นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเยี่ยมชมศูนย์จัดอบรม YIP IN TSOI TRANING CENTER

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและผู้บริหารบมจ.ธนาคารกรุงไทย เยี่ยมชมศูนย์จัดอบรม YIP IN TSOI TRANING CENTER  ณ บริษัทยิบอินซอย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็นสถานที่หลักสำหรับการจัดอบรมโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมระบบ New GFMIS Thai  ภายในศูนย์อบรม YIP IN TSOI TRANING CENTER มีพื้นที่ขนาด 1,100 ตร.ม. ประกอบด้วย โซนห้องอบรม 3 ห้อง  โซนรับรอง และโซนรับประทานอาหาร  และทางศูนย์อบรมฯ ได้จัดให้มีมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยเครื่องอัตโนมัติ  คัดกรองผู้เข้าศูนย์อบรม ฯ โดยระบบวัดไข้แบบ  THERMOSCAN และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส โต๊ะ เก้าอี้ และคอมพิวเตอร์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ปิดเมนู