มาเตรียมความพร้อมในการ Go live ระบบ New GFMIS Thai กัน

การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้

📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 127 7000 ต่อ 4834

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
ปิดเมนู