลก.กรมพิธีการทูตDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200116กองแบบพิธีDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200117กองรับรองDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200118กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200119กรมยุโรปDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200120สลก.กรมยุโรปDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200121กองยุโรปกลางDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200122กองยุโรปตะวันตกDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200123กองยุโรปตะวันออกDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200124กรมความร่วมมือระหว่างประเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200125สำนักผู้อำนวยการDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200126ภารกิจอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200127ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200128ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับตปท.Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200129ภารกิจร่วมมือกับ ตปท.เพื่อพัฒนาทรัพยากรฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200130กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200131สลก.กรมเศรษฐกิจDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200132กองสนเทศเศรษฐกิจDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200133กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประ้เทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200134กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200135กรมสนธิสัญญาและกฏหมายDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200136สลก.กรมสนธิDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200137กองกฏหมายDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200138กองเขตแดนDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200139กองพัฒนางานกฏหมายระหว่างประเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200140กองสนธิสัญญาDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200141กรมสารนิเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200142สลก.กรมสารนิเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200143กองการสื่อมวลชนDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200144กองประมวลและวิเคราะห์ข่าวDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200145กองการทูตวัฒนธรรมDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200146กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200147กรมองค์การระหว่างประเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200148สลก.กรมองค์การDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200149กองการสังคมDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200150กองกิจการเพื่อการพัฒนาDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200151กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200152กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200153กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200154สลก.กรมอเมริกาDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200155กองอเมริกาเหนือDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200156กองลาตินอเมริกาDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200157กองแปซิฟิกใต้Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200158กรมอาเซียนDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200159สลก.กรมอาเซียนDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200160กองการเมืองและความมั่นคงDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200161กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200162กองเศรษฐกิจDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200163กองสังคมและวัฒนธรรมDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200164กรมเอเชียตะวันออกDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200165สลก.กรมเอเชียDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200166กองเอเชียตะวันออก 1Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200167กองเอเชียตะวันออก 2Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200168กองเอเชียตะวันออก 3Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200169กองเอเชียตะวันออก 4Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200170กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200171สลก.กรมเอเชียใต้Download
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200172กองเอเชียใต้และเอเชียกลางDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200173กองตะวันออกกลางDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200174กองแอฟริกาDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200182กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200183กองสหภาพยุโรปDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200184ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
ปิดเมนู