[อัพเดต] สถานะการดำเนินการโครงการ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Share on facebook
Share on twitter

ผ่านมาแล้ว 426 วันสำหรับการดำเนินโครงการ มาร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่การ Go live หน่วยงานนำร่อง ช่วง พ.ค. 2563 กันเถอะ

ปิดเมนู