[อัพเดต] สถานะการดำเนินการโครงการ New GFMIS Thai ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Share on facebook
Share on twitter

ผ่านไปแล้ว 481 วัน เท่ากับโครงการได้ดำเนินการเกินครึ่งทางแล้ว

ในช่วงนี้อยู่ระหว่าง การทดสอบระบบ (UAT) จัดเตรียมแผนการฝึกอบรม (Training) และเตรียมความพร้อมการ Go live ระบบ สำหรับกลุ่มนำร่อง 5 หน่วยงาน

ปิดเมนู