มาเตรียมความพร้อมในการ Go live ระบบ New GFMIS Thai กัน

Share on facebook
Share on twitter

การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้

📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 02-032-2636

ปิดเมนู